Ks. Ireneusz Lukas nowym dyrektorem Biura Polskiej Rady Ekumenicznej

1

Od dnia 1 stycznia 2008r. funkcję Dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) objął ks. Ireneusz Lukas, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Poprzednio ks. Lukas był asystentem zwierzchnika Kościoła luterańskiego w Polsce, bp. Janusza Jaguckiego. Na stanowisku dyrektora PRE zastąpił dr. Andrzeja Wójtowicza, który również jest luteraninem.

Ks. Ireneusz Lukas ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studiował także teologię ewangelicką na Uniwersytetach w Bern, w Szwajcarii, w Berlinie i Lipsku w Niemczech. Po ordynacji na duchownego Kościoła luterańskiego w latach 1998 – 2003 pracował jako wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie.


W roku 2003 ks. I. Lukas został wybrany na stanowisko Sekretarza Regionalnego Światowej Federacji Luterańskiej z siedzibą w Bratysławie, Słowacja. Funkcję tę pełnił przez trzy lata.


Obecnie prezesem PRE jest prawosławny władyka wrocławsko-szczeciński abp Jeremiasz. Członkami organizacji, która zrzeszaja wspólnoty nierzymskokatolickie w Polsce, jest siedem Kościołów chrześcijańskich (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Polskokatolicki, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Ewangelicko-Reformowany i Kościół Chrześcijan Baptystów), a członkami stowarzyszonymi Chrześcijańska Akademia Teologiczna oraz Towarzystwo Biblijne w Polsce. Główny zarząd PRE oraz 14 oddziałów regionalnych współpracuje z Kościołem rzymskokatolickim oraz innymi wspólnotami na rzecz dialogu ekumenicznego. Jednym z owoców tej współpracy jest Powszechny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, trwający tradycyjnie od 18 do 25 stycznia.


W minionym roku PRE obchodziła 60-lecie istnienia.