Bp Jerzy Samiec: Kościół, który nie stanie w obronie wykluczonych, opustoszeje

21

W Hali pod Dębowcem w Bielsku Białej odbyło się nabożeństwo z sakramentem Wieczerzy Pańskiej na zakończenie Ewangelickich Dni Kościoła (EDK), które świętowano od 15 do 18 czerwca br. w różnych miejscach Śląska Cieszyńskiego.

W nabożeństwie uczestniczyli wierni Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także chrześcijanie należący do innych Kościołów. Spowiedź wg liturgii luterańskiej poprowadził ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego. Kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Jerzy Samiec.

Biskup Kościoła nawiązując do tekstu kazalnego podkreślił, że tak, jak kiedyś tak i dziś istnieje wielu ludzi, którzy albo nie słyszeli o Jezusie albo usłyszeli i nie chcą przyjąć orędzie ewangelii. – Jest też wielu, którzy nominalnie są chrześcijanami, a ich chrześcijaństwo sprowadza się do tradycji przodków czy też do czynnika kulturowego. Duchowny podkreślił, że wiara w Chrystusa wymaga świadectwa poprzez naśladowanie, a ono oznacza dzisiaj stanięcie po stronie wykluczonych i prześladowanych. Bp Samiec przypomniał, że Jezus był pełen miłości do wszystkich, karmił głodnych, nie czynił różnicy między ludźmi i wszystkich traktował tak samo i ujmował się za dziećmi i kobietami. – Jezus nie znosił jednak zakłamania, obłudy i pychy, łamał utarte zasady postępowania i uprzedzenia rasowe – dodał kaznodzieja.

Na zakończenie kazania bp Jerzy Samiec mocno nawiązał do współczesnych wyzwań, pytając, czy ewangelicy są gotowi jednoznacznie stawać w obronie pokrzywdzonych i wykluczonych, udzielać pomocy i przyjmować uchodźców oraz emigrantów zarobkowych, bronić praw kobiet i dzieci. – Albo Kościół jutra będzie Kościołem Reformacji, który będzie wiarygodny poprzez naśladowanie Jezusa, albo będzie to Kościół, który opustoszeje, bo straci swoją wiarygodność, idąc na kompromisy w naśladowaniu swego Pana, Jezusa Chrystusa, niezdolny odczytać znaków, jakie niesie teraźniejszość.

Nabożeństwo w Bielsku-Białej było jednym z głównych wydarzeń EDK, na które przybyli wierni ze wszystkich sześciu diecezji Kościoła luterańskiego w Polsce. Oprócz nabożeństw odbywały się również studia biblijne, zajęcia dla dzieci i młodzieży, fora dyskusyjne, koncerty i wystawy.

Kazanie podczas nabożeństwa inaugurującego EDK przy kamiennym ołtarzu na Równicy, miejscu, przy którym ewangelicy zbierali się na nabożeństwa w okresie prześladowań, wygłosił prymas Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii abp Kari Mäkinen.

>> Link do kazania bp. Jerzego Samca


>> Ekumenizm.pl: Szuflady, biurka i duszpasterstwo

galeria