Komunikat PRE i KEP

0

Wczoraj informowaliśmy na łamach EAI Ekumenizm.pl o wspólnym posiedzeniu Komisji Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Dziś prezentujemy oficjalny komunikat ze spotkania.

W Warszawie, w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej, 17 października br. obradowała Komisja Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.


Przedmiotem obrad było m.in.: ocena nabożeństwa ekumenicznego z udziałem papieża Benedykta XVI, które odbyło się podczas wizyty papieskiej w Warszawie w luterańskim kościele, zapoznano się ze stanem prac nad dokumentem dotyczącym małżeństw różnych konfesyjnie, wymieniono poglądy na temat przygotowań Kościołów chrześcijańskich w Polsce do III Ekumenicznego Zgromadzenia Kościołów Europejskich w Sibiu – Rumunii.


Członkowie Komisji bardzo pozytywnie ocenili nabożeństwo ekumeniczne z udziałem papieża Benedykta XVI, wyrazili wolę intensyfikacji prac nad duszpasterskim dokumentem dotyczącym małżeństw o różnej przynależności konfesyjnej, o którym to papież wspominał w swojej homilii.


Dotychczasowy przebieg prac nad tym dokumentem daje nadzieję, że wspólna ekumeniczna instrukcja duszpasterska dotycząca małżeństw o różnej przynależności konfesyjnej ma szansę być gotowa w roku przyszłym.


Wzajemnie poinformowano się o zamierzeniach odnośnie przygotowań do III Europejskiego Zgromadzenia Kościołów w Sibiu. Podkreślono potrzebę zacieśnienia współpracy Kościołów członkowskich Rady i Episkopatu Polski w przygotowaniach delegacji, która uda się we wrześniu przyszłego roku do Rumunii.


Omówiono też wiele spraw związanych z przygotowaniami do obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w styczniu 2007 roku, wzorem lat ubiegłych przewiduje się wspólne wydanie materiałów na obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.


Kolejne obrady Komisji przewidziano na marzec 2007 rok.


W spotkaniu w siedzibie Rady obradom przewodniczyli: arcybiskup Jeremiasz, Prezes Rady oraz biskup Tadeusz Pikus, Przewodniczący Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu


Warszawa, 18.10.2006