39 prowincji jak 39 Ksiąg i Artykułów

0

30 lipca br. Wspólnota Anglikańska składająca się z 38 autonomicznych prowincji pod honorowym zwierzchnictwem arcybiskupa Canterbury powiększy się o kolejną, 39. prowincję Sudanu. Decyzja ma nie tylko wymiar administracyjny, ale stwarza nowe szanse dla Kościoła anglikańskiego w Sudanie.

Dotychczas Sudan był tzw. wewnętrzną prowincją w ramach prowincji Anglikańskiego Kościoła Południowego Sudanu i Sudanu. W 2011 roku Sudan Południowy oddzielił się od Sudanu. O ile w Sudanie Południowym większość stanowią chrześcijanie (ok. 60%), o tyle zdecydowana większość obywateli Sudanu wyznaje islam (ponad 90%). Prowincja Południowego Sudanu i Sudanu obejmowała zatem dwa kraje, które pozostają w ostrym konflikcie. W tych warunkach utrudniona była misja Kościoła anglikańskiego i jego prymasa. 3,5 miliona anglikanów zamieszkuje Sudan Południowy (to drugie po katolicyzmie wyznanie w tym kraju), a ok. milion w Sudanie. Kościoły w obydwu krajach rozwijają się dynamicznie.

Po wizytacji przedstawicieli Anglikańskiej Rady Konsultatywnej, jednego z tzw. czterech, globalnych instrumentów jedności Wspólnoty Anglikańskiej, postanowiono wydać zgodę na utworzenie 39. prowincji – w ten sposób dotychczasowy prymas Daniel Deng pozostanie prymasem Prowincji Sudanu Południowego, a arcybiskup Chartumu Ezekiel Kondo zostanie pierwszym prymasem Prowincji Sudanu (Kościół Sudanu).

Abp Kondo uznał decyzję Wspólnoty Anglikańskiej za symboliczną, nawiązując do liczby 39, która odnosi się nie tylko do 39 prowincji, ale też do 39 Artykułów Wiary Kościoła anglikańskiego oraz do 39 ksiąg Starego Testamentu. – Utworzenie w Sudanie samodzielnej prowincji Wspólnoty Anglikańskiej to doniosłe wydarzenie w społeczeństwie zdomiwanym przez islam. Mamy nadzieję, że tym samym wzmocniona zostanie misja głoszenia Chrystusa. Anglikanie w Sudanie skorzystają z tej zmiany, gdyż jeszcze bardziej będą świadomi, że są częścią światowej rodziny anglikańskiej, składającej się z 85 mln. wiernych – zaznaczył abp Kondo.

Na uroczystości do sudańskiej stolicy przybędzie arcybiskup Canterbury Justin Welby wraz z małżonką, a także przedstawiciele okolicznych prowincji anglikańskich.