Ewangelicki tygiel idei – w Dortmundzie rozpoczął się Kirchentag

0

Zmiany klimatyczne, uchodźcy, zaostrzenie politycznego sporu w Niemczech, Europa, prawa człowieka i oczywiście pytanie o Boga i treści wiary chrześcijańskiej, także w kontekście światowej i lokalnej ekumenii to główne tematy rozpoczętego dziś w Dortmundzie 37. Niemieckiego Ewangelickiego Kirchentagu, w którym uczestniczy spora reprezentacja ewangelickich chrześcijan z Polski.

Kirchentag nazywany też czasami Ewangelickimi Dniami Kościoła (choć nie jest to tłumaczenie do końca trafne) odbywa się co dwa lata na przemian z Katholikentag. Dotychczas odbyły się również dwa Ekumeniczne Kirchentagi – pierwszy w Berlinie (2003), a drugi w Monachium (2010). Kolejny ma się odbyć we Frankfurcie nad Menem w 2021 roku – będzie to drugie co do znaczenia wydarzenie ekumeniczne w Niemczech po Zgromadzeniu Generalnym Światowej Rady Kościołów, które w tym samym roku odbędzie się w Karlsruhe.

Tegoroczny Kirchentag odbywa się pod hasłem: „Co za zaufanie”, które jest zapożyczone z 2. Księgi Królewskiej.

Kirchentag jest swoistym tyglem idei, możliwością wymiany poglądów, ale też przestrzenią dla różnych form pobożności, aktywizacji Kościoła poza oficjalnymi, instytucjonalnymi ramami choć w wydarzenie zaangażowane są wszystkie ewangelickie Kościoły krajowe, a także partnerzy ekumeniczni.

Pielgrzymi z Polski

W ponad 2 tysiącach wydarzeń weźmie udział ponad 100 tys. stałych, zarejestrowanych uczestników, wśród których sporą grupę stanowią chrześcijanie nie należący do żadnego z Kościołów ewangelickich. Choć Kirchentag zaadresowany jest do Niemców to jednak od kilkunastu już lat ma mocną obsadę międzynarodowych gości, a także uczestników. W hali ze stoiskami informacyjnymi (Rynek Możliwości) prezentuje się Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, a także Diakonia Polska oraz Polska Rada Ekumeniczna. Polscy pielgrzymi będą aktywnie uczestniczyli w warsztatach biblijnych, nabożeństwach i innych wydarzeniach.

Polityka i migracja

Największą popularnością cieszą się wydarzenia, w których udział biorą przedstawiciele najwyższych władz państwowych – prezydent RFN, kanclerz, członkowie rządu, posłowie i wielu innych. W kontekście politycznym wiele emocji wzbudza zakaz, jakie władze Kirchentagu wydały dla eurosceptycznej i niechętnej migracji skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). W samym Kościele zdania na temat decyzji Kirchenatgu były podzielone – jedni przekonywali, że takie posunięcie uczyni z AfD męczenników i będzie jedynie wodą na młyn partyjnej propagandy, inni z kolei przekonywali, że także Kirchentag musi wyraźnie oznaczać granice, w jakich może być prowadzona debata. – Decyzja o wyproszeniu AfD z Kirchentagu można usprawiedliwić – przekonywał na antenie Deutschlandfunk Peter Dabrock, szef Niemieckiej Rady Etyki.

Wielkim tematem Kirchentagu wciąż będzie kwestia uchodźców w związku z mocnym zaangażowaniem Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, a także wielu polityków w obronę organizacji pozarządowych ratujących migrantów w basenie Morza Śródziemnego,. Kościół ewangelicki lobbuje na ich rzecz w niemieckim rządzie w związku ze stanowczą odmową Włochów przyjmowania kolejnych statków z uchodźcami. Sprzeciwia się stanowczo penalizacji ratowników.

Duchowość i ekumenizm

Jednak nie tylko zagadnienia polityczne, społeczne czy kulturalne będą wybrzmiewały na Kirchentagu. Wydarzenie to jest przede wszystkim świętem wiary, co widać w mniej medialnych, ale liczebnościowo przytłaczających nabożeństwach i grupach biblijnych. Oprócz nabożeństw ewangelickich różnych tradycji wyznaniowych i języków, odbędą się nabożeństwa ekumeniczne, a także nabożeństwo anglikańskie, nieszpory koptyjskie oraz nabożeństwo prawosławne w kościele ewangelickim przygotowane przez parafię należącą do Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej.

Nie zabraknie dyskusji nad stanem ekumenii, głównie w Niemczech w związku z praktykowaną w niektórych diecezjach rzymskokatolickich gościnnością eucharystyczną wobec ewangelickich współmałżonków. Swoją dynamikę mają również dyskusje prowadzone wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego głównie wokół tematu roli kobiet w Kościele i celibatu, w tym święceń viri probati, które mają też pośrednie przełożenie na klimat ekumeniczny.

>> Więcej informacji o polskich akcentach podczas Kirchentagu w Dortmundzie


galeria