Były ewangelik nowym Arcybiskupem Utrechtu

0

Nieoczekiwanie już w pierwszej turze Kapituła Metropolitalna Archidiecezji Utrechtu wybrała nowego arcybiskupa, którym został duchowny parafii katedralnej św. Gertrudy 48-letni ks. Theodoor (Bernd) Wallet. Duchowny pochodzi ze znanej ewangelicko-reformowanej rodziny pastorskiej, święcenia diakonatu przyjął w Kościele anglikańskim, a teraz zostanie zwierzchnikiem holenderskich katolików i przewodniczącym Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich.


Od 11 stycznia br. arcybiskupstwo utrechckie wakowało, o czym obszernie informowaliśmy w naszym serwisie.

Dotychczasowy abp Joris Vercammen przeszedł w stan spoczynku. 15 lutego br. w katedrze św. Gertrudy Kapituła Metropolitalna przeprowadziła wyboru i już w pierwszej turze wybrała ks. Theodoora (Bernd) Walleta na nowego arcybiskupa. Nigdy wcześniej nie wybrano arcybiskupa Utrechtu tak szybko.

Potrzebujemy arcybiskupa, który z radością i kreatywnością będzie świadczyć o obecności Chrystusa i w elastycznej współpracy z duchowieństwem i wiernymi stworzy wzbudzi zaufanie i podtrzyma nadzieję. Musimy realistycznie wierzyć, będąc jednocześnie skromnymi w obliczu naszych możliwości i bezkompromisowo reprezentować profetyczną perspektywę Królestwa Bożego, którą są sprawiedliwość, pokój i radość – mówił jeszcze przed wyborem ks. Wallet.

Droga ks. Walleta do arcybiskupstwa utrechckiego nie była łatwa. Wallet urodził się w rodzinie ewangelicko-reformowanego pastora Barenda, byłego przewodniczącego Synodu Holenderskiego Kościoła Reformowanego i jednocześnie jednego z liderów ruchu Samen op Weg (Wspólnie w drodze), który doprowadził do powstania Protestanckiego Kościoła Holandii (połączenia dwóch Kościołów reformowanych i niewielkiego Kościoła ewangelicko-luterańskiego).

Bernd Wallet zetknął się ze starokatolicyzmem w 1991 roku w Katedrze Utrechckiej – było to podczas nabożeństwa w Środę Popielcową i wtedy stwierdził, że będzie to jego Kościół.

Przyszły arcybiskup studiował teologię w Utrechcie i Hull (Anglia). W 2006 przyjął święcenia diakonackie w anglikańskiej katedrze w Yorku. Kościół Anglii znajduje się w interkomunii z Kościołem anglikańskim, więc święcenia nie wymagały przejścia na anglikanizm. Rok później ks. Wallet przyjął święcenia kapłańskie w Utrechcie i został wikariuszem parafii anglikańskiej w Nothallertion w diecezji York.

W 2010 wrócił do Holandii i pełnił funkcję doradcy Arcybiskupa Utrechtu. W 2015 roku został proboszczem parafii katedralnej.

Theodoor (Bernd) Wallet jest żonaty i ma 4 dzieci.

Konsekracja i ingres nowego Arcybiskupa Utrechtu odbędą się 21 czerwca 2020 r.


galeria