Kolegium Pastorów Kościoła Bożego w Polsce

0

W dniach 1-3 listopada br. odbyło się w Rawie Mazowieckiej doroczne Kolegium Pastorów Kościoła Bożego w Polsce, który jest częścią ogólnoświatowego Kościoła Bożego (Church of God) z siedzibą w Cleveland (USA). Kościół ten to najstarsza i jedna z największych wspólnot zielonoświątkowych na świecie. Liczy 7,5 miliona członków w ponad 185 krajach.

Kościół Boży działa w Polsce dopiero od 22 lat, mimo to w Rawie Mazowieckiej reprezentowanych było już prawie 60 wspólnot lokalnych. W ciągu dwóch ostatnich lat Kościół przeżywał gwałtowny wzrost – tylko w 2017 roku zarejestrowano 17 nowych zborów, a od początku 2018 r. utworzono lub przyjęto kilkanaście nowych (m.in. w Gorzowie Wlkp. i w Świdwinie).

Kolegium Pastorów, które jest najwyższą władzą w Kościele przyjęło do niego kolejne trzy nowe wspólnoty w Szczecinie (zbór rosyjskojęzyczny), w Gdańsku i w Częstochowie. Kościół skupia w Polsce prawie dwa tysiące wiernych.

Podczas Kolegium procedowano nad zmianami w statucie Kościoła. Dyskutowano nad usprawnieniem struktury, kwestiami dotyczącymi RODO, a także prezentowano różne agendy i służby kościelne.

Gośćmi Kolegium były pastorki i pastorzy Kościoła Bożego z USA, Meksyku i Ukrainy, którzy poprowadzili warsztaty tematyczne nt. rozwoju lokalnej wspólnoty, służby ludziom w czasie kryzysu, pracy z dziećmi, kapelanii wśród różnych grup społecznych. Honorowym gościem był superintendent na Europę Wschodnią Kościoła Bożego, bp Jonathan Augustine.

Przewodniczący Kolegium Pastorów, bp Wojciech Włoch przypomniał w przemowie inauguracyjnej o podstawowych zasadach działania Kościoła w Polsce: – Wierzymy, że to, co jest fundamentem naszej wspólnoty kościelnej, to jest Kościół lokalny i pięć darów służb (pięć służb w Kościele wymienionych jest w Liście do Efezjan 4, 11 – apostołowie, prorocy, nauczyciele, pasterze, ewangeliści – których służba, w myśl eklezjologii charyzmatycznej, powinna być odnawiana – przy. red.) To jest święte. Wierzę, że w czasie, w jakim jesteśmy, forma, w jakiej działamy, jest najlepsza z możliwych, ale może się zmienić, gdyż ma służyć skuteczności, nie jest sama dla siebie – mówił bp Włoch – Nie przeraża nas różnorodność. Źle się czuję, jeśli zgadzam się z kimś we wszystkim. Taka sytuacja jest nierzeczywista. Dla nas prawda jest osobowa. Prawdą jest Jezus – nie doktryny, ale żywa osoba. Doświadczamy Osoby, a nie doktryny. Nasza różnorodność nie jest problemem, ona nas ubogaca, co prowadzi nas do wzajemnego szacunku – dodał.

Duchowny zaznaczył, że kolejną fundamentalną kwestią dla działalności Kościoła jest podejście do służby kobiet – Wierzymy w służbę z powołania Ducha Świętego, a nie ze względu na płeć. Wysyłając do służby, nie pytamy, kto jest jakiej płci, tylko czy jest powołany przez Ducha Świętego. I wierzymy, że w służbie i Bożym powołaniu, w pięciu darach służb, płeć nie ma żadnego znaczenia – mówił biskup.


galeria