Katolik na wygnaniu – zmarł prof. Klaus Berger

0

W wieku 79 lat zmarł prof. Klaus Berger, jeden z najbardziej znanych niemieckojęzycznych teologów specjalizujący się w teologii Nowego Testamentu. Przez dużą część życia określał się mianem „katolika na wygnaniu” – urodził się w katolickiej rodzinie, przeszedł na luteranizm, a w 2005 roku wrócił na katolicyzm.


O perypetiach wyznaniowych prof. Bergera informowaliśmy w naszym serwisie w 2005 roku, gdy Berger postanowił powrócić na katolicyzm.

Konwersja do Kościoła ewangelicko-luterańskiego wiązała się ze sporem wokół jego pracy doktorskiej i konflikcie z promotorem, który oskarżył Bergera o głoszenie herezji. Berger chciał zostać właściwie księdzem rzymskokatolickim. Po konflikcie wokół doktoratu Berger przez rok był wykładowcą na Uniwersytecie w Lejdzie, a w 1977 roku wstąpił do Kościoła ewangelickiego i został profesorem Nowego Testamentu na renomowanym Wydziale Teologii Ewangelickiej w Heidelbergu i funkcję tę pełnił do emerytury w 2006 r. Nauczał pokolenia niemieckich duchownych ewangelickich i jednocześnie zabierał głos w wielu debatach kościelnych, niejednokrotnie krytykując Kościoły ewangelickie za zbyt liberalne – jego zdaniem – stanowisko w kwestiach związanych z teologią i etyką. W 2005 roku powrócił do Kościoła rzymskokatolickiego.

Będąc jeszcze w Kościele ewangelickim podkreślał, że jest „katolikiem na wygnaniu”, co wywoływało niezadowolenie w niektórych kręgach protestanckich, nawołujących go do konsekwencji i powrotu na katolicyzm. Był obrońcą celibatu księży i sprzeciwiał się oddolnym inicjatywom ekumenicznym, praktykującym nieoficjalną interkomunię między ewangelikami a katolikami. Był chętnie zapraszanym mówcą na wydarzenia o charakterze ekumenicznym, ale przede wszystkim spotkania konserwatywnych organizacji katolickich, dla których też pisał liczne artykuły.

Znany był jednak przede wszystkim ze względu swoje publikacje naukowe. Był cenionym biblistą, autorem ponad 70 książek. W 2017 roku ukazał się jego dwutomowy „Komentarz do Apokalipsy św. Jana”, a rok później uzupełnienie książki „Użycz mi swoich skrzydeł, aniele. Apokalipsa w życiu Kościoła.” Znana jest również książka „Jezus”. W pracach naukowych krytykował zbytnią koncentrację na historyczno-krytycznej egzegezie biblijnej i opowiadał się za bardziej eklezjologicznym odczytywaniem Pisma Świętego. W języku polskim ukazało się kilka jego książek, w tym m. in.: „Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa”, „Po co Jezus umarł na krzyżu?” oraz „Wierzyć bez Kościoła” (wszystkie w dominikańskim Wydawnictwie w drodze).

Prof. Klaus Berger zmarł 8 czerwca 2020 roku w wieku 79 lat. Odszedł do wieczności przy swoim biurku.