VIII. Ogólnopolskie Ekumeniczne Dni w Białymstoku

Powołani do jedności w wierze i miłości – „Przypatrzcie się bracia, powołaniu waszemu” (1 Kor 1, 26). Pod takim hasłem i Słowami pochodzącymi z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian w dniach od 6 do 9 lipca w Sanktuarium błogosławionej Matki Bolesławy Marii Lament przy ulicy Stołecznej w Białymstoku, odbyło się kolejne spotkanie modlitewne pod nazwą Ekumenicznych Dni Rekolekcyjno-Poznawczych.

Co prawda spotkanie miało w tym roku wyjątkowo charakter kameralny, z uwagi na zakończone niedawno obchody 100-lecia istnienia i działalności misyjno-ewangelizacyjnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny – organizatorek tych ekumenicznych zlotów, ale i tak klasztor, mieszczący się w centrum Białegostoku przyjął wielu młodych uczestników spotkania z całej Polski.


Podczas tegorocznego spotkania znalazło się wiele interesujących ekumenicznych propozycji dla wszystkich uczestników m. in.: w sobotę zwiedzanie kompleksu supraskiej prawosławnej ławry wraz z najnowszą, bardzo ciekawie zaprezentowaną ekspozycją  w siedzibie podlaskiego Muzeum Ikon, następnie eucharystia oprawiona w kościele NMP Królowej Polski w Supraślu, kiedyś będącego zborem ewangelicko-augsburskim.


W niedzielę uczestnictwo w Boskiej Liturgii (Świętej Liturgii) sprawowanej w języku polskim w dolnej kaplicy prawosławnej parafii Ducha Świętego w Białymstoku i odwiedziny sąsiadującej z cerkwią katolickiej, barokowej świątyni pod wezwaniem Wszystkich Świętych, a po południu udział we Mszy świętej w kaplicy klasztornej u sióstr Misjonarek, podczas której kazanie do pielgrzymów i uczestników ekumenicznego spotkania wygłosił ks. Tomasz Wigłasz, pastor białostockiej  społeczności ewangelickiej. Wieczorem odbyła się Liturgia Światła ze śpiewami kanonów z Taize w czasie, której wszyscy zgromadzeni na modlitwie złożyli sobie życzenia, trzymając w dłoniach zapalone świece.


Przez cztery dni był czas przeznaczony na rozmowy i pracę w małych grupach dyskusyjnych, wysłuchanie kilku świadectw, raportów z działalności międzywyznaniowej z różnych części Polski (np. z Wrocławia, Warszawy, Łomży, Kielc, Białegostoku, Poznania), wspólne posiłki, zwiedzanie miasta, powspominanie poprzednich spotkań  i oczywiście na modlitwę rano i wieczorem.


Uczestnicy spotkania odwiedzili także białostockie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na osiedlu Białostoczek, gdzie spoczywają doczesne szczątki Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki, apostoła miłosierdzia i założyciela Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.


Organizatorką tegorocznego spotkania jak i inicjatorką tej ewangelicznej inicjatywy prowadzonej sukcesywnie w stolicy Podlasia od 1999 roku jest s. Dorota Duszyk, obecnie Matka przełożona domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku. Natomiast funkcję duchowego opiekuna pielgrzymów pełnił w tym roku ks. prefekt Marek Rudź, wikariusz białostockiej rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych.