Ordynacja kobiet u luteranów – jest, ale jakby nie było

14

Zasadniczo Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce ordynuje kobiety do urzędu duchownego od kilkudziesięciu lat. Nie są one wprawdzie proboszczami czy biskupami, a pełnią służbę diakona. 1 kwietnia br. rozpocznie się w Warszawie Synod Kościoła , który ma głosować nad wnioskiem Biskupa Kościoła o dopuszczeniu kobiet do posługi prezbitera (księdza).

Tak, kobiety pełnią urząd duchownego w Kościele luterańskim od kilkudziesięciu lat! Głoszą Słowo Boże i sprawują sakramenty obok i wspólnie ze swoimi kolegami w urzędzie. Robią zatem to, co stanowi sens urzędu duchownego i powołania Kościoła. Skąd zatem emocje towarzyszące dyskusjom i zbliżającej się sesji synodu? Po co dyskutować nad ordynacją kobiet, skoro de facto ordynacja kobiet JUŻ JEST?

Wyjaśnienie tematu ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce nie jest łatwe z kilku powodów.

Po pierwsze: brakuje uporządkowanej nauki o urzędzie, która jest obecnie zlepkiem różnych idei teologicznych reprezentowanych w światowym luteranizmie. W polskim Kościele luterańskim akcenty porozkładane są w różnych miejscach, a nomenklatura kościelna nie współgra z teologią i praktyką. I tak teoretycznie istnieje jeden urząd duchownego, manifestujący się w posłudze diakona, prezbitera i biskupa. Nie można go jednak mylić z trójstopniowym rozumieniem urzędu obecnym chociażby w tradycji rzymskokatolickiej, prawosławnej, anglikańskiej czy starokatolickiej. W teologii luterańskiej istnieje zasadniczo jeden urząd i jedna ordynacja. A jednak w przypadkach, jakie zna całkiem niedawna historia, dochodziło do „ponownej ordynacji” diakonów (mężczyzn) na prezbitera, a w odniesieniu do biskupów od kilku lat mówi się o tzw. konsekracji i introdukcji (wprowadzeniu w urząd), zamiast jedynie o wprowadzeniu w urząd biskupa.

Zasadniczo diakon w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce posiada to samo wykształcenie teologiczne, co księża (prezbiterzy). Diakoni (kilkanaście kobiet i jeden mężczyzna) zdają te same egzaminy kościelne i niejednokrotnie pełnią tę samą służbę. „Kariera zawodowa” diakona jest jednak ograniczona – nigdy nie zostanie proboszczem, choć faktycznie takie obowiązki może sprawować i sprawuje – i nigdy nie zostanie biskupem. Diakon może chrzcić, głosić kazania, prowadzić pogrzeby, a po uzyskaniu specjalnego zezwolenia prowadzić nabożeństwa z sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Wynika to z tego, że urząd w teologii luterańskiej nie jest sakramentem, stopniem wtajemniczenia, a powołaniem, które Kościół rozpoznaje i potwierdza apostolskim zwyczajem modlitwy i nałożenia rąk. Zasadniczo chrzest daje w rozumieniu luterańskim wszystko to, co konieczne jest do sprawowania urzędu duchownego. Ordynacja jest publicznym uprawomocnieniem do powołania otrzymanego bez zasługi w Sakramencie Chrztu Świętego (zasada powszechnego kapłaństwa ochrzczonych). Co ciekawe, za pozostawieniem kobiet-diakonów opowiadają się również przeciwnicy ordynacji kobiet, nie widząc w tym sprzeczności. Przywoływane wersety biblijne nie uwzględniają faktu, że już w samym luteranizmie istnieją różne rozumienia posługi diakona, które w żadnym nie są odwzorowaniem nowotestamentowego modelu w skali 1:1.

