Reakcja luterańskiego biskupa na incydent

0

W liście skierowanym do duchownych, ale też wszystkich wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec odniósł się do incydentu podczas uroczystości Międzynarodowego Dnia Holokaustu, w której uniemożliwiono udziału duchownej Kościoła. O sprawie poinformował ekumenizm.pl. Chcę jednoznacznie podkreślić, że wszyscy duchowni naszego Kościoła – zarówno kobiety jak i mężczyźni – mają te same prawa i obowiązki, wynikające z Chrztu i aktu Ordynacji – pisze bp Samiec.


Przypomnijmy: ponieważ z powodu choroby w uroczystości nie mógł wziąć udział delegowany przez stronę luterańską proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie ks. Piotr Gaś, Kościół delegował wikarię Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego ks. Wiktorię Matloch. Obecni na uroczystości duchowni prawosławni odmówili udziału w modlitwie ekumenicznej, uzależniając swój udział w uroczystości od obecności ks. Matloch, która po rozmowie z organizatorami wycofała się (więcej informacji tutaj).

Sprawa była szeroko komentowana w mediach kościelnych i świeckich. Między Kościołem luterańskim a Fundacją Shalom odbyły się już wstępne konsultacje i zaplanowane jest spotkanie wyjaśniające.

W liście datowanym na 21 lutego bp Samiec zaznaczył, że „każda duchowna, oficjalnie delegowana i biorąca udział w uroczystościach religijnych czy społecznych, reprezentuje Kościół.  W wypadku kwestionowania przez kogokolwiek z zewnątrz jej mandatu, kwestionuje się jednocześnie autonomię macierzystego Kościoła, a więc nie tylko prawo do samostanowienia, prawa swobodnej delegacji i reprezentacji Kościoła, ale też powagę i status Kościoła w przestrzeni publicznej.

Biskup Kościoła zalecił duchownym Kościoła sprzeciw wobec nierównego traktowania, wskazując jednocześnie, że każda sytuacja jest inna i ostateczna decyzja leży w gestii duchownej/duchownego, biorącego udział w uroczystości.

Nawiązując do kontekstu ekumenicznego, bp Samiec zaznaczył, że ekumenizm w ewangelickim rozumieniu jest dążeniem do jedności w pojednanej różnorodności:

Jako Kościół realizujemy nasze ewangelickie powołanie jedności, opierając się na ewangelickim rozumieniu Kościoła, które odrzuca eklezjalny ekskluzywizm jakiejkolwiek tradycji wyznaniowej, także ewangelickiej. Nie ma powodów, dla którego Kościół ewangelicki miałby przedstawiać się takim, jakim nie jest, w imię bliżej nieokreślonej „ekumenicznej wyrozumiałości” (…) W świetle powyższego nie możemy zgodzić się na kwestionowanie naszego prawa do własnego rozumienia urzędu duchownego. Wymaga tego również uczciwość wobec dialogu ekumenicznego, w którym Kościół Ewangelicko-Augsburski nie jest milczącym współuczestnikiem, ale pierwotnym animatorem i wciąż dynamicznym współtwórcą.


>> Pełny tekst bpa Jerzego Samca na stronach Biura Informacyjnego Kościoła

>> Ekumenizm.pl: Nie będziemy się obok niej modlić