Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku po raz siódmy

0

9 października Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował siódmy rok akademicki, jednak stało się to po raz pierwszy w nowej siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), która stanie się również nowym domem EUTW.

Na uroczystość – oprócz studentów EUTW i ChAT – przybyli przedstawiciele kadry naukowej Akademii z rektorem ks. prof. Bogusławem Milerskim na czele, a także przedstawiciele różnych Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), którą reprezentował jej prezes bp Jerzy Samiec. Przybyli również wierni i duchowni Kościołów spoza PRE – m.in. z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Obecni byli również parlamentarzyści, w tym poseł Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnej Komisji ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Inauguracja nowego roku akademickiego rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz pieśni Ojcze nasz wykonanej przez Dariusza Górskiego, solisty Warszawskiej Opery Kameralnej.

Prezes Zarządu EUTW Roman Michalak wygłosił przemówienie, w którym podkreślił znaczenie misji EUTW jako ważnego czynnika edukacyjnego współkształtującego idee tolerancji i dialogu bez względu na wyznawany światopogląd. Wskazał ponadto na znaczenie UTW aktywizacji osób starszych. – Marzenia nie idą na emeryturę-przypomniał dewizę UTW prezes Michalak.

Wykład inauguracyjny poświęcony wyzwaniom europejskim wygłosił ks. prof. Bogusław Milerski.

Słowa pozdrowienia w imieniu PRE przekazał bp Jerzy Samiec, dziękując za ekumeniczną misję EUTW. Zwierzchnik polskich luteran zaznaczył, że EUTW jest ważnym animatorem społeczeństwa obywatelskiego, które nikogo nie wyklucza z jakichkolwiek powodów. Z kolei Poseł Szczerba odniósł się do aktywnego udziału EUTW w różnych wydarzeniach organizowanych z myślą o UTW w Warszawie i poza nią, dziękując za intensywną współpracę. Do włączenia się w szerszy zakres działań zachęcała również Joanna Fabisiak, posłanka na Sejm RP.

Zgodnie z uchwałą Zarządu EUTW wręczono również dyplomy honorowych członków EUTW – za zasługi dla uczelni wyróżnieni zostali prezbiter Konstanty Wiazowski oraz inż. Bohdan Sabela. Laudację wygłosili odpowiednio prof. Karol Karski oraz ks. dr Włodzimierz Nast.

Podczas uroczystości śpiewał Chór EUTW pod dyr. Karoliny Trusiewicz, a także soliści – wspomniany już Dariusz Górski oraz Bogdan Kuźmiuk.

Po inauguracji odbyła się tradycyjna agapa.


galeria