Nowe władze Polskiej Rady Ekumenicznej – bp Jerzy Samiec nowym prezesem PRE

0

31 sierpnia rozpoczęło się w warszawskim Centrum Luterańskim Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), które wybierało nowego prezesa i zarząd organizacji, zrzeszającej siedem Kościołów mniejszościowych. Nowym prezesem PRE został bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Po modlitwie słowo wstępne o trudnych początkach polskiego ekumenizmu oraz bieżącym zaangażowaniu Kościołów mówił ustępujący prezes PRE, abp Jeremiasz (Anchimiuk), władyka diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Mówiąc o wyzwaniach stojących przed ruchem ekumenicznym abp Jeremiasz podkreślił, że ekumenizm opiera się na trzech filarach: modlitwie, refleksji teologicznej i pomocy innym tam, gdzie jest to potrzebne. Władyka podziękował dotychczasowemu zarządowi oraz współpracownikom PRE za wspólne działania na rzecz ekumenizmu w ciągu 15 lat jego kadencji. Słowa podziękowania do abp. Jeremiasza skierował wiceprezes PRE, bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, oraz metropolita warszawski i całej Polski, Sawa.

Obrady Zgromadzenia Ogólnego prowadził bp Waldemar Pytel, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Po wyborze sekretariatu i prezydium Zgromadzenia, zaakceptowaniu agendy przyjęto protokół z poprzedniego Zgromadzenia 12 września 2011 r.

W imieniu abp. Jeremiasza sprawozdanie prezesa PRE odczytał ks. dr Grzegorz Giemza, dyrektor Biura PRE. Przedstawiono informację wynikające z działalności statutowej PRE, a także omówiono relacje ekumeniczne z Kościołem rzymskokatolickim, Komisją Wspólną Przedstawicieli Rządu RP oraz kontakty międzynarodowe. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał ks. Roman Lipiński z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Metropolita Sawa zgłosił ponadto dwie kandydatury na urząd prezesa PRE – bp. Jerzego Samca, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, oraz bp. M. Karola Babiego, Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Bp Babi nie zgodził się na kandydowanie. Bp Jerzy Samiec został jednogłośnie wybrany na nowego prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej.

Zwierzchnik polskich prawosławnych zgłosił kandydaturę abp. Abla, władyki diecezji chełmsko-lubelskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, oraz bp. M. Karola Babiego na wiceprezesów PRE. Zgromadzenie poparło obydwie kandydatury. Na sekretarza PRE został wybrany ks. Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, a skarbnikiem został ponownie ks. bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kapł. M. Dominik Miller, proboszcz warszawskiej Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Warszawie.

Uwagi prawosławnych

Do przedstawionego sprawozdania ustępującego prezesa PRE uwagi w części współpracy zagranicznej zgłosił metropolita Sawa. PRE od kilkudziesięciu lat współpracuje z Ewangelickim Kościołem Westfalii. Prawosławny hierarcha zwrócił uwagę, że zwierzchnikiem tego Kościoła jest kobieta, co dla prawosławnych stanowi problem. Metropolita zapowiedział, że jeśli sytuacja będzie się powtarzać prawosławni w tych spotkaniach uczestniczyć nie będą. Metropolita Sawa zaznaczył również, że w kontekście dialogu w Europie Środkowo-Wschodniej polscy prawosławni nie akceptują udziału Kościoła greckokatolickiego. Metropolita negatywnie ocenił działalności unitów i zapowiedział, że prawosławni nie będą uczestniczyć w dialogu, w który zaangażowani są grekokatolicy. – Możemy rozmawiać z Kościołem rzymskokatolickim. Kościół greckokatolicki dla nas nie istnieje – podkreślił.


Bp Jerzy Samiec urodził się 27 marca 1963 roku w Cieszynie. W 1983 roku rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 22 stycznia 1989 r. w Kościele Pokoju w Zabrzu został ordynowany przez ks. bpa Janusza Narzyńskiego na duchownego luterańskiego i rozpoczął pracę jako wikariusz w parafiach w Zabrzu i w Gliwicach. W 1990 r. zawarł związek małżeński z Beatą Michałek. 

W latach 1992 – 2009 był administratorem, a następnie proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach. W diecezji katowickiej odpowiedzialny był za duszpasterstwo młodzieżowe oraz ewangelizację i misję. Przez wiele lat był członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a w latach 2007-2009 pełnił funkcję prezesa Synodu, najważniejszego organu władzy w Kościele. XII Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wybrał ks. Jerzego Samca na nowego Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Wprowadzenie w urząd biskupa odbyło się 6 stycznia 2010 roku w warszawskim kościele Świętej Trójcy.

W 2011 roku bp Samiec został wybrany na wiceprezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Od początku swojej służby angażował się w dialog ekumeniczny na różnych płaszczyznach zarówno z Kościołami PRE, innymi Kościołami mniejszościowymi oraz Kościołem rzymskokatolickim. Aktywnie uczestniczy w pracach luterańskich i ekumenicznych organizacji międzynarodowych, w tym szczególnie z partnerskimi Kościołami luterańskimi w Niemczech, Szwecji i na Słowacji. Biskup Jerzy lubi aktywnie spędzać czas wolny – jest zapalonym narciarzem, wraz z żoną chętnie jeździ na rowerze i zbiera grzyby, interesuje się psychologią społeczną i lubi czytać kryminały. Biskup prowadzi również swój blog oraz profil na serwisie społecznościowym Twitter.


Obecnie do PRE należy Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Polskokatolicki, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Ewangelicko-Reformowany i Kościół Chrześcijan Baptystów. Członkami stowarzyszonymi PRE jest Towarzystwo Biblijne w Polsce oraz Społeczne Towarzystwo Katolików Polskich. PRE posiada 16 oddziałów regionalnych. Dyrektorem Biura PRE jest od lutego 2016 roku ks. Grzegorz Giemza, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. PRE jest największą organizacją chrześcijańską reprezentującą Kościoły nierzymskokatolickie. Kościół Chrześcijan Baptystów, będący członkiem PRE, należy również do Aliansu Ewangelicznego, zrzeszającego niektóre Kościoły protestanckie nurtu ewangelikalnego.

>> Ekumenizm.pl: 70-lecie PRE – „nie dla czapkowania i poklasku” i „bez rewolucji”

Na stronie facebookowej ekumenizm.pl filmik z wyboru

galeria