Kongres Bonhoefferowski we Wrocławiu

0

3 lutego w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się uroczyste otwarcie Międzynarodowego Kongresu Bonhoefferowskiego z udziałem władz miasta i województwa, hierarchów kościelnych oraz zaproszonych gości z kraju i zagranicy. Kongres, który potrwa do środy, został zorganizowany z okazji 100. rocznicy urodzin ks. dr. Dietricha Bonhoeffera, luterańskiego duchownego zamordowanego przez hitlerowców. Przybyłych gości przywitał biskup Ryszard Bogusz, kierujący Diecezją Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz zwierzchnik polskich luteranów, bp Janusz Jagucki. Gośćmi honorowymi był zwierzchnik Wspólnoty Anglikańskiej, arcybiskup Canterbury Rowan Williams, oraz przewodniczący Rady Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD) bp Wolfgang Huber z Berlina.

W auli wygłoszone zostały przemówienia powitalne, a także krótkie referaty, dotyczące osoby i dorobku teologicznego ks. dr. Dietricha Bonhoeffera. Bp Wolfgang Huber przedstawił krótki wykład o życiu i działalności Dietricha Bonhoeffera, a także zwięzłe wprowadzenie do ewangelickiego rozumienia świętości na przykładzie reformacyjnych ksiąg wyznaniowych i teologii Bonhoeffera. Następnie głos zabrał prymas Kościoła Anglii, abp Rowan Williams, który zajął się oddziaływaniem teologii Dietricha Bonhoeffera we współczesnej teologii oraz ekumenicznym współistnieniu Kościołów.


Oficjalne otwarcie Kongresu zostało uwieńczone krótkim występem chóru, po którym odbyło się uroczyste przyjęcie w konsulacie Rebubliki Federalnej Niemiec wydane przez Konsula Generalnego RFN, dr. Helmuta Schöpsa. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć ofiar katastrofy w Katowicach, a także zmarłego niedawno b. prezydenta RFN, Johanesa Raua. Wyłożona została księga kondolencyjna. W drugim dniu Kongresu delegacje Kościołów, niemieckiego i brytyjskiego konsulatu we Wrocławiu, władz lokalnych i rządowych złożyły kwiaty pod jedynym w Polsce pomnikiem, upamiętniającym ks. dr. Bonhoeffera. Znajduje się on przy kościele garnizonowym św. Elżbiety przy wrocławskim rynku. Uroczystość pod pomnikiem uświetnił występ chóru ekumenicznego działającego przy ewangelicko-augsburskiej parafii p.w. Opatrzności Bożej oraz sztuka teatralna zaprezentowana przez młodzież z Polski i Holandii. Okolicznościowe przemówienia wygłosili bp Janusz Jagucki, bp Wolfgang Huber oraz abp Rowan Williams. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą Ojcze Nasz zmawianą w różnych językach.


Uczestnicy Kongresu uczestniczyli w wykładach, prowadzonych m.in. przez abp. Alfonsa Nossola, ordynariusza Diecezji Opolskiej Kościoła rzymskokatolickiego, ks. prof. Bogusława Milerskiego z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, tłumacza biografii Bonhoeffera na j. polskim, a także ks. prof. Michała Czajkowskiego, który przybliżył słuchaczom powiązania Bonhoeffera z judaizmem. W programie konferencji były również wycieczki do domu narodzin pastora Bonhoeffera oraz zwiedzanie ewangelickiego Kościoła Pokoju w Świdnicy, oraz Międzynarodowego Ośrodka w Krzyżowej. Wykłady odbywały się  budynku Papieskiej Akademii Teologicznej we Wrocławiu w bezpośrednim sąsiedztwie rzymskokatolickiej katedry. W niedzielę odbyło się uroczyste nabożeństwo spowiednio-komunijne z udziałem ekumenicznych gości, w tym arcybiskupa-seniora Archidiecezji Wrocławskiej, kardynała Henryka Gulbinowicza. Kazanie wygłosił ks. prof. Gremmels z Niemiec, a liturgii komunijnej przewodniczył bp Ryszard Bogusz.


Na pierwszym zdjęciu od lewej abp Marian Gołębiowski (KRK), biskup Wolfgang Huber z EKD oraz prymas Anglii, abp Rowan Williams. Nadrugim zdjęciu bp Huber oraz prymas Williams. Na trzecim zdjęciu od lewej (g): bp Paweł Anweiler (KEA), bp Ryszard Bogusz (KEA), bp Wolfgang Huber (EKD), prymas Rowan Williams (KA), bp Janusz Jagucki (KEA), Juergen W. P. Johannesdotter (EKD), bp Glouchester (KA); od lewej (d) bp Mieczysław Cieślar (KEA), bp Rudolf Bażanowski (KEA).


:: Ekumenizm.pl: Rozmowa EAI Ekumenizm.pl z abp. Canterbury dr. Rowanem Williamsem


:: Więcej fotografii na stronie Roku Polsko-Niemieckiego w Polsce