Drugim powodem są niełatwe okoliczności o charakterze tzw. społecznym. W polskim Kościele luterańskim droga kobiet do publicznej służby była długa i wyboista. Stopniowo pojawiały się absolwentki teologii ewangelickiej wprowadzane nie bez oporu dopiero w latach 60. w urząd nauczania kościelnego (katechetki). Później ich służbę zrównano z posługą diakona. Wcześniej jeszcze kobiety przebijały się przez gąszcz tradycji – począwszy od obejmowania stanowisk w radach parafialnych i przejmowania odpowiedzialności za katechizację dzieci. Dziś kwestie te są oczywiste także dla przeciwników ordynacji kobiet – w czasach, gdy o nich decydowano, wzbudzały ogromne emocje i – podobnie jak dzisiaj – obawy o upadek Kościoła. W tym wszystkim nie słychać było ani skarg, ani pretensji, ani ambicji kobiet. Tym bardziej nie było i w sumie nie ma feministycznych haseł – kobiety po prostu służyły, a wierni ich prace doceniali. O roli kobiet, o tym, jakie jest ich miejsce w Kościele, dyskutowali na przestrzeni wieków głównie mężczyźni – także w Polsce. Zmiana w sposobie dyskusji i uwagi co do jej treści postrzegane są gdzieniegdzie jako zamach na „biblijne wartości” czy nawet samo Pismo – w tym kontekście starożytne modele współżycia społecznego, w tym przede wszystkim patriarchalizm – urastają do rangi prawdy objawionej sprasowanej do formatu „kobieta ma milczeć w zgromadzeniu męskim”. Wszelka inkulturacja zostaje odrzucona, ale tylko w tych sprawach, które pasują do określonego wizerunku świata – w innych tematach, gdzie dotychczasowe struktury nie są zagrożone, nawet i złowieszczy Rudolf Bultmann może okazać się niebezpiecznym tradsem, mimo że częściej znany jest z roli dyżurnego reakcjonisty.

Zasadniczo punkty 1 i 2 przenikają się, ale nie w uporządkowany sposób. W ferworze dyskusji i apologetycznych odezw o obronę tożsamości, a nawet samej prawdy biblijnej, dochodzi do niekontrolowanego wymieszania różnych aspektów jednej sprawy – kwestie zasadnicze ustępują miejsca lękom i obawom, a mało istotne przepoczwarzają się w kościelne upiory i stają się co najmniej przyczynkiem do powtarzania mantry o „niepotrzebnym pośpiechu”. Za wcześnie, zbyt kontrowersyjne, ba, zbyt drogie i trudne do przewidzenia to sprawy, bo jak wiadomo kobieta-ksiądz (wbrew doświadczeniom rodzimym i zagranicznym) znajdująca się w stanie błogosławionym błogosławieństwem dla Kościoła nie jest, a raczej problemem socjalno-bytowym.

W kontekście rozmów o ordynacji kobiet pojawiają się też inne argumenty – począwszy od ekumenicznych (co powiedzą inni – przy czym owi „inni” to akurat Kościoły, które kobiet nie ordynują i dla których ordynacja w Kościele luterańskim jest co najwyżej uduchowionym masowaniem głowy lub ceremonialnym błogosławieństwem do czegoś tam), a skończywszy na rozbrajająco litościwym współczuciu wobec biednych, zagubionych niewiast, o których nie wiadomo czy sobie poradzą (to, czy faceci sobie poradzili przez dwadzieścia wieków nie jest istotne). Interesujące jest to, że te biedne, bezbronne kobitki (w niektórych kręgach stosowana jest inna nomenklatura – „te baby”) stają się w innym miejscu (wiadomo, Sitz im Leben) zwiastunami upadku Kościoła. Ich ordynacja sprowadzi egipskie nieszczęścia na Kościół, a tęczowe flagi pokryją Śląsk Cieszyński i okolice. Wiadomo, gdzie diabeł nie może tam babę pośle. Samo zło! Knajpiana argumentacja, sprowadzająca rolę kobiet w Kościele albo do funkcji akceptowalnych akcesoriów i wspomagaczek lub też apokaliptycznych szkodników, rysuje jednakowoż problem, który może nie jest istotowo teologiczny, ale też nie jest jednoznacznie społeczny. Niestety także w Kościele luterańskim dyskusja o roli kobiet w Kościele zbyt często przypomina atmosferę „pochylania się nad sprawą” na tradycjonalistycznych portalach rzymskokatolickich w kontekście kontrowersji, czy papież popełnił zbrodnię, drobne faux pas, czy może skandal, umywając nogi kobietom w Wielki Czwartek. To, co możliwe, a nawet naturalne jest we wspólnocie rzymskokatolickiej nie musi być takie w Kościele ewangelickim i na odwrót. Całe szczęście!

