Nowy naczelny ekumenizm.pl

23

Informujemy Czytelników ekumenizm.pl, że z dniem 15 czerwca br. dr Tomasz P. Terlikowski przestał być redaktorem naczelnym portalu ekumenizm.pl. Od 20 czerwca br. nowym redaktorem naczelnym jest Dariusz Bruncz, a zastępcą redaktora naczelnego Dorota Walencik.

Tomasz Terlikowski nadal pozostaje członkiem redakcji ekumenizm.pl.