Nie żałować czasu na Pismo – promocja Biblii Ekumenicznej w Lublinie

0

29 maja 2019 r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Lublin Ekumeniczny 2019 – 450-lecie Unii Lubelskiej”, które było poświęcone promocji Biblii Ekumenicznej.

Spotkanie promocyjne poprzedziła wieczernia w prawosławnej katedrze Przemieniania Pańskiego, którą poprowadził ks. prot. Jerzy Łukaszewicz.

Zebranych w imieniu władyki lubelsko-chełmskiego Abla (Popławskiego) przywitał ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz parafii katedralnej.

Wieczernia (Nieszpory) wg tradycji prawosławnej

Wieczernia (nieszpory) przed debatą nt. Biblii Ekumenicznej

Opublikowany przez ekumenizm.pl Środa, 29 maja 2019


Spotkanie promocyjne odbyło się w formie dyskusji panelowej, która poprowadził redaktor naczelny ekumenizm.pl Dariusz Bruncz. W rozmowie udział wzięli luterańska teolożka dr hab. Kalina Wojciechowska (profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie), biskup siemiatycki dr hab. Warsonofiusz (Doroszkiewicz), biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej dr Mieczysław Cisło oraz dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs.

Rozmowa podzielona była na trzy części – w pierwszej wszyscy paneliści odpowiedzieli na jedno pytanie „Po co nam w ogóle Biblia Ekumeniczna”, kładąc nacisk na zagadnienia duszpasterskie, ewangelizacyjne, lingwistyczne, edukacyjne oraz praktyczno-ekumeniczne.

W drugiej części dyskutanci odpowiadali na pytania charakterystyczne dla poszczególnych tradycji wyznaniowych. I tak władyka Warsonofiusz wyjaśniał, który był odpowiedzialny za przekład dwóch ksiąg starotestamentowych w Biblii Ekumenicznej, wyjaśniał na ile tłumaczenie Pisma Świętego przypomina pisanie (malowanie) ikony i jaka jest rola Pisma Świętego w liturgicznym życiu Cerkwi. Z kolei bp Cisło mówił o umiejscowieniu Pisma Świętego w katolickiej liturgii, a także o tym, czy można być chrześcijaninem bez Pisma i na ile jest lub może być ono „niebezpieczne”. Na ile protestancka zasada „sola scriptura”, uwzględniając również jej odmienne postrzeganie w różnych tradycjach (po)reformacyjnych, utrudnia czy ułatwia nowe odczytanie poselstwa Pisma Świętego w zmieniającej się rzeczywistości wyjaśniała prof. Wojciechowska.

W trzeciej części przedstawiciele poszczególnych tradycji odpowiadali na pytania, dotyczące inspiracji pochodzącej z innych Kościołów w kontekście odkrywania Pisma Świętego: prof. Wojciechowska mówiła, czego luteranie mogą nauczyć się od katolików i położyła nacisk na znaczenie tzw. apokryfów w kanonie Pisma Świętego. Biskup Warsonofiusz wyjaśniał, jak wiele prawosławni zawdzięczają Kościołom protestanckim w popularyzowaniu Pisma Świętego, przypominając wkład protestanckich misji w przekłady Pisma Świętego dla krajów bałkańskich wyzwalających się spod tureckiego jarzma. Władyka Warsonofiusz zaznaczył, że teolodzy protestanccy byli proszeni przez lokalne Cerkwie, aby wspomóc je przy dokonywaniu przekładów Pisma Świętego na języki narodowe.

Bp Cisło mówiąc o swoich spotkaniach z duchowością prawosławia, zaznaczył, że ceni mocne zakorzenienie prawosławnej liturgii w Piśmie Świętym oraz jak silnie jest ono eksponowane w prawosławnych nabożeństwach – Nie żałujmy czasu na czytanie Pisma nie tylko indywidualnie, ale także we wspólnocie tak, jak to robią prawosławni, nie zważając na czas – mówił rzymskokatolicki biskup.

Głos w dyskusji zabrała również dyr. Małgorzata Platajs, która opowiedziała o recepcji Biblii Ekumenicznej w różnych Kościołach oraz związanych z nimi instytutach. Mówiła również o mechanizmach związanych z drukiem i transportem Biblii Ekumenicznej do Polski, która ze względu na koszty i jakość wydawnictwa drukowana jest w Korei Południowej.

Spotkanie zakończyło się rundą pytań zadawanych przez publiczność.

Zbierano także ofiarę na kampanię „Wolni-Niewolni” organizowaną przez Pomoc Kościoła w Potrzebie (Kirche in Not) na rzecz dzieci i osób dorosłych – ofiar handlu ludźmi w Afryce. Zbieranie funduszy odbywa się pod wspólnym patronatem arcybiskupa metropolity lubelskiego Stanisława Budzika oraz ks. Jana Cieślara, biskupa diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także z błogosławieństwem władyki lubelsko-chełmskiego Abla.


galeria