26 rezolucji na 500 lat reformacji – spotkanie luteran w Afryce

0

Fakt, że przedstawiciele Kościołów ewangelicko-luterańskich z całego świata nie spotkali się na Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Wittenberdze w roku jubileuszowym 500 lat reformacji, ale zebrali się w odległej Namibii, pokazuje, że luteranizm już dawno przestał być wyznaniem bogatej Północy i coraz bardziej ukazuje powszechny charakter Kościoła.

Namibia jest jedynym afrykańskim krajem, w którym większość stanowią luteranie, należący do trzech Kościołów luterańskich. Istnienie trzech niezależnych Kościołów tego samego wyznania nie jest wynikiem schizmy, ale spadkiem po europejskich misjach i kolonializmie. Dwa dominujące Kościoły mają charakter „narodowy”, a trzeci – najmniejszy – pielęgnuje trudne dziedzictwo niemieckiej przeszłości. Zresztą temat kolonializmu i pojednania mocno wybrzmiał podczas Zgromadzenia Ogólne, które odbywało się od 10 do 16 maja br. w Windhoek.

Przygotowania do Windhoek trwały długo. Spotkanie poprzedziły regionalne zgromadzenia w różnych częściach świata. Bezpośrednio przed Zgromadzeniem Ogólnym, w skład którego wchodziło 309 delegatów, odbywały się zgromadzenia kobiet i młodzieży. Po raz pierwszy w historii ŚFL w Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL uczestniczyła tak liczna reprezentacja Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce: bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła), Anna Wrzesińska (kierownik Kancelarii Biskupa Kościoła i koordynatorka kontaktów zagranicznych), Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska (rzecznik prasowa Kościoła i pełnomocniczka ds. kobiet ŚFL na Europę Środkowo-Wschodnią), dr Jerzy Sojka (teolog ewangelicki i nowy członek Rady ŚFL), dr Iwona Baraniec (dotychczasowa członkini Rady ŚFL) oraz Arkadiusz Raszka (student teologii, uczestnik programu ŚFL Young Reformers). Na miejscu obecny był również ks. dr Ireneusz Lukas, pracujący w centrali ŚFL w Genewie.

W spotkaniu luteran z całego świata wzięli udział przedstawiciele świata polityki, w tym prezydent Namibii, a także goście ekumeniczni m.in. ze Wspólnoty Anglikańskiej, Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, Światowej Rady Metodystycznej, a także reprezentanci Kościoła rzymskokatolickiego (w tym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan), menonitów i prawosławnych. Nie zabrakło różnych form duchowości i zderzenia doświadczeń, o czym mogli się przekonać nie tylko ci, którzy byli tam na miejscu, ale również internauci dzięki transmisjom obrad na żywo.

Jednym z kluczowych momentów obrad był wybór nowego prezydenta ŚFL na miejsce ustępującego palestyńskiego biskupa Muniba Younana. Już w pierwszej turze wybrano ogromną większością głosów 57-letniego ks. dr. Musa Panti Filibusa, arcybiskupa Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Nigerii. Prezydent ŚFL nie jest luterańskim papieżem. Nie posiada też szczególnej mocy sprawczej. Jest reprezentantem ŚFL na zewnątrz i w jakiejś mierze duszpasterzem komunii Kościołów luterańskich. Wybór Nigeryjczyka pokazał siłę Kościoła w Afryce, ale – podobnie jak w 2010 roku w Stuttgarcie – jest wzmocnieniem roli lokalnej Wspólnoty, co w przypadku Nigerii nękanej terroryzmem islamskim ma szczególnie symboliczne znaczenie. Warto przy okazji wspomnieć, że były już prezydent i biskup Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej, Munib Younan, będzie kaznodzieją podczas uroczystego nabożeństwa w weekend reformacyjny w Warszawie.

12 Zgromadzenie Ogólne ŚFL w Namibii zakończyło się 26 rezolucjami, podejmującymi zarówno zagadnienia teologiczne, jak i społeczne, w tym stanowisko wobec ludobójstwa w Namibii, niemiecko-namibijskiego pojednania, sytuacji w Wenezueli czy Indonezji, a więc w miejscach, gdzie również w życie społeczne zaangażowane są Kościoły luterańskie. Pozostałe rezolucje dotyczyły edukacji teologicznej w Kościołach członkowskich (do 2020 ma powstać jasna strategia współpracy teologicznej między Kościołami), wyzwań współczesności (demografia, sekularyzacja, misja i katecheza), kwestii uchodźców, sprawiedliwości płci, reformy struktur ŚFL, konfliktu izraelsko-palestyńskiego, dialogu ekumenicznego i kontaktów międzyreligijnych, ordynacji kobiet, ekologii, sprawiedliwości społecznej i – nie na końcu – prześladowania chrześcijan.

Nowością podczas 12. Zgromadzenia Ogólnego ŚFL był sposób wyznaczenia duchownego/duchownej, który/a miał/a wygłosić kazanie na zakończenie spotkania w Windhoek. Tym razem wpływ na wskazanie kaznodziei miały nie tylko władze ŚFL. Także internauci mogli wytypować kaznodzieję spośród młodych duchownych, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu.

Kazanie wygłosiła 32-letnia ks. Lydia Posselt z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce (ELCA).

galeria


Obrady plenarne, nabożeństwa oraz inne wydarzenia z 12. Zgromadzenia Ogólnego ŚFL można obejrzeć na kanale YouTube (LWFAssembly) >>> bezpośredni link