Luteranie zdecydowali o ordynacji kobiet

20

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP głosował 2 kwietnia nad wnioskiem Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca, dotyczącym zmiany przepisów Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, które umożliwiłyby dopuszczenia kobiet do ordynacji na prezbitera (księdza). Synod wniosek odrzucił (38 za, 26 przeciw, 4 wstrzymujących się). Konieczna była większość 2/3 głosów.

Zaraz na początku tej części obrad ks. Marek Londzin złożył formalny wniosek o głosowanie tajne i przystąpienie do głosowania bez prowadzenia dyskusji. Zgodnie z przepisami kościelnymi wniosek o głosowanie niejawne musi uzyskać co najmniej 1/4 głosów poparcia. Zdecydowana większość synodałów opowiedziała się za głosowaniem tajnym.

Odbyła się prawie dwugodzinna dyskusja synodałów, w której wzięli zarówno świeccy, jak i duchowni członkowie Synodu Kościoła.

>> KOMENTARZ