Jubileusz ekumenicznego kardynała – 90. urodziny Waltera Kaspera

0

Trudno mówić o rzymskokatolickim ekumenizmie i pominąć milczeniem jednego z najbardziej znanych i wpływowych teologów – kard. Waltera Kaspera, który 5 marca br. obchodził 90. urodziny. Hierarcha kojarzony z zaangażowaniem ekumenicznym, a wcześniej z liberalną frakcją w niemieckim episkopacie, uchodzi dziś za umiarkowane skrzydło w Kurii Rzymskiej, deklaruje wsparcie dla Franciszka i krytycznie odnosi się do drogi synodalnej w Niemczech.


Kardynał Walter Kasper jak mało kto uosabia zwroty i spory niemieckiego katolicyzmu. Jako doktorant na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Tybindze był świadkiem Soboru Watykańskiego II.

Studiował i pracował w miejscu wyjątkowym. Renomowany uniwersytet w Tybindze jeszcze przed włączeniem się Kościoła rzymskokatolickiego w ruch ekumeniczny, był miejscem praktycznego ekumenizmu, ścierania się wielkich teologów rzymskokatolickich i ewangelickich. Wielkich, bo Tybinga to po stronie katolickiej takie nazwiska jak Joseph Ratzinger, Hans Küng i właśnie Walter Kasper, a po ewangelickiej Eberhard Jüngel czy Jürgen Moltmann. Pod koniec lat 50. XX wieku Kasper zainicjował powstanie kręgu dyskusyjnego rzymskokatolickich i ewangelickich teologów. Wówczas nie mogło być mowy o oficjalnym dialogu, ale rozmowy i wymiany poglądów przygotowały grunt pod intensywną, już legalną współpracę ekumeniczną, która rozkwitła na dobre po Soborze.

Kasper uchodził za teologa i hierarchę otwartego. Tym bardziej obserwatorów jego kariery zszokował fakt, że gdy ważyły się kościelne losy ks. prof. Hansa Künga, pod którego kierunkiem Kasper pisał swoją habilitację w Tybindze, Kasper przychylił się do głosu tych kolegów, wspierających kościelne działania przeciwko Küngowi. Chodziło o głośną sprawę, dotyczącą publikacji szwajcarskiego teologa i kapłana, który podważał m. in. nieomylność papieską, i w skutek tego został pozbawiony prawa nauczania teologii katolickiej.

Do historii kultury sporu przeszedł słynny występ telewizyjny Waltera Kaspera oraz kościelnego buntownika Eugena Drewermanna z 1992 roku w programie Streitfall.

W programie telewizyjnym emitowanym na żywo Kasper, będący wówczas biskupem diecezji Rottenburg-Stutgart bronił nauczania Kościoła rzymskokatolickiego przed Drewermannem, byłym teologiem i kapłanem katolickim, który zdobył sławę jako bezwzględny krytyk urzędowego Kościoła, jego nauczania ws. ludzkiej seksualności.

Ten sam Kasper wraz z arcybiskupem fryburskim Oskarem Saierem i mogunckim biskupem Karlem Lehmannem opublikował rok później wspólny list pasterski, w którym optowali za zainicjowaniem wewnątrzkościelnego dialogu, którego celem byłoby dopuszczenie osób rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach do Komunii Świętej. Projekt spotkał się z błyskawiczną reakcją i sprzeciwem Watykanu wyrażonym przez kard. Josepha Ratzingera.


W 1999 roku papież Jan Paweł II powołał Kaspera na przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, jednak już od 1994 roku duchowny był rzymskokatolickim współprzewodniczącym Rzymskokatolicko-Luterańskiej Komisji i tym samym wywarł ogromny wpływ na powstanie Wspólnej Deklaracji nt. Nauki o Usprawiedliwieniu. Wraz z nieżyjącym już kard. Edwardem Cassidy podpisywał w augsburskim kościele św. Anny (1999) Wspólną Deklarację, w której strona rzymskokatolicka i luterańska, reprezentowana przez Światową Federację Luterańską, stwierdzały daleko idącą zgodność w nauce o usprawiedliwieniu oraz że wzajemne potępienia z czasów reformacji nie odnoszą się do dzisiejszych Kościołów zaangażowanych w dialog ekumeniczny.

Rzymskokatolicka teolożka Johanna Rahner, która kieruje Katedrą Dogmatyki Uniwersytetu w Tybindze, tą samą, na czele której stał ongiś Kasper, podkreśliła w rozmowie z rozgłośnią Domradio, że wielkim wkładem kardynała w ruch ekumeniczny jest jego hermeneutyka. – Kasper opowiada się za określoną hermeneutyką, która stwierdza, że ekumeniczne albo konfesyjne stanowiska nie są po prostu sprzeczne, ale są różnymi perspektywami, dotyczącymi tej samej sprawy i częściowo się uzupełniają (…) To jest ten rodzaj hermeneutyki, o którą dziś trzeba ponownie walczyć, ponieważ z różnych stron, także ze strony katolickiej, znów mocno uruchamia się rodzaj ekumenii profilów i właściwie lansuje się wsteczny bieg ku ekumenii powrotu. Można odnieść wrażenie, że postęp ekumeniczny ocenia się przez wiecznie żywy pryzmat zasady niezmiennego katolicyzmu. Jeśli przyjmuje się taki punkt widzenia to można sobie ekumenię od razu odpuścić – zaznaczyła Rahner.


Niemiec, którego chwali Franciszek

Walter Kasper znany jest także z wielu publikacji naukowych, głównie chrystologicznych i ekumenicznych. Jego najbardziej znanymi publikacjami są książki Jezus Chrystus oraz Bóg Jezusa Chrystusa (obydwie przetłumaczone na j. polski), a także Miłosierdzie – klucz do chrześcijańskiego życia, na którą powoływał się papież Franciszek zaraz na początku swojego pontyfikatu.

Choć sam Kasper podkreśla, że nie zawsze zgadza się ze wszystkimi słowami obecnego papieża to jednak zdecydowanie broni Franciszka, szczególnie przed krytyką niemieckich biskupów, oceniając niektóre ich wypowiedzi jako zbyt daleko idące. Takowe pojawiały się w ostatnim czasie w związku z papieską krytyką niemieckiej drogi synodalnej, którą Kasper określił w niektórych aspektach jako iluzoryczną.

W wielu ostatnich wypowiedziach – nie tylko tych związanych z własnym jubileuszem – Kasper podkreśla, że jego Kościół znajduje się przed epokowym przełomem, nie unikając także ostrzeżeń przed możliwą schizmą.

Kardynał Kasper wielokrotnie przebywał w Polsce. W 2006 roku towarzyszył papieżowi Benedyktowi XVI podczas nabożeństwa ekumenicznego w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie. W 2007 roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Hierarcha posiada kilkadziesiąt honorowych doktoratów, wiele odznaczeń ekumenicznych oraz wciąż jest członkiem kilku watykańskich dykasterii.

Na prywatnym uniwersytecie pallotynów Vinzenz Pallotti University w Vallendar powstał w 2005 roku Instytut Waltera Kaspera, zajmujący się popularyzacją ekumenizmu i teologii kard. Kaspera.