Luteranie spierają się o katechizm

0

Luterański Kościół Synodu Missouri postanowił wydać Duży Katechizm Lutra wraz ze współczesnymi komentarzami i zastosowaniami, jednak po protestach konserwatywnego skrzydła zasadniczo konserwatywnego Kościoła, zwierzchnik zdecydował o wstrzymaniu dystrybucji, by po dwóch tygodniach ją wznowić. W tle wewnętrzny konflikt, spory rasowe i kampania wyborcza przed wyborami zwierzchnika.


Publikacja Luther’s Large Catechism with Annotations and Contemporary Applications to  odpowiedź na formalny wniosek delegatów Kościoła z poprzedniej konwencji (synodu), która odbyła się trzy lata temu. Masywny tom liczy prawie 800 stron. Zawiera artykuły teologów oraz osób zaangażowanych w pracę kościelną nie tylko z Synodu Missouri, ale też Kościołów partnerskich na całym świecie. Kilka artykułów wyszło nawet spod pióra osób powiązanych z bardziej liberalnymi Kościołami w USA (ELCA i NALC).

W czym więc problem? Warto jednak na wstępie wyjaśnić kilka faktów.


LCMS a amerykański luteranizm

LCMS to drugi co do wielkości Kościół luterański w USA i największy Kościół luterański na świecie zaliczany do rodziny konserwatywnego luteranizmu, sceptycznie odnoszącego się zarówno do dialogu ekumenicznego, jak i do szerszego dialogu ze światem współczesnym. LCMS nie tylko nie uczestniczy w bieżącym dialogu ekumenicznym, zakazując swoim duchownym wspólnych modlitw z przedstawicielami innych denominacji, w tym także innych luterańskich, ale zasadniczo (z pewnymi wyjątkami) dopuszcza do udziału w Wieczerzy Pańskiej wyłącznie tych luteran, którzy znajdują się w pełnej komunii z LCMS.

Kościół ten liczący niespełna 1,8 mln. wiernych (pod koniec lat 90. XX wieku było ich jeszcze 2,6 mln) określa się jako ‘konfesyjny luteranizm’, który w Europie bardziej kojarzy się z tradycją staroluterańską. LCMS jest też dominującym Kościołem w Międzynarodowej Radzie Luterańskiej (ILC), która jest „konkurencyjną” strukturą wobec Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL).

Jeszcze bardziej konserwatywnym Kościołem od LCMS jest Ewangelicko-Luterański Kościół Synodu Wisconsin, liczący ok. 350 tys. wiernych.

Jednak największym Kościołem pozostaje Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce (ELCA), liczący nieco ponad 3 mln wiernych. który należy do ŚFL i jest w pełnej jedności z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Istnieją też kościoły powstałe z parafii, które opuściły ELCA, ale nie dołączyły do Synodu Missouri ze względów teologicznych czy praktycznych (dopuszczają, na przykład, ordynację kobiet.) Do Kościołów tych zalicza się Północnoamerykański Kościół Luterański (NALC).


Katechizm(y) Lutra

Powstały w 1529 roku Duży Katechizm napisany przez ks. dr. Marcina Lutra jest jedną z ksiąg symbolicznych (wyznaniowych) luteranizmu. Zgodnie z zamysłem reformatora ma być „krótką sumą i streszczeniem całego Pisma Świętego” przeznaczonym wprawdzie dla wszystkich chrześcijan, ale w szczególności do „proboszczów i kaznodziejów”.

Dzieło jest znacznie obszerniejszym tekstem niż bardziej rozpowszechniony Mały Katechizm z tego samego roku stosowany do dziś na lekcjach nauczania kościelnego w Kościołach luterańskich na całym świecie.

Inaczej niż w szeroko rozumianej tradycji reformowanej, kanon ksiąg wyznaniowych w luteranizmie jest zamknięty – tzn. nie powstają nowe księgi wyznaniowe, a istniejące podawane są (re)interpretacji, przy czym należy wspomnieć, że nie wszystkie Kościoły luterańskie mają ten sam „kanon” ksiąg wyznaniowych – do podstawowych zalicza się Wyznanie augsburskie (1530) i właśnie obydwa Katechizmy Lutra.

