Nowe wydanie mariawickiego Brewiarza eucharystycznego

1

Jak informuje ostatni numer aperiodyku mariawickiego „Praca nad Sobą” (Zeszyt 43), po kilku latach prac redakcyjnych ukazało się nowe, trzecie wydanie Brewiarza eucharystycznego Zgromadzenia Mariawitów dostosowanego do użytku ekumenicznego. Brewiarz zawiera oficja rozpisane na dni tygodnia w ciągu okresów roku liturgicznego, oficja świąt ogólnochrześcijańskich oraz szczególnych świąt mariawickich obchodzonych w obu istniejących w Polsce Kościołach mariawickich, Kościele Starokatolickim Mariawitów oraz Kościele Katolickim Mariawitów.

Ekumeniczne Zgromadzenie Mariawitów istnieje od 1979 r. dzięki pozwoleniom Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – M. Tymoteusza Kowalskiego oraz Ministra Generalnego Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów działającego w Kościele Katolickim Mariawitów – arcybiskupa M. Rafaela Wojciechowskiego. Wszyscy bracia i siostry należący do zgromadzenia są zobowiązani odmawiać ten sam brewiarz.


W przedmowie do wydania trzeciego brewiarza, Minister Generalny Zgromadzenia, ks. prof. Maria Paweł Rudnicki, pisze: „gdy grono ludzi modli się w ten sam sposób, w tej samej intencji i tymi samymi słowami, może modlitwą uzyskać dla świata znacznie więcej niż przez gorliwe nawet, ale indywidualne modlitwy tych samych osób należących do tego samego grona. Wiedziała o tym Mateczka i popierając wszelkie prywatne modlitwy, przestrzegała kapłanów przed zaniedbywaniem odmawiania brewiarza, oraz sama domawiała kapłański brewiarz i zalecała siostrom bogomyślnym jego odmawianie”. W ten sposób również osoby nie będące członkami Zgromadzenia Mariawitów, a nawet nie związane formalnie z mariawityzmem są zachęcane do sięgnięcia po brewiarz.


Nowe wydanie brewiarza zostało opracowane przez Komisję Brewiarzową Zgromadzenia. Całość oficjów mieści się na 864 stronach o wymiarach 16,5×11 cm, dzięki czemu brewiarz mieści się w standardowym futerale podróżnym. Całość oprawiona jest w twardą okładkę. Koszt brewiarza to 50 zł. Można go nabyć w krakowskim wydawnictwie ELWIT oraz w niektórych parafiach mariawickich.
__________

Brewiarz eucharystyczny Zgromadzenia Mariawitów dostosowany do użytku ekumenicznego. Wydanie trzecie Stoczek 2006, ss. 864.

komentarze

  • Artur Rumpel

    Gdzie obecnie można nabyć tę pozycję?