Iga Zalisz nową dyrektor generalną Towarzystwa Biblijnego

0

27 listopada br. odbyło się w siedzibie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie posiedzenie Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego (TB) w Polsce. Głównym punktem obrad był wybór nowej dyrektor generalnej TB, którą została p. Iga Zalisz. Nowa dyrektor obejmie swój urząd 1 stycznia 2020 roku, zastępując długoletnią dyrektor Małgorzatę Platajs. 


Spośród dwóch kandydatów – teologa prawosławnego Jerzego Betlejki i Igi Zalisz – Komitet Krajowy pod przewodnictwem ks. superintendenta Andrzeja Malickiego z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, powierzył kierowanie TB p. Idze Zalisz. 

Iga Zalisz należy do Kościoła ewangelicko-reformowanego i od wielu lat jest pracownikiem Towarzystwa Biblijnego w Polsce. 

1 lutego 2020 roku o godz. 17:00 odbędzie się w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego nabożeństwo dziękczynne za TB oraz służbę dyrektor Małgorzaty Platajs. 

Komitet Krajowy jest najwyższym organem Towarzystwa Biblijnego, a w jego skład wchodzą delegaci wszystkich Kościołów członkowskich oraz dyrektor generalna TB.

Do TB należą Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościół rzymskokatolicki, a także Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrystusowy i Kościół Zielonoświątkowy.

galeria