Kutno: Mariawickie nabożeństwo u luteranów

0

Dzięki współpracy ekumenicznej obydwu Kościołów mniejszościowych, działających na terenie Ziemi Kutnowskiej – Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – mariawici będą sprawować swoją liturgię w luterańskim kościele w każdą drugą niedzielę miesiąca. Inauguracyjna Msza odbędzie się 10 kwietnia 2016 r. o godz. 17:00.

Liturgii przewodniczyć będzie Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Marek Maria Karol Babi, w asyście kapłana Mateusza Marii Felicjana Szymkiewicza, proboszcza mariawickich parafii w Nowej Sobótce i Kadzidłowej.

Dzieje mariawityzmu w regionie kutnowskim sięgają samych początków tego ruchu religijnego, który w tym roku obchodzi 110. rocznicę niezależności kościelnej. Już od 1906 roku mariawici mieszkali w okolicznych miasteczkach i wsiach, m.in. w Krośniewicach, Łaniętach czy Ostrowach. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. mariawici z Krośniewic wznieśli murowany kościół we wsi Kajew. W latach 80. XX wieku kościół został rozebrany, a cegły użyto do budowy nowego kościoła mariawickiego w Zgierzu.

W Kutnie i okolicach mieszkają mariawici, należący do parafii św. Mateusza w Nowej Sobótce i parafii Przenajświętszego Sakramentu w Kadzidłowej, których proboszczem jest od 2015 roku kapłan M. Felicjan Szymkiewicz. We wrześniu ub.r. wierni zwrócili się do swojego duszpasterza z prośbą o prowadzenie nabożeństw w Kutnie. Poszukiwania nowego miejsca nie trwały długo, gdyż duszpasterz kutnowskich luteranów, ks. Mateusz Łaciak, udostępnił w porozumieniu z radą parafialną kościół ewangelicki na msze mariawickie, nawiązując tym samym do długiej historii wzorowych kontaktów między obydwiema tradycjami chrześcijańskimi.

Jeszcze do niedawna luteranie odprawiali swoje nabożeństwa w mariawickim kościele w Kadzidłowej, a diaspora mariawicka w Krakowie użytkowała kościół św. Marcina. Przez dziesięciolecia luteranie mogli spotykać się na swoich nabożeństwach w płockiej Świątyni Miłości i Miłosierdzia, będącej duchowym centrum mariawityzmu. Ponadto w trakcie tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ks. Mateusz Łaciak wygłosił kazanie podczas adoracji Przenajświętszego Sakramentu w mariawickim kościele w Nowej Sobótce. Warto wspomnieć, że ekumeniczna otwartość mariawitów dotyczy również innych tradycji chrześcijańskich, czego przykładem jest niedawne udostępnienie mariawickiego kościoła w Mińsku Maz. do sprawowania liturgii dla prawosławnej mniejszości regionu.

Nabożeństwo 10 kwietnia będzie miało uroczysty charakter. Oprócz Biskupa Naczelnego weźmie w nim udział duszpasterz luteranów, ks. Mateusz Łaciak, a muzyczną oprawę zapewni Młodzieżowy Chór Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Ekumeniczna inicjatywa mariawickich i luterańskich chrześcijan w Kutnie spotkała się z przychylnością Prezydenta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego. Dzięki uprzejmości władz miasta uczestnicy nabożeństwa spotkają się po liturgii w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wyszyńskiego 11. Zainteresowani będą mogli wysłuchać prelekcji dr. Krzysztofa Mazura o początkach mariawityzmu, a także dowiedzieć się o zasadach wiary Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Na wszystkich gości będzie czekał słodki poczęstunek.

Nabożeństwo w obrządku mariawickim jest odwzorowaniem tradycyjnej mszy świętej wg. starszej formy Mszału Rzymskiego (tzw. Msza Trydencka) z niewielkimi zmianami. Liturgia odbywa się w języku polskim. Do udziału zaproszeni są wszyscy chrześcijanie bez względu na wyznanie oraz inni zainteresowani.

Kościół Starokatolicki Mariawitów liczy ok. 25 tys. wiernych zgromadzonych w trzech diecezjach oraz zagranicznej prowincji francuskiej. Mariawityzm narodził się na terenie Królestwa Polskiego w XIX wieku. Jego celem była odnowa życia zakonnego i duchowego kleru zapoczątkowana przez św. Marię Franciszkę Kozłowską, która w 1893 roku otrzymała objawienia nazywane Dziełem Wielkiego Miłosierdzia. Objawienia M. Franciszki były pierwszymi, dotyczącymi Miłosierdzia Bożego. Mariawici działający początkowo w ramach Kościoła rzymskokatolickiego zostali z niego ekskomunikowani w 1906 r. Kościół Starokatolicki Mariawitów jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Światowej Rady Kościołów. Mariawici nie nakładają na duchownych obowiązku celibatu, a wierni nie muszą spowiadać się przed kapłanem, lecz mogą wyznawać swoje grzechy bezpośrednio Bogu. Kościół nie uznaje ekskomunik ani nie wzbrania nikomu przystępować do Sakramentów Świętych. W Kościele Mariawitów nie ma obowiązkowych opłat za posługi religijne.

>> Parafia Ewangelicko-Augsburska w Płocku i Kutnie

>> Strona Parafii Starokatolickiej Mariawitów w Nowej Sobótce

galeria