100 lat Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego

0

W dniach od 14 do 16 grudnia br. świętowano w Pradze 100-lecie istnienia Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego w Republice Czeskiej (EKC). Kościelny jubileusz pokrywał się z setną rocznicą powstania Czechosłowacji. Nurt czeskobraterski, którego korzenie sięgają działalności czeskiego teologa i prekursora Reformacji – ks. Jana Husa, uzyskał swobodę kultu dopiero w momencie powstania niepodległej Czechosłowacji.

Bracia czescy byli prześladowani w czasach panowania Habsburgów, niejednokrotnie ponosząc najwyższą ofiarę za swoją wiarę.

Polskie Kościoły ewangelickie w trakcie obchodów reprezentowali Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Jerzy Samiec oraz kierownik kancelarii Biskupa Kościoła Anna Wrzesińska, Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marek Izdebski oraz Filip Lipiński – teolog ewangelicki, doktorant na Uniwersytecie w Lipsku.

14 grudnia w Pałacu Wallensteina – siedzibie Senatu Republiki Czeskiej – odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez EKC i czeski Senat, przy wsparciu Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Karola w Pradze, Czeskiej Rady Ekumenicznej, Kościoła Ewangelickiego Niemiec i Ewangelickiej Grupy Roboczej ds. Współczesnej Historii Kościoła poświęcona zagadnieniu historii Kościołów ewangelickich w Europie w roku 1918. Konferencja rozpoczęła się przywitaniem uczestników. Głos zabrali senator Petr Šilar, przewodniczący senackiej frakcji chadeckiej, senior synodalny ks. Daniel Ženatý – zwierzchnik duchowny EKC, prof. Jiři Mrazek –dziekan praskiego wydziału teologicznego i Ulrike Scherf – zastępczyni Prezesa Kościoła Ewangelickiego Hesji-Nassau.

Referat inauguracyjny wygłosił praski profesor teologii Peter Morée.W swoim wystąpieniu podkreślał problemy towarzyszące powstaniu Państwa Czechosłowackiego po I wojnie światowej oraz złożoność struktury etnicznej i wyznaniowej kraju.

W pierwszej serii referatów trzech prelegentów zaprezentowało sytuację Kościołów ewangelickich w Austrii, Czechach i Polsce w roku 1918: Karl Schwarz – profesor prawa wyznaniowego na Uniwersytecie Wiedeńskim, Petr Hlavaček – czeski historyk, wykładowca na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz Filip Lipiński.W kolejnej serii referatów kiloński profesor Tim Lorentzen przedstawił sytuację Kościołów ewangelickich i państwa niemieckiego w Republice Weimarskiej, akcentując przy tym rolę mitów towarzyszących upamiętnianiu w 20-leciu międzywojennym poległych w czasie I wojny światowej żołnierzy niemieckich. Dr Marián Damankoš, dyrektor Szkoły Ewangelickiej w Preszowie omówił sytuację Kościołów ewangelickich na Słowacji, a przewodniczący komisji ekumenicznej Kościoła Reformowanego Węgier Balázc Ódor zaprezentował referat poświęcony sytuacji ewangelików reformowanych po rozpadzie Austro-Węgier.

Po seriach prelekcji rozpoczął się panel dyskusyjny, w którym głos zabrali ks. Enno Haaks – sekretarz generalny Gustav-Adolf-Werk, dr Kateřina Čapková –czeska historyk specjalizująca się we współczesnej historii Europy Środkowej, Gerhard Frey-Reininghaus, pochodzący z Wirtembergii pastor, były referent EKC ds. ekumenizmu oraz dr Peter Pavlovič – sekretarz studiów Konferencji Kościołów Europejskich.

Wieczorem tego samego dnia uczestnicy konferencji udali się do kościoła Zbawiciela w Pradze, gdzie uczestniczyli w wieczornym nabożeństwie oraz koncercie muzyki klasycznej.

15 grudnia międzynarodowi goście wraz z przedstawicielami EKC udali się do ratusza staromiejskiego i uczestniczyli w spotkaniu z władzami stolicy. Wieczorem odbyło się w Kościele Drabiny Jakubowej na praskich Kobylisach spotkanie, podczas którego zaprezentowano praktykę życia zborowego EKC.

W niedzielę odbyły się w Miejskim Domu Reprezentacyjnym w Pradze główne obchody jubileuszuEKC. Uczestników zgromadzenia powitali zwierzchnicy EKC – senior synodalny Daniel Ženatý i kurator synodu Vladimír Zikmund.

W trakcie uroczystości, prowadzonej przez odgrywających rolę czeskiego reformatora i biblisty Jana Blahoslava i seniora Jednoty Braterskiej, teologa i pedagoga Jana Amosa Komeńskiego Luboša Veselego i Vladímira Hausera, goście mogli usłyszeć rozważanie pastor Marty Židkovej,wykład profesora teologi Pavla Hoška dotyczący działalności EKC na przestrzeni ostatnich stu lat oraz wielu innych wystąpień dotyczących dzisiejszej działalności Kościoła.

Istotnym momentem uroczystości było odtworzenie materiału filmowego z pozdrowieniami pastora Jana Pokornego, który, podobnie jak EKC, w tym roku obchodził swoje setne urodziny. Elementem programu były również występy chórów pod przewodnictwem Ladislava Moravetza i Jiřego Schneidera z organowym akompaniamentem Ester Moravetzovej. Finałem obchodów był koncert Orkiestry Symfonicznej Miasta Stołecznego Pragi pod batutą Tomaša Braunera, która wykonała IX Symfonię „Z Nowego Świata” Antonína Dvořáka.

W obchodach uczestniczyli również goście ekumeniczny z wielu Kościołów, a także sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. dr Olav Fykse Tveit.