Weekend Formacji Ekumenicznej – jednolitość, jedność, różnorodność

0

W dniach od 24 do 26 maja w kościele ewangelicko-reformowanym w Łodzi odbywa się Weekend Formacji Ekumenicznej pt.: Duch Święty, Duch pojednanej różnorodności organizowany przez Wspólnotę Ekumeniczną Chemin Neuf we współpracy z łódzkim oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej.

Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali nauki wygłoszonej przez arcybiskupa metropolitę łódzkiego Grzegorza Rysia.

Uczestników w imieniu gospodarzy powitała Anna Koroza z Parafii Ewangelicko-Reformowanej, a w imieniu organizatorów o. Adam Strojny z warszawskiej wspólnoty Chemin Neuf.

Naukę wygłosił metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. – Różnorodność jest faktem i jest darem Duchem Świętego, ale nie można sobie tego upraszczać, gdyż jesteśmy też podzieleni. Podział nie jest dziełem Ducha Św., a dziełem ludzi (…) Ci, którzy narzucają Kościołowi jednolitość nie walczą o jedność, a budują nowe podziały. Zasadniczo pierwsze tysiąclecie chrześcijaństwa to czas pojednanej różnorodności. Różnorodność nie jest problemem, ale problemy zaczynają się wtedy, gdy nastaje walka o władzę – mówił arcybiskup.

Uczestnicy wysłuchali świadectwa małżeństwa wyznaniowo mieszanego (luterańsko-rzymskokatolickiego), a o swoich doświadczeniach różnorodności mówił kapłan Chemin Neuf w Łodzi, pochodzący z Czech ks. Petr Seyfried


25 maja konferencja rozpoczęła się od wykładu prof. Kaliny Wojciechowskiej z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. Prof. Wojciechowska mówiła o rozumieniu jedności wykluczającej i inkluzywnej w Nowym Testamencie, o różnych rozumieniach jedności.

Różnorodność, jedność w Nowym Testamencie – prof. Kalina Wojciechowska (ChAT/EWST)

Weekend Formacji Ekumenicznej – wykład prof. Kaliny Wojciechowskiej (ChAT) o Duchu Świętym w pojednanej różnorodności

Opublikowany przez ekumenizm.pl Piątek, 24 maja 2019

Ks. dr Jean-Daniel Plüss, zielonoświątkowy pastor ze Szwajcarii, opowiedział o czasach odnowy zarówno przed, jak i po pojawieniu się ruchu zielonoświątkowego. Opisał najważniejsze momenty odnowy Kościoła począwszy od ruchów monastycznych, poprzez reformację, a skończywszy na ruchach odnowy w XVIII i XIX wieku aż do pentekostalizmu (ruchu zielonoświątkowego).

W południe odbyło się Oficjum o Jedność Chrześcijan.

Ekumeniczne Oficjum o Jedność – kazanie ks. Michał Makula

Ekumeniczne Oficjum o Jedność – #WeeekendFormacjiEkumenicznej – kazanie wygłosił ks. Michał Makula z Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza

Opublikowany przez ekumenizm.pl Sobota, 25 maja 2019

Kazanie wygłosił ks. Michał Makula, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi.

Po południu odbyła się dyskusja panelowa z udziałem ks. dr. Andrzeja Kuźmy (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny),  bp. Andrzeja Bajeńskiego (Kościół Chrystusowy w RP), ks. Semko Korozy (Kościół ewangelicko-reformowany) i dr. hab. Marka Kity (Kościół rzymskokatolicki).

Dyskusja panelowa podczas #WeekendFormacjiEkumenicznej – uczestnicy: ks. dr Andrzej Kuźma (Kościół prawosławny), bp Andrzej Bajenski (Kościół Chrystusowy w RP), ks. Semko Koroza (Parafia Ewangelicko-Reformowana) oraz dr hab. Marek Kita (Kościół rzymskokatolicki)

Opublikowany przez ekumenizm.pl Sobota, 25 maja 2019

Podczas rozmowy padło wiele ciekawych refleksji, dotyczących ekumenizmu, Ducha Świętego, w tym fenomenu pentekostalizacji, ale i różnorodności.

Niestety, pod koniec panelu za sprawą współprowadzącej rozmowa przerodziła się w przykry spektakl oceniania, antyekumenicznych enuncjacji pod adresem chrześcijan LGBT i orzekaniu, kto ma lub nie nic wspólnego z Królestwem Bożym. Szkoda.


Weekend zakończył się w niedzielę 26 maja – odbyły się dwa nabożeństwa: pierwsze poranne w kościele ewangelicko-reformowanym, a drugie w popołudnie w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Podczas mszy świętej celebrowanej przez abpa Grzegorza Rysia kazanie wygłosi ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego.


galeria