Wspólny Synod luteran i reformowanych

0

W Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta sesja połączonych Synodów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Do południa Synody obradowały osobno i jednomyślnie przyjęły brzmienie wspólnego przesłania z okazji 500 lat Reformacji.

W przededniu rozpoczęcia obchodów Jubileuszu 500 lat Reformacji Synody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, zebrane na wspólnej sesji synodalnej w Cieszynie, jednym z europejskich miast Reformacji, wyrażają swoją radość z możliwości wspólnego świętowania dzieła nieustannej odnowy Kościoła powszechnego – czytamy na początku oświadczenia.

Uroczystą sesję połączonych Synodów rozpoczęła dr Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, oraz ks. dr Grzegorz Giemza, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Były to pierwsze posiedzenie Synodów od 1719 roku w Gdańsku.

W synodzie uczestniczyli goście ekumeniczni, w tym ks. superintendent Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, oraz bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Komisji ds. Ekumenizmu rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski i jednocześnie ordynariusz diecezji sandomierskiej.

Uczestnicy Synodu wspólnie odśpiewali pieśń „Ojcowski dom…”

Wykład „400 lat po Ugodzie Sandomierskiej” zaprezentował prof. Wojciech Kriegseisen z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiej Akademii Nauk. Referent przedstawił sytuację Kościołów ewangelickich od czasów Reformacji do XIX wieku. Według prof. Kriegseisena zasada, że wspólne zagrożenie łączy konkurentów, nie sprawdziło się w przypadku Kościołów ewangelickich tradycji luterańskiej i reformowanej. Działania jednoczące wynikały z wielu złożonych czynników natury pozateologicznej.

Drugi wykład „Wyzwania wspólnego składania świadectwa we współczesnym świecie” zaprezentował ks. prof. Marek J. Uglorz z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. – Potrzebujemy nowej formy, reformacji, aby wyjść z utartych form, w których się zadomowiliśmy – mówił ks. Uglorz.

W końcowej części sesji odbyła się dyskusja panelowa poświęcona przyszłości obydwu Kościołów.

Prezesi obydwu Synodów podpisali i odczytali tekst wspólnego przesłania, które można odczytać TUTAJ.


 


 

galeria