Globalne spotkanie reformowanych pod znakiem ekumenii

3

Około tysiąc delegatów z ponad stu krajów przybędzie na Zgromadzenie Ogólne Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych (WCRC) do Niemiec, które rozpocznie się 29 czerwca i potrwa do 7 lipca br. Chrześcijanie należący do Kościołów różnych tradycji reformowanych będą obradować w Lipsku, Wittenberdze i w Berlinie.

Hasłem odbywającego się co siedem lat Zgromadzenia Ogólnego WCRC jest modlitwa „Żywy Boże, odnów i przemień nas. Ze względu na jubileusz 500 lat reformacji, spotkanie chrześcijan tradycji reformowanej – obejmującej również Kościoły przedreformacyjne (waldensi, husyci), prezbiteriańskie, unijne i kongregacjonalistyczne – będzie miało charakter wybitnie ekumeniczny.

Zgromadzenie rozpocznie się od inaguracji w lipskim ratuszu. Odbędą się również nabożeństwa w lokalnych kościołach, w tym w słynnym kościele ewangelicko-luterańskim św. Mikołaja.

Oprócz spraw organizacyjnych związanych z wyborem nowych władz WCRC i sprawozdawczością, przedstawiciele Kościołów reformowanych wezmą 2 lipca udział w nabożeństwie w ewangelickiej katedrze berlińskiej, należącej do unijnego Kościoła Krajowego Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc (transmisja tutaj). Odbędą się również warsztaty biblijne oraz wykłady. Jednym z referentów jest prof. Jürgen Moltmann, światowej sławy teolog reformowany.

Wspólna deklaracja i Świadectwo wittenberskie

Jednak punktem kulminacyjnym Zgromadzenia będzie podpisanie dwóch dokumentów ekumenicznych w Wittenberdze podczas nabożeństwa w kościele mariackim, gdzie rozpoczęła się reformacja. 5 lipca Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych podpisze „Wspólną deklarację o usprawiedliwieniu” zawartą w 1999 roku między Światową Federacją Luterańską a Kościołem rzymskokatolickim. W 2006 dokument uznała Światowa Rada Kościołów Metodystycznych, a 10 lat później Anglikańska Rada Konsultatywna w imieniu Wspólnoty Anglikańskiej.

Po wieloletnich przygotowaniach i debatach, ekumeniczne porozumienie podpiszą również reformowani. Uczynią to poprzez opublikowanie własnego stanowiska dotyczącego relacji między usprawiedliwienia i sprawiedliwości, podkreślając reformowany wkład w ekumeniczny dialog nt. nauki o usprawiedliwieniu grzesznika.

Podczas tego samego nabożeństwa reprezentanci Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych oraz Światowej Federacji Luterańskiej podpiszą dokument o nazwie Świadectwo wittenberskie, dotyczący relacji między Kościołami tradycji reformowanej a ewangelicko-luterańskiej. W dokumencie nakreślona jest długa droga do porozumienia prowadząca od początkowej wrogości do współpracy na wszystkich płaszczyznach życia kościelnego, której widzialnym znakiem jest pełna wspólnota Stołu Pańskiego i ambony. Warto przypomnieć, że pierwsze na świecie porozumienie między reformowanymi a luteranami zawarto w XVI wieku w Polsce na mocy Ugody Sandomierskiej. Wcześniej na obszarze Niemiec podejmowano wielokrotnie próby porozumienia, które rozbijały się o kwestię rozumienia sakramentu Wieczerzy Pańskiej. W Wittenberskim Świadectwie luteranie i reformowani zobowiązują się do poszukiwania nowych form współpracy, które pełniej wyrażą istniejącą już wspólnotę.

Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce reprezentować będzie trzyosobowa delegacja w składzie: Ewa Watson (Parafia Zelów), Michał Koktysz (Biuro Konsystorza) oraz ks. Roman Lipiński.

galeria