Ewangelizacyjna ofensywa Kościoła Anglii

1

Przyjdź Królestwo Twoje – to hasło szeroko zakrojonej kampanii ewangelizacyjnej Kościoła Anglii wobec malejącej liczby wiernych oraz – jak przekonywał niedawno arcybiskup Canterbury prymasów Wspólnoty Anglikańskiej – antychrześcijańskiej kultury w kraju. Nowa ofensywa trwać będzie przez całą oktawę święta Zesłania Ducha Świętego (8-15 maja).Wszyscy czynni duchowni Kościoła Anglii, włączając nie tylko wikariuszy, proboszczów i duchownych, ale także dziekani, kanonicy i biskupi otrzymają od prymasów Kościoła Anglii – arcybiskupa Canterbury i arcybiskupa Yorku – list, wzywający do udziały w tygodniu modlitwy na rzecz ewangelizacji. Arcybiskupi oczekują, że wszystkie katedry i kościoły anglikańskie w Anglii zorganizują wydarzenia ewangelizacyjne wykraczające poza coniedzielne i cotygodniowe nabożeństwa. Głównymi ośrodkami ewangelizacyjnej ofensywy anglikanów będą tzw. latarnie (beacon) – katedry w Durham, Canterbury, Yorku, Coventry, Winchester oraz katedra św. Pawła w Londynie. „Latarnie” gościć będą znanych duchownych, specjalistów od nowej ewangelizacji, w tym czołowych artystów, wykonujących muzykę chrześcijańską i nie tylko.

Inicjatywa jest wynikiem prac grupy zadaniowej powołanej przez arcybiskupów Canterbury i Yorku w 2014 roku. O szczegółach akcji dyskutować będzie nowo wybrany Synod Generalny Kościoła Anglii, który zbierze się jeszcze w tym miesiącu. Liderzy Kościoła Anglii podkreślali, że po kontrowersyjnych debatach związanych m.in. z dopuszczeniem kobiet do biskupstwa oraz toczącymi się sporami wokół seksualności (Kościół Anglii wciąż prowadzi dość konserwatywną politykę w kwestii małżeństw jednopłciowych), należy mocniej skoncentrować się na zasadniczych sprawach, a więc ewangelizacji.

Złe i dobre statystyki

Na początku br. nowe statystyki pokazały kolejne tąpnięcie w liczbie osób, uczestniczących w nabożeństwach Kościoła Anglii – spada zarówno udział w nabożeństwach niedzielnych, jak i tygodniowych. Niespełna 1,5% Anglików (ok. 765 tys. osób) bierze regularny udział w liturgii, co z rokiem 2014 oznacza spadek o ok. 22 tys. osób. W porównaniu z latami 60. XX wieku liczba uczestników nabożeństw spadła o ok. 2/3. Tylko z przyczyn demograficznych Kościół Anglii traci co roku ok. 1% wiernych.

Jednak nie wszystkie statystyki wypadają tak negatywnie. Ordynariusze anglikańskich diecezji informują o nowych parafiach, zakładanych głównie przez nurty ewangelikalne (tradycyjne parafie anglokatolickie od dawna funkcjonują dość dobrze, mimo chwilowych problemów z ordynariatami dla byłych anglikanów). W niektórych diecezjach zauważalne jest też ożywienie w „starych” parafiach. Ożywienie zainteresowania Kościołem potwierdzają badania przeprowadzone w grudniu 2015 roku. Okazuje się, że 6 na 10 Brytyjczyków odwiedziło w ciągu 12 miesięcy kościół lub kaplicę. Oznacza to wzrost aż o 9%. Tylko 1/5 spośród ankietowanych zadeklarowała, że odwiedzała kościoły z przyczyn pozareligijnych, korzystając z oferty kulturalnej, diakonijnej lub integracyjnej.

Władze Kościoła Anglii widzą w tych danych oraz relacjach z poszczególnych parafiach wyraźny sygnał, że negatywny trend można zatrzymać, a być może i odwrócić, stąd oprócz ewangelizacyjnej oktawy w Zielone Święta, przygotowywane są materiały multimedialne, poradniki i instruktaże dla diecezji i parafii, aby wspomóc je w działaniach ewangelizacyjnych. Biskupi porozumieli się, że również podczas kształcenia osób, przygotowujących się do kapłaństwa należy położyć jeszcze silniejszy nacisk na ewangelizację.

#Prayersonthemove

Integralną częścią ewangelizacyjnej ofensywy jest kampania promująca modlitwę. Przypomnijmy, że przed Bożym Narodzeniem kontrowersje wzbudziła odmowa emisji w brytyjskich kinach spotu, promującego modlitwę. Protest Kościoła odbił się szerokim echem, a zainteresowanie reklamą przeszło początkowe oczekiwania. Na tym jednak nie koniec – anglikańska organizacja misyjna SPCK, Arcybiskup Canterbury i diecezja londyńska prowadzą kampanię Prayers on the Move (Modlitwy w ruchu), której celem jest zachęcenie do modlitwy w różnych miejscach.

W londyńskim metrze pojawiły się reklamy, zachęcające do refleksji i modlitwy, a na Twitterze powstał hashtag #Prayeronthemove. Stworzono specjalną stronę internetową, na której można odsłuchać krótką modlitwę, a po wsparciu kampanii za pomocą SMS-a (koszt 1 GBP) można otrzymać modlitewnik na smartfona.

Oprócz tego biskup Londynu Richard Chartres poprowadzi 19 lutego br. marsz modlitewny, który rozpocznie się przy Opactwie Westminsterskim, a zakończy na słynnym placu Trafalgar. Reklamy w i na środkach transportu publicznego pojawią się również w Birmingham, Newcastle i w innych miastach.

galeria

komentarze

  • Fury

    I tłumy pogrążonych w dionizyjskiej ekstazie bachantek i bachantów pobiegną, by paść u stóp przedstawionego na zdjęciu tęczowego ołtarza 😉