• „Kanony Kanonami, ale sprawiedliwość…”

  Kiedy wpada mi w ręce albo tryby przeglądarki artykuł autorstwa red. Łukasza Kobeszki, to mam pewność, że przeczytam merytoryczną i wyważoną opinię na palące nasze społeczeństwo tematy. Tak było też i tym razem w przypadku komentarza „Tomos uwypuklił problemy teologiczne” na portalu ekumenizm.pl. Ze względu na ogromną sympatię, jaką darzę red. Kobeszkę, chciałbym rozwinąć poruszone tematy. …

 • Tomos uwypuklił problemy teologiczne

  Stanowiska poszczególnych Cerkwi autokefalicznych w sprawie decyzji Patriarchatu Ekumenicznego o przyznaniu samodzielności kościelnej Ukrainie pokazują, że spór wokół Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie nie ma tylko charakteru politycznego i historycznego, ale dotyczy istotnych kwestii teologicznych, w szczególności związanych z życiem sakramentalnym Kościoła.  …

 • Albańska Cerkiew napomina Konstantynopol i Moskwę

  Święty Sobór Albańskiej Cerkwi Prawosławnej opublikował tekst synodalnego postanowienia z 4 stycznia 2019 r. dotyczący sytuacji prawosławia na Ukrainie. Sobór pod przewodnictwem arcybiskupa Atanazego (Yannulatosa) stwierdził, że nie uznaje nowego Kościoła prawosławnego na Ukrainie ani też ważności chirotoni biskupów i wyświęconych przez nich kapłanów oraz diakonów. Albańska Cerkiew zaapelowała o niezwłoczne zwołanie synak…

 • Patriarcha Bartłomiej: Asceza prowadzi do miłości chrześcijańskiej

  Celem ascezy jest przekroczenie ograniczeń codziennej egzystencji opartej na myśleniu poprzez pryzmat ciała, na indywidualnych pragnieniach i pożądaniach oraz przemiana jej w miłość, która jak mówi Pismo Święte „nie szuka swego” – przypomniał Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej w posłaniu na Wielki Post 2019 roku.…

 • Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane po raz trzydziesty

  Arcybiskup Tirany Durres i całej Albanii Anastasios Yannoulatos, ks. Michael Quenot, prawosławny duchowny ze Szwajcarii, znawca ikony, prof. Andrzej Romanowski, polonista i publicysta, Jan Smyk, dziennikarz Polskiego Radia i społeczny działacz oraz Stowarzyszenie Ukraińskich Prawosławnych Dziennikarzy – to laureaci 30. edycji Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ro…

 • Tomos dla Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie – finał czy pierwszy etap autokefalii?

  Szczegóły tomosu, przekazanego 6 stycznia br. w Fanarze przez Patriarchę Ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja metropolicie Epifaniuszowi i Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie wydają się na pierwszy rzut oka dość ostrożnie sformułowane. Gdyby interpretować je de iure, sprawiają wrażenie, iż nowa struktura będzie czymś pośrednim pomiędzy całkowicie samodzielną autokefalią, a autonomią w ramach Patriarchatu Ekumenicznego.…