Ks. Andrzej Malicki prezesem Towarzystwa Biblijnego w Polsce

0

Superintendent naczelny Kościoła ewangelicko-metodystycznego, ks. Andrzej Malicki, został nowym prezesem Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. 54-letni duchowny zastąpił w tej funkcji ks. dr Edwarda Puśleckiego, również z Kościoła metodystycznego.

Od 2013 roku ks. Malicki jest zwierzchnikiem polskich metodystów i jednocześnie proboszczem parafii metodystycznej w Katowicach.

Komitet Krajowy jest najwyższym organem Towarzystwa Biblijnego, a w jego skład wchodzą delegaci wszystkich Kościołów członkowskich oraz dyrektor generalna TB, którą jest obecnie p. Małgorzata Platajs.

W skład TB wchodzą Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościół rzymskokatolicki, a także Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrystusowy i Kościół Zielonoświątkowy.

W minionym roku Towarzystwo Biblijne obchodziło 200-lecie istnienia.

Komunikat Towarzystwa Biblijnego w pełnym brzmieniu

27 kwietnia 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce (2017-2022). W jego skład, jako naczelnego organu Towarzystwa Biblijnego, weszli następujący oficjalni delegaci Kościołów: ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki), mgr Jerzy Betlejko (Kościół Prawosławny), ks bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczy), ks. bp Marek Kamiński (Kościół Zielonoświątkowy), ks. mgr Marian Madziar (Kościół Polskokatolicki), ks. bp M. Ludwik Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów), prezbiter Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów), pastor Bronisław Hury (Kościół Chrystusowy), pastor Jarosław Dzięgielewski (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego).

Podczas zgromadzenie wybrano również Prezydium, w skład którego weszli ks. bp Andrzej Malicki jako Prezes, ks. prof. Krzysztof Bardski, mgr Jerzy Betlejko oraz prezbiter Leszek Wakuła jako Wiceprezesi. Członkiem Komitetu Krajowego i jego Prezydium jest też z urzędu dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, Małgorzata Platajs. Prosimy Boga o błogosławieństwo i prowadzenie dla tego gremium.

Tego samego dnia odbyło się również ostatnie posiedzenie poprzedniego Komitetu Krajowego, w którego skład wchodzili: ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki – Wiceprezes (Kościół Rzymskokatolicki), ks. archimandryta Warsonofiusz – Wiceprezes (Kościół Prawosławny), ks bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. bp dr Edward Puślecki  – Prezes (Kościół Ewangelicko-Metodystyczy), ks. bp Mieczysław Czajko (Kościół Zielonoświątkowy), ks. mgr Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki), ks. bp Piotr M. Bernard Kubicki (Kościół Starokatolicki Mariawitów), pastor Marek Budziński (Kościół Chrześcijan Baptystów), ks. bp Andrzej Bajeński (Kościół Chrystusowy), pastor Paweł Lazar (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego). Ustępującym delegatom za długoletnią pracę, poświęcony czas i wspieranie misji Towarzystwa serdecznie podziękowała Dyrektor Małgorzata Platajs wraz ze współpracownikami.

Towarzystwo Biblijne w Polsce zostało założone w 1816 r.  Jest członkiem Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, organizacji powstałej w 1946 r. i obecnie działającej w dwustu krajach świata. Działa zgodnie z jej celem, którym jest osiąganie możliwie najszerszego, skutecznego i znaczącego rozpowszechnienia Pisma Świętego oraz pomaganie ludziom w otwieraniu się na działanie Słowa Bożego.

Towarzystwo Biblijne w Polsce działa przez tłumaczenie, wydawania i rozpowszechnianie Pisma Świętego, ściśle współpracując z wszystkimi Kościołami chrześcijańskimi w naszym kraju. Służy również wszystkim ludziom zainteresowanym Biblią i wszystkim, którym doskwiera głód Słowa Bożego.

 

>> Ekumenizm.pl: 200-lecie Towarzystwa Biblijnego w Polsce


galeria