Unia Utrechcka: finanse i podsumowanie dialogów ekumenicznych

0

Obradująca we wrześniu 2018 r. Międzynarodowa Starokatolicka Konferencja Biskupów Unii Utrechckiej omówiła szereg tematów związanych z działalnością ekumeniczną oraz sytuacją finansową Unii Utrechckiej.

Biskupi spotkali się w Wiedniu przed rozpoczęciem Międzynarodowego Kongresu Starokatolickiego, na który przyjeżdżają starokatoliccy – zarówno świeccy, jak i duchowni – z różnych części Europy, a także goście ekumeniczni. Według komunikatu Unii Utrechckiej przychody pozostają niezmienne, podczas gdy pojawiające się wydatki rosną. Do następnego spotkania Biuro Unii Utrechckiej przygotowuje raport z propozycjami naprawy sytuacji.

Hierarchowie dyskutowali również o współpracy ekumenicznej. W przyszłym roku powstanie raport końcowy z dialogu Unii Utrechckiej z Kościołem Mar Thoma (orientalny Kościół działający głównie na terenie Indii).W październiku br. odbyło się ostatnie spotkanie. Z kolei wyniki rozmów Komisji ds. Dialogu Rzymskokatolicko-Starokatolickiego, które bada obecnie Kongregacja Nauki Wiary, będą również skomentowane przez Międzynarodową Konferencję Biskupów Starokatolickich. Omówiono prace nowej komisji ds. dialogu z Apostolskim Kościołem Ormiańskim poświęcone zagadnieniom etycznym.

Konferencja Biskupów zadecydowała o rezygnacji z prowadzenia kilku parafii starokatolickich w Skandynawii, która miała dotychczas status „obszaru misyjnego” Unii Utrechckiej. Powodem decyzji była podpisana dwa lata temu deklaracja o pełnej Komunii między Unią Utrechcką a Kościołem Szwecji.

Nie udało się rozwiązać problemów związanych ze statusem parafii starokatolickiej Dubravne Donje w Bośni i Hercegowinie. Biskupi zdecydowali, że ich jurysdykcja będzie ograniczać się jedynie do Starokatolickiego Kościoła w Chorwacji, który składa się obecnie jedynie z dwóch parafii, a bezpośrednią jurysdykcję sprawuje zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Austrii.

Biskupi zapoznali się z raportem po ostatnim Zgromadzeniu Generalnym Konferencji Kościołów Europejskich w Nowym Sadzie (Serbia) i omówili ekumeniczne aspekty pracy z młodzieżą.

Podczas konferencji bp Matthias Ring z Kościoła Starokatolickiego w Niemczech wygłosił referat pt.: „Związki jednopłciowe i sakramentalność kościelnego błogosławieństwa.” W ramach Unii odbędzie się dwuletni proces konsultacyjny poświęcony tematowi. Część Kościołów Unii Utrechckiej dopuszcza błogosławienie par jednopłciowych, a inne stanowczo odrzucają tę praktykę. W przeszłości tematy teologiczne i etyczno-moralne doprowadziły do wystąpień pojedynczych biskupów, a co za tym idzie także Kościołów z Unii Utrechckiej – m.in. Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA (zerwanie wspólnoty w 1997 r. ze względu na święcenie kobiet przez niektóre Kościoły Unii Utrechckiej).

Kolejne spotkanie Międzynarodowej Starokatolickiej Konferencji Biskupów odbędzie się pod koniec czerwca 2019 roku. Na zaproszenie zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP bp. Wiktora Wysoczańskiego, biskupi starokatoliccy spotkają się w Lublinie.