• Imigracyjne problemy nowego metropolity

  Metropolita Tallina i Całej Estonii Eugeniusz (Rieszetnikow) nie otrzymał pozwolenia na pobyt stały w Estonii, ponieważ roczny kontyngent dla imigrantów został już wyczerpany. Metropolita stoi na czele Estońskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.…

 • Dwóch patriarchów i jeden Synod – Etiopski Kościół Prawosławny zakończył schizmę

  Trwająca od 27 lat schizma w łonie Etiopskiego Kościoła Prawosławnego, jednego z przedchalcedońskich (orientalnych) Kościołów wschodnich, przechodzi do historii. Wywołaną wydarzeniami politycznymi schizmę zakończono 26 lipca 2018 r. podczas liturgii w etiopskiej katedrze św. Michała w Waszyngtonie. W uroczystości uczestniczył premier Etiopii dr Abiy Ahmed Ali.…

 • 80 lat od haniebnych wydarzeń – niszczenie prawosławia w II RP

  Czy można w pełni świętować 100. rocznicę odzyskania niepodległości z jednoczesnym pominięciem ciemnych kart II RP? Tak! Można celebrować i zasłaniać kratery niepamięci oraz zbrodni hucznie świętując, bo przecież w zero-jedynkowej martyrologii nie ma miejsca na skazy. Można też inaczej przywołując pamięć o skrzętnie zaplanowanej akcji niszczenia prawosławia na ziemiach polskich dokonanej w majestacie prawa II RP wobec swoich obyw…

 • Nie będzie zjednoczenia prawosławnych i katolików

  Kościół prawosławny i katolicki nie zjednoczą się z powodu wielu sprzeczności i nieporozumień, które narosły w tysiącletniej historii ich rozdzielenia – powiedział metropolita wołokołamski Hilarion (Ałfiejew) odpowiedzialny w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za administrację Patriarchatu Moskiewskiego i relacje zagraniczne.…

 • Rosyjska Cerkiew porozumiała się z chińskim rządem

  Rosyjska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego porozumiała się z rządem Chińskiej Republiki Ludowej nt. kształcenia teologicznego chińskich obywateli na prawosławnych wydziałach teologicznych i w seminariach duchownych w Rosji.…

 • Abp Światosław Szewczuk: Dialog ekumeniczny jest warunkiem wiarygodności

  15 marca br. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski (KEP) w Warszawie odbyła się promocja książki „Dialog leczy rany”, wywiadu-rzeki przeprowadzonego przez Krzysztofa Tomasika z arcybiskupem większym kijowsko-halickim Światosławem Szewczukiem, zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, największego Kościoła wschodniego będącego w pełnej jedności z Rzymem.…

 • Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego 2018

  Prawosławna diecezja lubelsko-chełmska, o. John Breck, teolog i bioetyk ze Stanów Zjednoczonych, Krzysztof Tur, tłumacz i Eugeniusz Iwaniec, badacz dziejów staroobrzędowców w Rzeczypospolitej, zostali laureatami 29. edycji Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. …