Inauguracja cyklu „Ekumeniczny Lublin 2020”

0

30 września br. odbyła się w Lublinie inauguracja cyklu „Ekumeniczny Lublin 2020. Lublin i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. Nowa edycja lubelskiego projektu ekumenicznego rozpoczęła się w nabożeństwem Słowa Bożego w archikatedrze lubelskiej, któremu przewodniczył arcybiskup metropolita lubelski Stanisław Budzik, a kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. 


Po nabożeństwie odbyła się debata w Trybunale Koronnym z udziałem premier Hanny Suchockiej, prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka oraz bp. Jerzego Samca.

W liturgii nabożeństwa czynny udział wzięli świeccy i duchowni różnych wyznań.

W kazaniu bp Jerzy Samiec zwrócił uwagę na dar i wyzwanie różnorodności, wskazując na twórcze działanie Ducha Świętego oraz sztuki trudnego dialogu między wyznawcami Chrystusa – Kościoły i chrześcijanie próbują się wsłuchiwać w głos Ducha Świętego. Pojawia się jednak szum różnych zakłóceń, które utrudniają rozróżnić głos Ducha Świętego od tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. Czasem ten głos zakłócają nasze przyzwyczajenia i religijność, nasze przekonania tradycje i poglądy – mówił bp Samiec.


Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w Trybunale Koronnym, które rozpoczęło się od wręczenia przez prezydenta Lublina dr. Krzysztofa Żuka przyznawanych od ponad 20 lat Medali Unii Lubelskiej. Tegorocznymi laureatami zostali b. premier RP i ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej prof. Hanna Suchocka oraz bp Jerzy Samiec, który otrzymał medal ze względu na zasługi na polu szerzenia ekumenizmu, a także idei wolności, równości i braterstwa mocno zakorzenionych w tradycji Unii Lubelskiej.

Drugą część spotkania rozpoczęła debata, którą poprowadził prof. Sławomir Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jeden z koordynatorów lubelskiego projektu ekumenicznego.

Uczestnicy panelu dyskutowali o wyzwaniach, stojących dziś przed Europą, kryzysie dialogu, sytuacji ruchu ekumenicznego, a także o Lublinie jako miejscu spotkań ludzi o różnej przynależności konfesyjnej i religijnej.

Spotkanie uświetnił występ chóru Snopkers Ensemble, działającego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie.


galeria