Europejskie Spotkanie Młodych z ekumenicznym udziałem polskich chrześcijan

0

Podczas 42. Europejskich Spotkań Młodych Taize, które trwają w dniach od 28 grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. we Wrocławiu, odbyło się szereg wydarzeń z bezpośrednim udziałem lub uczestnictwem przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

I tak 29 grudnia w kościele ewangelicko-augsburskim Opatrzności Bożej odbyły się warsztaty prowadzone przez bp. Ryszarda Bogusza, biskupa-seniora diecezji wrocławskiej Kościoła luterańskiego w Polsce, na podstawie książki „Naśladowanie” ks. Dietricha Bonhoeffera.


30 grudnia w Centrum Kongresowym Hali Stulecia odbyły się warsztaty z udziałem prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Jerzego Samca zatytułowane: „Wszystko, co możliwe, róbmy razem i nie róbmy niczego, nie biorąc pod uwagę innych”.

Spotkanie prowadziła młodzież ze wspólnoty z Taize w Łodzi, a w wydarzeniu uczestniczyło ok. 150 młodych ludzi z różnych Kościołów chrześcijańskich – i co nie mniej ważne – z różnych krajów europejskich i spoza Kontynentu (była również mała grupka japońskich luteran).

Na wstępie bp Jerzy Samiec opowiedział o osobistych doświadczeniach ekumenicznych, zarysował działalność ekumeniczną Kościołów członkowskich PRE, mówił także o problemach i wyzwaniach ekumenicznych.

W kolejnej części warsztatów młodzież z łódzkiego Taize, należąca do Kościoła rzymskokatolickiego, opowiadała o swoich pierwszych spotkaniach z ruchem ekumenicznym.

Głos zabrali również młodzi z innych Kościołów – prawosławnego oraz ewangelicko-augsburskiego, którzy przedstawili doświadczenia młodych polskich chrześcijan, żyjących w kontekście diaspory.

Na koniec młodzi w małych grupach dyskutowali o potrzebach ruchu ekumenicznego i jak można go lepiej kształtować.

Warsztaty podsumował bp Jerzy Samiec.


Wieczorem w Hali Stulecia odbyła się wieczorna modlitwa ekumeniczna, którą poprowadzili bracia ze wspólnoty Taize.

Podczas nabożeństwa modlono się w wielu językach i wypowiadano różne intencje modlitewne.

Z przesłaniem do młodych zwrócił się przeor Taize br. Alois – w swoim przemówieniu odnosił się głównie do wątków ekologicznych, zachowana Stworzenia, ale przede wszystkim do modlitewnej relacji z Chrystusem.

Br. Alois ogłosił, że kolejne Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Turynie.

 


Zapis warsztatów ekumenicznych

„Wszystko, co możliwe, róbmy razem i nie róbmy niczego, nie biorąc pod uwagę innych” żywy #ekumenizm: spotkanie z młodymi ludźmi z Łodzi i bp. Jerzym Samcem z Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w Polsce

Opublikowany przez ekumenizm.pl Poniedziałek, 30 grudnia 2019


galeria