LCMS zdecydowało się na wydanie niezmienionego tekstu Dużego Katechizmu Lutra ,jednakże opatrzonego szeregiem artykułów, których celem jest przybliżyć dzieło Lutra współczesnym czytelnikom. 750-stronicowe dzieło, którego inauguracja odbyła się w połowie stycznia 2023 roku, wywołało jednak kontrowersje w mediach społecznościowych i to tak spore, że zwierzchnik Kościoła ks. Matthew Harrison poprosił kościelne wydawnictwo CPH o wstrzymanie dystrybucji. Harrison, posługujący się tytułem prezydenta Kościoła, stoi na czele LCMS od 2010 roku i podczas zbliżającej się konwencji (Synodu Kościoła) będzie starał się o kolejną, piątą już 3-letnią kadencję.

Decyzja, a właściwie prośba ks. Harrisona, była o tyle kontrowersyjna, że prezydent Kościoła nie ma właściwie władzy, aby zatrzymać rozprowadzanie tekstu doktrynalnego, który przeszedł przez wszystkie instancje synodalne. Zdecydował się jednak na ten krok, chcąc – jak sam pisał – poddać ocenie komentarze i krytykę.

Jakkolwiek LCMS sam w sobie jest konserwatywny to jednak również w jego łonie są różne skrzydła, które opowiadają się albo za utrzymaniem bądź zaostrzeniem kursu, szczególnie wobec piętrzących się wyzwań i napięć społecznych. Są też i tacy, którzy postulują większe otwarcie i dialog, także w kwestii, która elektryzuje już zdecydowaną mniejszość luterańskiego świata – ordynację kobiet.

Krytyka pod adresem nowej publikacja odnosiła się do kwestii społecznych, zawartych w esejach, które zasadniczo nie dotyczą luterańskiej doktryny. Chodzi o sprawiedliwość rasową, ludzką seksualność i prawo do noszenia broni.


CRT, czyli Krytyczna Teoria Rasy

Po dwóch tygodniach Harrison nakazał wznowienie dystrybucji książki, stwierdzając, że część cytatów została wyjęta z kontekstu i przedstawiona w atmosferze teorii spiskowej, rzekomo sugerując wpuszczenie w obieg LCMS tzw. krytycznej teorii rasy (CRT/KTR) czy seksualnej dowolności. Harrison zaznaczył, że nawet jeśli niektóre wypowiedzi autorów mogły zostać sformułowane bardziej precyzyjnie to nie ma podstaw, aby wysuwać oskarżenia jako publikacja była sprzeczna z „biblijnym i konfesyjnym luteranizmem”.

Z ostrzem krytyki spotkały się eseje prof. Joela Biermanna, który stwierdził, że przykazanie „Nie zabijaj” nie stanowi biblijnego uzasadnienia dla drugiej poprawki do amerykańskiej Konstytucji, zezwalającej obywatelom USA na posiadanie i noszenie broni. Niechęć części konserwatywnej wzbudził też tekst ks. Warrena Lattimore, reprezentującego w LCMS afroamerykański kler. Lattimore stwierdził w przypisie (!), że odnotowywane w ostatnich latach morderstwa nieuzbrojonych czarnoskórych obywateli z rąk białych albo funkcjonariuszy policji wywołały protesty i zamieszki, szczególnie w 2020, dodając, że „wiele Kościołów poszukiwało sposobów do promowania rasowej sprawiedliwości i uzdrowienia.”

Duchownym zarzucono „propagowanie lewackich teorii” oraz nierzetelne posługiwanie się statystykami kryminalnymi. Jeden z duchownych nazwał nawet katechizm „CRTechism”, gra słów sugerująca jakoby katechizm przesiąknięty był przez zwolenników krytycznej teorii rasowej.

