Katolicko-zielonoświątkowe konsultacje ekumeniczne

0

W Warszawie w dniach 5-6 grudnia odbędzie się kolejna sesja konsultacji ekumenicznych, które poświęcone są wypracowaniu dobrego modelu relacji katolicko-zielonoświątkowych.
Konsultacje organizuje
Fundacja Cyryla i Metodego. Kolejna sesja dla zielonoświątkowych i katolickich teologów poświęcona będzie tematowi „Kościół i misja w rozumieniu katolickim i zielonoświątkowym”

Wielu liczyło, że ruch charyzmatyczny stanie się pomostem dla zbudowania głębszej jedności chrześcijan. Dzisiaj często ocenia się, że Odnowa w Duchu Świętym ma nikły wpływ na rozwój ekumenizmu, a niekiedy wręcz przeciwnie powoduje nowe podziały. Do udziału w konsultacjach zapraszono teologów, pastorów, księży, tych którym droga jest sprawa jedności.


Swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie dzielić się będzie uczestnik międzinarodowego dialogu katolicko-zielonoświątkowego, teolog z Helsinek, dr Veli-Matti Karkainen.  


Gość z Finlandii rozpoczał pracę na Wydziale Teologicznym Fullera jako profesor nadzwyczajny teologii systematycznej, jesienią 2000 roku. W latach wcześniejszych pełnił funkcję profesora i prezesa College Iso Kirja w Keuruu (Finlandia), oraz kierował katedrą ekumenizmu na Uniwersytecie w Helsinkach. Tytuł Magistra Nauk Humanistycznych uzyskał na Wydziale Fullera w roku 1989. Ma za sobą doświadczenie pracy dydaktycznej i badawczej w Finlandii, Tajlandii i Stanach Zjednoczonych a także wykładów gościnnych w Chorwacji, Rosji i Egipcie. Włada kilkoma językami m.in. Fińskim (który jest jego językiem ojczystym), Szwedzkim, Angielskim, Niemieckim i Thai. Jest autorem licznych publikacji (ostatnio wydał dwie monografie dotyczące pneumatologii ekumenicznej) a także szeregu artykułów w miedzynarodowych czasopismach naukowych. Jest członkiem trzech grup roboczych Światowej Rady Kościołów i brał udział w licznych międzynarodowych konsultacjach. Jako wybitny ekspert porusza się w swych badaniach, nauczaniu i publikacjach w następujących dziedzinach: pneumatologia ekumeniczna, eklezjologia, ekumenizm, teologia Pannenberga, studia nad Lutrem, teologia religii i misji, teologia miedzykulturowa.


Wiecej informacji: fcm@wp.pl