Ewangelicy w Niepodległej – prezentacja książki i dyskusja

0

18 marca br. w Sali Zborowej Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie odbyła się prezentacja książki „Ewangelicy w Niepodległej”. Książka została wydana w serii „Biblioteka Jednoty” z okazji setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości. 


Książka prezentuje wydarzenia sprzed stu lat oraz ich konsekwencje w kontekście ewangelicyzmu: reorganizację ówczesnego życia kościelnego, kształtowanie się sytuacji prawnej Kościołów, rozwój ruchu ekumenicznego, myśli teologicznej i diakonii. Nie brakuje też refleksji publicystycznej z odniesieniem do współczesności.

Praca stanowi zbiór artykułów kilkunastu autorek i autorów – historyków, teologów, prawników, pedagogów, dziennikarzy. Do tych analiz dołączony został wybór tekstów źródłowych. Wszystko razem tworzy interdyscyplinarne studium, które jest wkładem polskich ewangelików w refleksję nad jubileuszem zakończenia pierwszej wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości.

W spotkaniu promocyjnym wzięli udział autorzy niektórych artykułów opublikowanych w książce: dr Joanna Kluczyńska, dr Ewa Jóźwiak, prof. Karol Karski, prof. Jerzy Sojka, dr Grzegorz Michalak, ks. dr Edward Puślecki i Michał Karski.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i redakcję „Jednoty”.

>> Więcej informacji o książce

galeria