Ekumeniści w obronie katolików zaangażowanych w obchody 500 lat Reformacji

4

Wyrażamy ubolewanie z powodu głosów krytyki skierowanych wobec tych katolików, zwłaszcza duchownych, którzy brali lub wezmą udział w obchodach jubileuszu Reformacji – stwierdzili uczestnicy dorocznego zjazdu diecezjalnych i zakonnych referentów ds. ekumenizmu oraz animatorów ruchu ekumenicznego, a także członkowie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

5 grudnia w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski (KEP) odbyło się spotkanie diecezjalnych delegatów odpowiedzialnych za dialog ekumeniczny.

Duchowni odpowiedzialni za koordynowanie dialogu ekumenicznego w Polsce zaznaczyli, że negatywne nastawienie do wspólnych działań podejmowanych wspólnie przez ewangelików i katolików w kontekście upamiętnienia 500 lat Reformacji jest niezgodne z nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego oraz przykładem papieża Franciszka. Jednocześnie przypomniano, że dla strony rzymskokatolickiej właściwym słowem, wyjaśniającym udział katolików w wydarzeniach rocznicowych jest ‘upamiętnienie’, „które obejmuje zarówno wdzięczność za dary, które przyniosła Reformacja, jak i pokutę za utraconą jedność, a także za cierpienia wynikające z upolitycznienia teologicznego sporu. Obchody Reformacji powinny być okazją do wspólnego świadectwa o Chrystusie.”

Przedstawiono również program obchodów 500 lat Reformacji w Polsce organizowanych przez Kosciół ewangelicko-augsburski oraz plan na najbliższy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który odbędzie się pod hasłem Pojednanie –miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20).

Nabożeństwo centralne Tygodnia w formie Nieszporów odbędzie się 22 stycznia 2017 o godz. 16.00 w katedrze św. Floriana w Warszawie na Pradze, a kazanie wygłosi ks. bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

W dorocznym zgromadzeniu uczestniczyli również członkowie Rady KEP ds. ekumenizmu, a także goście – bp Dimitrios Salachas z Kościoła rzymskokatolickiego w Grecji oraz ks. prałat Andrzej Choromański z Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, który zarysował ideę Światowego Forum Chrześcijańskiego. Przypominijmy, że idea została niedawno przeszczepiona na grunt polski dzięki zaangażowaniu ks. prof. Andrzeja Perzyńskiego z UKSW.

>> Pełne brzmienie Komunikatu

komentarze

 • Defender

  „bp Dimitrios Salachas z Kościoła rzymskokatolickiego w Grecji”
  Gdzie jak gdzie, ale na portalu ekumenicznym palnąć takie piramidalne głupstwo?
  ***
  Być może wzięło się to z godnego lepszej sprawy uporu Redakcji w eliminowaniu terminu „Kościół katolicki” – mimo powoływania się na Komunikat (gdzie występuje właśnie w tym brzmieniu), w tym w miejscach, gdzie jest to całkowicie bzdurne.

 • Andrea

  Określenia Kościół „rzymskokatolicki” i „katolicki” są używane przez Was samych zamiennie, nigdy nie spotkałem się w waszych oficjalnych dokumentach z zamiennym stosowaniem „Kościół łaciński’ i „Kościół rzymskokatolicki”. Pełna wspólnota ze Stolicą Rzymską to dla Was nie nie sprawa obrządku, choć istnieje ryt zwany rzymskim, lecz sine qua non pełnej katolickości każdego Kościoła, także wschodniego.
  Grecki Kościół Prawosławny uważa siebie za Kościół w pełni katolicki, a notki informacyjne serwisu ekumenicznego nie są chyba do rozstrzygania Waszych sporów dotyczących konfesyjnych warunków katolickości.

 • xpictianoc

  Dimitrios Salachas jest biskupem bizantyjskim a nie rzymskim. Nic mi nie wiadomo aby był birytualista. Takie pozorne pomyłki mają swoją ideologiczną funkcje tj sprawić aby termin kosciol katolicki nie konieczne oznaczał to co oznacza dziś. Dlatego nazywa się katolickie kościoły sui iuris rzymskokatolickim .

 • Defender

  Nie, te określenia nie są używane zamiennie.
  A swoim wpisem ujawnia Pani wyłącznie kompletną ignorancję podobną do tej, jaką popisała się redakcja zmieniając nazwę Kościoła, do którego należy bp Salachas. Nie jest to „Kościół rzymskokatolicki w Grecji”.