Smaki krzyża w luterańsko-rzymskokatolickim ujęciu, wolny Wielki Piątek i przenosiny debaty do ewangelików

0

15 września w dominikańskiej bazylice św. Stanisława w Lublinie odbyła się przedostatnia z Debat Dwóch Ambon organizowana w tym miejscu i z o. Tomaszem Dostatnim OP w charakterze prowadzącego. Na dwóch ambonach stanęli metropolita arcybiskup lubelski Stanisław Budzik oraz biskup diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. Jan Cieślar.


Debata odbyła się na zakończenie Europejskiego Festiwalu Smaków, a dotyczyła krzyża – okoliczności ku temu dało samo miejsce (bazylika jest miejscem przechowywania relikwii Krzyża Świętego) oraz liturgiczny kontekst uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Matki Bożej Bolesnej w Kościele rzymskokatolickim. Debatę prowadził jej współinicjator – o. Tomasz Dostatni OP.

Jako pierwszy krótkie rozważanie na temat krzyża wygłosił abp Stanisław Budzik, łącząc w perspektywie liturgicznej oraz teologicznej cztery smaki krzyża – gorzki (cierpienie i ofiara), smak zwycięstwa (triumf paschalny), słodki (mistyczne ujęcie miłości Bożej) oraz smak czwarty – rodzimy związany z doświadczeniem krzyża w narodzie, społeczeństwie, rodzinach zarówno przy modlitwie, ważnych wydarzeniach życiowych, jak i w formie materialnej.

Z kolei bp Jan Cieślar mówił o krzyżu jako centralnym ‘miejscu’ ewangelickiej tożsamości teologicznej i duchowości, wyjaśniając istotę teologii krzyża, pojęcie pobożności wielkopiątkowej oraz miejsca krzyża w sztuce sakralnej tradycji luterańskiej, szczególnie w pieśniach, które do dziś są modlitwą na nabożeństwach ewangelickich.

W drugiej części debaty pytania zadawali sobie nawzajem biskupi – szczególną uwagę zwróciło pytanie abp. Budzika do bp. Cieślara o rolę Matki Bożej w pobożności luterańskiej (okoliczność święta MB Bolesnej).

Krzyż i wolny Wielki Piątek

W trzeciej części była możliwość zadawania pytań obydwu biskupom. Padły pytania m.in. o znaczenie relikwii w Kościele luterańskim, ale też o kwestię obchodzenia Wielkiego Piątku.

Odnosząc się do wystąpienia bp. Jana Cieślara, ks. Grzegorz Brudny, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie, zapytał abp. Stanisława Budzika, który jest członkiem Komisji Konferencji Episkopatu Polski i Rządu RP, o szansę ustanowienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Abp Budzik odparł, że sprawa ta nie zależy do Kościoła katolickiego. – Jeśli się komisja zbierzę to obiecuję, że ten temat poruszę. I poprzemy was – powiedział abp Budzik.

Na koniec Debaty Dwóch Ambon zebrani wspólnie wypowiedzieli słowa Modlitwy Pańskiej, a obydwaj biskupi udzielili błogosławieństwa.


Dwie ambony od dominikanów do ewangelików

W związku z decyzją władz zakonnych o przeniesieniu o. Tomasza Dostatniego z klasztoru w Lublinie do Szczecina, powstało pytanie o dalsze losy Debaty Dwóch Ambon. Pojawiła się propozycja przeniesienia wydarzenia do kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy, a pomysł przyjęła Rada Parafialna i proboszcz Parafii ks. Grzegorz Brudny.

Pierwsza debata odbędzie się już 14 października 2020 r. o godz. 18:00, a dyskutować będą: ks. prof. Alfred Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz ks. Sławomir J. Sikora (Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Szczecinie).

Tematem rozmowy będzie „Sprzeciw wobec zła na przykładzie ks. Dietricha Bonhoeffera.”


Ekumenizm.pl: Unieść różnorodność – rozmowa z o. Tomaszem Dostatnim OP


galeria