Diakoni będą przewodniczyć liturgii komunijnej

11

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przyjął wniosek Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca, polegający na zmianie w przepisach kościelnych, umożliwiający diakonom przewodniczenie nabożeństwom z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Większość diakonów w Kościele luterańskim to kobiety.

Za wnioskiem biskupa opowiedziało się 41 synodałów, trzech było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

Biskup Kościoła podkreślił, że wniosek wynika z konieczności uporządkowania przepisów kościelnych na podstawie luterańskiego rozumienia urzędu na podstawie ksiąg symbolicznych. Dotychczas diakoni mogli prowadzić nabożeństwa Słowa Bożego oraz udzielać chrztów, a także prowadzić inne czynności liturgiczne. Po uzyskaniu dyspensy biskupa diecezji diakoni/diakonki mogą też prowadzić liturgię komunijną, tj. wypowiadać Słowa Ustanowienia Sakramentu Ołtarza.

Praktyka ta wynika z faktu, że w tradycji luterańskiej jest jeden urząd duchownego – tzn. jest jedna ordynacja do jednego urzędu, manifestującego się w trzech posługach – diakona, prezbitera (księdza) i biskupa. 13 z 14 diakonów w Kościele Ewangelicko-Augsburskim to kobiety z wykształceniem teologicznym.

Do 1999 roku diakoni mieli już możliwość udzielania Komunii Świętej w Kościele, jednak podczas prac związanych ze zmianą przepisów kościelnych wykreślono ten przepis. Wtedy też kobiety z wykształceniem teologicznym wprowadzone w urząd nauczania kościelnego zostały automatycznie diakonkami. Bezpośrednio po wojnie księża diakoni sprawowali samodzielną opiekę duszpasterską nad parafiami/filiałami w diasporze, jednak nie mogli przejmować pełnej odpowiedzialności administracyjnej nad parafią i kandydować na funkcje kościelne (senior, radca diecezji).

Zmiany przyjęte przez Synod wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.