Ekumenizm w nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II

0

Instytut Badań Nauczania Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim wydał zbiór wypowiedzi papieży nt. ekumenizmu – począwszy od św. Jana XXIII, a skończywszy na wypowiedziach Franciszka. Publikacja ukazała się pod redakcją ks. prof. Zygfryda Glaesera i została dedykowana abp. Alfonsowi Nossolowi z okazji 85. urodzin, 60. rocznicy święceń kapłańskich i 40-lecia sakry biskupiej.

Na ponad 1300 stronach udokumentowano nie tylko oficjalne teksty papieskie w postaci encyklik, adhortacji apostolskich, ale też przemówień, listów, katechez, homilii i innych. Pierwsza część publikacja to analizy ekumenicznej aktywności papieży Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Jest nawet krótki tekst omawiający sylwetkę papieża Jana Pawła I (Albino Luciani), którego pontyfikat trwał tylko 30 dni – w odniesieniu do tego biskupa Rzymu zebrano cztery wypowiedzi.

Część dokumentacyjna rozpoczyna się od encykliki Jana XXIII Ad Petri Kathedram (29.06.1959), a kończy na przemówieniu Franciszka do uczestników ekumenicznego sympozjum „Luter 500 lat później” zorganizowanego przez Papieski Komitet Nauk Historycznych (31.03.2017).

Przedmowę do publikacji napisał m.in. kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan – To że ekumenizm należy do priorytetowych zadań duszpasterskich i że tak go pojmowali i nadal pojmują posoborowi papieże, staje się oczywiste, jeśli sobie uzmysłowimy wyzwania, przed którymi staje dzisiaj chrześcijaństwo. Pierwsze tysiąclecie w dziejach Kościoła było czasem Kościoła niepodzielonego, drugie tysiąclecie doprowadziło do głębokiego podziału między wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem, trzecie zaś tysiąclecie musi podjąć zadanie przywrócenia pierwotnej jedności chrześcijaństwa – napisał kardynał.

Z kolei w Słowie wstępnym autorzy publikacji zaznaczają, że opracowanie ukazuje się „w szczególnym kontekście historycznym i kościelnym związanym z obchodami 500-lecia Reformacji. Stanowi więc jubileuszowy dar opolskiego środowiska akademicko-ekumenicznego.”

galeria