Ks. Artur Wieciński zwierzchnikiem Kościoła Starokatolickiego

13

14 stycznia 2017 r. odbył się w Łodzi Nadzwyczajny Synod Kościoła starokatolickiego w Polsce, który wybrał nowego zwierzchnika, ks. Artura Wiecińskiego. Kościół Starokatolicki jest zarejestrowanym związkiem wyznaniowym znajdującym się w rejestrze MSWiA. 

Zwołanie nadzwyczajnego Synodu było konieczne w związku ze śmiercią dotychczasowego zwierzchnika Kościoła, ks. bp. Marka Kordzika. Obrady Synodu prowadził najstarszy duchowny Kościoła, ks. Henryk Hawryszczak. Spośród trzech kandydatów Synod wybrał ks. Artura Wiecińskiego na nowego zwierzchnika Kościoła. Na oficjalnej stronie Kościoła nie ma informacji, kiedy planowana jest konsekracja biskupa-elekta.

Synod powołał ponadto Komisję Liturgiczną oraz stwierdził nieważność wyroku Sądu Kościelnego ws. byłego zwierzchnika Kościoła, ks. bp. Wojciecha Kolma, obecnie proboszcza parafii w Wojcieszowie. Kolm stracił w 2006 r. urząd w związku z przestępstwami seksualnymi, za jakie został skazany prawomocnymi wyrokami sądowymi. Synod Kościoła uznał wyrok za nieważny „z powodu uchybień prawnych”.

Ks. Artur Wieciński ma 26 lat i pochodzi z Warszawy. W 2013 roku wstąpił do Kościoła starokatolickiego. Tego samego roku otrzymał święcenia diakonatu z rąk bp. Marka Kordzika, a po pół roku – w kwietniu 2014 r. –  święcenia kapłańskie. Powierzono mu misję stworzenia placówki Kościoła w Warszawie.

W przyszłym roku odbędzie się kolejny Synod Kościoła starokatolickiego w Polsce. Obecnie wspólnota ma 12 duchownych we wszystkich trzech posługach oraz trzech braci/kleryków. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Kościół starokatolicki opublikowanych w 2016 r. ma nieco ponad 500 wiernych. W 2013 roku GUS podał liczbę 1600, bazując na danych z 2009-2011.

Kościół Starokatolicki w RP uważa się za spadkobiercę misji starokatolickiej, która pojawiła się w Polsce w latach 30. XX wieku. Jej animatorem był bp Władysław Faron, który pod koniec życia powrócił do Kościoła rzymskokatolickiego, a następnie bp Zygmunt Szypold, który został pochowany jako rzymski katolik. W 1965 roku Kościół przestał oficjalnie istnieć, a wierni przeszli do różnych Kościołów – rzymskokatolickiego, polskokatolickiego i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Na początku lat 90. Kościół reaktywował Wojciech Kolm.

galeria