Nauczycielki za celibatem

3

Thomas Sternberg, prezydent Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich (ZdK), największej organizacji w Niemczech zrzeszającej świeckich katolików, opowiedział się za poluzowaniem dyscypliny kościelnej i zniesieniem obowiązkowego celibatu. Propozycja spotkała się z krytyką niektórych biskupów oraz innych organizacji laikatu, w tym jednej kobiecej. 

Propozycja szefa ZdK nie jest nowa. Od lat ZdK, a także wielu teologów świeckich i duchownych opowiada się za zniesieniem obowiązkowego celibatu w Kościele rzymskokatolickim. Biskupi podkreślają jednak, że ta decyzja nie leży w gestii Kościołów lokalnych (diecezji), ale, jeśli w ogóle miałaby być podjęta, dotyczy całego Kościoła i nie może być wynikiem samowolnego działania „Kościoła niemieckiego”.

Według prezydenta ZdK, dramatycznie spadająca liczba powołań kapłańskich (w 2015 roku w całych Niemczech wyświęcono tylko 56 kapłanów), problemy z zagwarantowaniem niedzielnej mszy świętej w każdej parafii wymagają zdecydowanych działań, choćby pośrednich, jak np. wyświęcenia na kapłanów tzw. viri probati, stałych diakonów sprawdzonych w służbie Kościołowi. W rozmowie z augsburskim dziennikiem Sternberg opowiedział się również za dopuszczeniem kobiet do święceń diakonatu, aby w ten sposób wspomóc obciążonych kapłanów.

Słowa Sternberga wzbudziły dezaprobatę części duchowieństwa, w tym kolońskiego metropolity kard. Rainera Woelki’ego, a także innych organizacji świeckich katolików. ZdK jest wprawdzie największy, politycznie i medialnie najbardziej wpływowy, ale przez konserwatystów postrzegany jest jako zbyt liberalny.

Przeciwko propozycjom ZdK wystąpił Związek Katolickich Nauczycielek Niemieckich (VkdL), który sceptycznie odniósł się do tezy, że celibat jest powodem malejących powołań kapłańskich. Propozycje szefa ZdK, organizacja katolickich nauczycielek określiła jako „niezbyt przemyślane”  i przejaw „krótkowzrocznego akcjonizmu”. – U diakonów i kapłanów mamy do czynienia z zasadniczo różnymi charyzmatami, a pomysł otwarcia diakonatu dla kobiet świadczy o niewielkiem zrozumieniu spraw sakramentalno-teologicznych. Konieczna jest zamiast tego nowa ewangelizacja – czytamy w oświadczeniu VkdL.

W niemieckich katolicyzmie nie brakuje również głosów zaangażowanych katoliczek zdecydowanie wspierających propozycję szefa ZdK, niemniej już dawno stanowiska reprezentanta ZdK nie spotkało się z tak negatywnym odzewem.

Oprócz VkdL, opinie Sternberga skrytykował również szef Federalnego Związku Katolików w Gospodarce i Administracji (KKV), wchodzącego w skład ZdK. Według szefa KVV Bernd-M. Wehnera, propozycje Sternberga nie są zbyt pomocne dla długofalowego rozwiązania kryzysu. Wehner zaproponował debatę nt. administracyjnego odciążenia kapłanów zamiast ponownej dyskusji o celibacie.

>> Ekumenizm.pl: Powróci spór o Donum vitae?

komentarze

 • Jacek Andrzejewski

  Hm. Celibat nie jest zadnym dogmatem w KrK wiec o co chodzi ? Jednak katolicy i muzulmanie naleza do najmniej wyksztalconcyh srodowisk, wiec trudno od nich oczekiwac logicznego myslenia

 • Cleo

  Seria Pańskich wypowiedzi opublikowana przed chwilą pod różnymi artykulami to jednak trochę taki cicer cum caule.
  Dziwne opinie jak na ‚konserwatywnego luteranina’.

 • Jakub Pytel

  Dlaczego ex-katolicy zawsze tak zjadliwie kąsają swych dawnych współbraci w Wierze? A może to nie kwestia porzucenia Kościoła, ale zwykła skaza na charakterze? Cóż, człowiek może wyjechać z Pleszewa, ale Pleszew nigdy nie wyjedzie z człowieka. Kotły spawać, a nie o dziedzictwie Kościoła się wypowiadać!