Ks. prof. Sławomir Pawłowski pokieruje ekumenizmem na KUL

0

Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, został kierownikiem Sekcji Ekumenizmu w Instytucie Nauk Teologicznych KUL, dotychczas Instytutu Ekumenicznego KUL.


Ks. prof. Pawłowski od lat zajmuje się zagadnieniami ekumenicznymi i jest sekretarzem Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski (KEP). Jest również członkiem komitetu organizacyjnego projektu „Lublin Ekumeniczny”.

Zadaniem Sekcji Ekumenizmu jest promowanie idei ekumenizmu przez działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną, a także przez podejmowanie inicjatyw duchowych i modlitewnych w ramach dialogu ekumenicznego.

W Sekcji Ekumenizmu zatrudnionych jest obecnie czterech pracowników naukowych. Studia doktoranckie z ekumenizmu odbywają osoby różnych wyznań – oprócz rzymskich katolików doktoraty w Sekcji Ekumenizmu przygotowują również osoby należące do Kościoła ewangelicko-augsburskiego, metodystycznego i prawosławnego.

Przez wiele lat pracami Instytutu Ekumenicznego KUL kierował ks. prof. Przemysław Kantyka, który wraz z nowym rokiem akademickim został dziekanem Wydziału Teologii KUL.