Gdy parafia ewangelicka sprzedaje odpusty

0

Nabywcy lub nabywczyni tego listu gwarantujemy odpust zupełny… – tak zaczyna się treść listu odpustowego wyemitowanego przez Parafię Ewangelicką w Alt-Saarbrücken. List odpustowy kosztuje 50 euro, a dochód przeznaczony jest na zbożny cel.

500 lat po rozpoczęciu Reformacji, która walczyła z nadużyciami związanymi z praktyką pokutną w późnośredniowiecznym Kościele, w tym szczególnie z odpustami – parafia ewangelicka posłużyła się listem odpustowym, aby zebrać fundusze na utrzymanie zabytkowego Kościoła Ludwika. „Ewangelicki list odpustowy” nie obiecuje jednak skrócenia kar czasowych w czyśćcu, w którego istnienie ewangelicy nie wierzą, ale gwarantuje „roczny odpust od jakichkolwiek opłat” na wydarzenia odbywające się w Kościele Ludwika – koncerty, wystawy itp.

Warto przypomnieć, że w Kościele rzymskokatolickim odpust wciąż można uzyskać, a sama instytucja odpustu została zreformowana przez Sobór Trydencki. Odpusty w Kościele rzymskim nie są już jednak sprzedawane. W 1570 roku papież Pius V zakazał w konstytucji apostolskiej Quam plenum sprzedaży odpustów pod rygorem ekskomuniki.

Kościół Ludwika w Saarbrücken jest obok kościoła mariackiego w Dreźnie i kościoła św. Michała w Hamburgu jednym z najważniejszych ewangelickich obiektów sakralnych w Niemczech z epoki baroku. Nazwa kościoła pochodzi od Ludwika, ostatniego księcia dynastii Nassau-Saarbrücken. Kościół Ludwika to perła protestanckiej architektury sakralnej i kościół typu poprzecznego (plan krzyża greckiego z emporami we wszystkich nawach, koncentrujący się w swej strukturze na kazalnicy, wokół której ustawione są ławki będące odniesieniem do znaczenia Słowa Bożego i kapłaństwa wszystkich ochrzczonych). Kościoły poprzeczne (nierzadko z ołtarzem ambonowym jak np. w Saarbrücken) są szczególnie charakterystyczne dla kościołów tradycji reformowanej. Zbudowany w latach 1762-1775 kościół Ludwika wg projektu Friedrich Joachim Stengel został zburzony w 1944 roku podczas alianckich nalotów, a jego odbudowa rozpoczęła się w 1949 r.

Parafia w Alt-Saarbrücken należy do Ewangelickiego Kościoła Krajowego Nadrenii, który ma charakter ewangelicko-unijny.

W 2017 roku w kościele odbyło się nabożeństwo inaugurujące charytatywną akcję Brot für die Welt (Chleb dla świata) z udziałem prezydenta Joachima Gaucka.


galeria