Leon IX: Ostatni papież w zjednoczonym Kościele

Środki masowego przekazu zwróciły uwagę na fakt, że wybór papieża Benedykta XVI nastąpił w dniu, w którym to Kościół Rzymskokatolicki wspomina papieża Świętego Leona IX (Brunon Egisheim, hrabia Egisheim-Dagsburg). Dla wielu był to tylko niemiecki papież, który nie wniósł zbyt wiele do historii Kościoła. Niektórzy twierdzą, że był on papieżem za panowania którego doszło do tzw. Schizmy Wschodniej, która dokonała się w lipcu 1054 roku. Jest to jednak nieprawdziwa informacja, ponieważ papież ten już wtedy nie żył. Zmarł 19 kwietnia 1054 r. Warto też przyjrzeć się sylwetce tego papieża w związku z wyborem Benedykta XVI, jak również i z innych powodów.

Święty Leon IX był wielkim czcicielem świętego Benedykta, chociaż sam nigdy nie należał do zakonu ojców benedyktynów. To właśnie temu świętemu przypisywał swoje uzdrowienie w czasach młodości, kiedy bardzo ciężko zachorował.


Leon IX był krewnym cesarza Henryka III, który to wyznaczył go na tron papieski. Papież chodził po Rzymie w pielgrzymich szatach i dopiero po zatwierdzeniu jego kandydatury przez rzymski kler i lud, 2 lutego 1049 r., przyjął tytuł i szaty papieskie. Leon IX podjął walkę z symonią, co już czynił wcześniej w Diecezji Toul, którą kierował od 1026 roku. Potrafił się otoczyć gronem współpracowników i przyjaciół, którzy podzielali jego troskę o naprawę Kościoła.


Zaangażował się w teologiczny spór który rozgorzał wokół nauk Bérengera z Tours nt. Eucharystii, jak również zwalczał powszechny wówczas konkubinat kleru. Leon IX wspierał też kluniacką reformę klasztorów benedyktyńskich i aktywnie występował przeciw małżeństwom księży, propagując celibat. Próbował zapobiec schizmie z Kościołem Wschodnim. Wysyłając do Konstantynopola swoich przedstawicieli myślał o przyjacielskim zażegnaniu wewnątrzkościelnego konfliktu. Niestety, w tym samym czasie Leon IX za zgodą Bizancjum i z pomocą Niemców, i Włochów, zwrócił się przeciw zajmującym południowo-centralne Włochy Normanom, wpadając w czerwcu 1053 r. w ich ręce. Został zmuszony do uznania ich władzy nad zajętymi terenami. Do Rzymu powrócił dopiero w marcu 1054 roku, a 19 kwietnia zmarł. Leon IX jest patronem organistów i muzyków kościelnych.


Czy Benedyktowi XVI uda się doprowadzić do jedności Kościoła Prawosławnego i Rzymskokatolickiego, tak, jak to jeszcze było za panowania Leona IX?