Czym jest CRT? To interdyscyplinarny prąd intelektualny, wewnętrznie zróżnicowany, który zwraca uwagę na fakt, że dyskryminacja rasowa umocowana jest w systemie prawnym, zakorzeniona jest społecznie i nie jest związana z biologią. Zasadniczo zwolennicy CRT przekonują, że kwestia rasizmu to problem strukturalny i przekłada się na dyskryminację mniejszości – Afroamerykanów, Latynosów, Amerykanów pochodzenia azjatyckiego – znacznie obniżając ich szanse edukacyjne, społeczne i ekonomiczne oraz wystawiając ich na nieproporcjonalne większe zagrożenia w życiu publicznym niż białą większość. Krytycy CRT postrzegają ją jako lewacką ideologię i zagrożenie dla amerykańskiego sposobu życia.


Quo vadis, Missouri?

Temat rasy jest również istotny wśród amerykańskich luteran i to nie bez powodu. Zarówno liberalny ELCA i konserwatywny LCMS od lat tracą wiernych – również z przyczyn demograficznych – i według statystyk są „najbardziej białymi Kościołami” w całym krajobrazie wyznaniowym USA.

LCMS należy też do najszybciej starzejących się Kościołów: wiek przeciętnego zborownika oceniany jest na powyżej 55 lat. Mimo aktywnej pracy ewangelizacyjno-misyjnej, duszpasterstw zaadresowanych do mniejszości etnicznych i rosnącej liczby duchownych afroamerykańskich czy latynoskich, Kościoły te wciąż przodują w tych statystykach, nie odzwierciedlając zmian zachodzących w amerykańskim społeczeństwie. Ma to również swój kontekst historyczny związany z wybitnie europejskim, niemiecko-skandynawskim pochodzeniem luteranizmu i wieloletnim zasklepieniu w narodowych bańkach.

Ks. Harrison spotkał się z krytyką zarówno środowisk umiarkowanych za to, że w ogóle zablokował dystrybucję publikacji, a część konserwatywnych duchownych i świeckich zarzuca mu uleganie ideologiom. Harrison skrytykował radykalne głosy, wskazując, że dochodziło do ataków personalnych.

Pochodzący z Ustronia ks. dr Piotr Małysz, który opiekuje się dwiema parafiami Synodu Missouri w Alabamie, w tym jedną afroamerykańską, powiedział w rozmowie z ekumenizm.pl, że w zamieszaniu wokół Katechizmu ujawnia się głęboko zakorzeniony amerykański sceptycyzm wobec struktur zarządzających i przekonanie, że tylko indywidualni członkowie grupy są w stanie ją uratować. – Kiedy mentalność ta nałoży się na długofalowe podejście do katechezy, którego celem jest indoktrynacja, wojna kulturowa, defensywne ustawianie wozów w okrąg (metafora z okresu migracji i podboju kontynentu), niemożliwa staje się jakakolwiek konfrontacja i dialog ze światem współczesnym. Z jednej strony prowadzi to do rzucanych na oślep oskarżeń o marksizm czy udziału pastora-oponenenta nowego Katechizmu w wiecach Konfederatów, gdzie pojawia się on w szatach liturgicznych; z drugiej strony zaś prowadzi to do obrony „historycznego luteranizmu,” który jest jedynie wytworem współczesnej wyobraźni i jako taki nigdy nie istniał. Ideologiczny tradycjonalizm paraduje jako tradycja—brak mu jednak siły, witalności, wiary i odwagi tej ostatniej. Pozostaje ślepy atak w odpowiedzi na słowa klucze – mówi ks. dr Małysz.

W lipcu 2023 odbywa się w Milwaukee (stan Wisconsin) 68. Konwencja Generalna LCMS pod hasłem „Głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego”, która wybierze nowego prezydenta.Harrison, który do tej pory reprezentował skrzydło konserwatywne, przez niektóre jego części nie jest już z nim utożsamiany. Trudno ocenić, dokąd zmierza Synod, który sam zdecydował o powstaniu uwspółcześnionej wersji Lutrowego katechizmu. Oprócz urzędującego zwierzchnika kandyduje ks. prof. Patrick Ferry, były rektor Concordia University Wisconsin.

Katechizm wydany przez Concordia Publishing House znów jest dostępny i kosztuje niespełna 40 USD.


galeria