Decyzja Synodu Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Polsce będzie miała dalekosiężne konsekwencje i to bez względu na to, jaka będzie. Jeśli będzie na „tak” (konieczne są 2/3 głosów), Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce wykaże się teologiczną konsekwencją i wykona duży krok w kierunku uporządkowania spraw związanych z urzędem duchownego oraz posługą kobiet. Co więcej, pozytywna decyzja wymusi wręcz dalsze dyskusje nad misją Kościoła, wychodzące poza horyzont zajmowania się samym sobą. Decyzja negatywna nie będzie ani ortodoksyjnym zrywem, ani tym bardziej świadectwem wierności wobec czegokolwiek lub kogokolwiek. Nie zdobędzie też rzeczywistego szacunku i uznania ekumenicznych partnerów, będzie za to usankcjonowaniem prowizorki, status quo i kolejnym zarzewiem teologicznej drętwoty, a nawet rezygnacją z jakiejkolwiek teologii w nadziei, że powtarzanie XIX-wiecznych sola i przywoływanie bohaterów dni minionych cokolwiek utwierdzi i zmieni.

Głosy nt. ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim oraz materiały dyskusyjne

> Ekumeniczne aspekty ordynacji kobiet

galeria

komentarze

 • Awi

  Szkoda, wielka niepowetowana szkoda, że cenny artykuł pana Redaktora nie ukazał się przynajmniej dwa miesiące temu. Wylano całe oceany uzasadnień i argumentacji na temat konieczności ORDYNOWANIA KOBIET w kościele luterańskim w Polsce, organizowano Konferencje na ten temat, założono specjalny portal internetowy, reklamowany na [i]ekumenizm.pl[/i], etc. I po co nam to było…? I o co tak w zasadzie chodzi…? Czy postulantkom (mam na myśli aktualne kobiety-diakonki),chodzi tak naprawdę o sprawowanie Sakramentu Ołtarza czy po prostu o otworzenie drogi do następnych awansów w hierarchii kościelnej…..
  Bo awans kobiety na drodze służby Bogu i Kościołowi ma – przynajmniej dla mnie – zupełnie inny wymiar i sens.
  Stwórca wyraźnie zróżnicował rolę kobiety i mężczyzny. No, ale dla pana Redaktora takie ‚prawdy’, to tylko „powtarzanie XIX-wiecznych [i]sola[/i]”

 • karneol

  Trochę mnie zaniepokoiła informacja, że do przegłosowania wniosku o ordynację kobiet potrzebna jest większość 2/3 głosów. Czy to nie jest wybieg przeciwników ordynacji, niepewnych wyniku głosowania, by ten wniosek nie przeszedł ? Zwykle decydowała zwykła większość. Uzyskanie 66% głosów „za” będzie trudne.
  Obawiam się bowiem, że przeciwna wnioskowi jest tzw. milcząca większość (a może już mniejszość ?) w Kościele i pokaże to przy głosowaniu – obym sie mylił !

 • DarBru

  Pomijam już fakt, że nie zrozumiała Pani intencji i sensu tekstu, niemniej pozowlę sobie przypomnieć, że w tym Kościele NIE MA hierarchii, a kobiety-diakonki nie są zadnymi postulatkami.

 • DarBru

  Nie, zmiana prawa kościelnego wymaga 2/3. Niestety. Chciałbym, aby się pan mylił.

 • Awi

  Trzy stopnie urzędu duchownego – to nie układ hierarchiczny ?

 • DarBru

  Z pewnością niektórzy by chcieli, ale w teologii ewangelickiej NIE MA hierarchii. To różne posługi JEDNEGO urzędu, a nie stopnie – dlatego napisałem, że nie zrozumiała Pani tekstu, nie tylko z tego powodu. Nie ma żadnej hierarchii, nie ma stopni.

 • Awi

  Aha, ale ‚posługę prezbitera’ może pełnić tylko osoba, która już jest w ‚posłudze diakona’ ? – proszę skorygować….

 • DarBru

  Absolutnie nie. Był tylko jeden przypadek (opisany wyżej), kiedy prezbiterem został mężczyzna, który był poprzednio diakonem. Diakon nie jest stopniem, od razu jest ordynacja na prezbitera, bo jest jeden urząd, a nie trzystopniowy urząd. To samo jest we wszystkich Kościołach luterańskich, także tych z episkopalnym ustrojem.

 • Awi

  Ok, ale co będzie w takim razie z paniami, które teraz są diakonami? Czy w przypadku przegłosowania tej „ordynacji” na Synodzie, zostaną automatycznie prezbiterami…?

 • DarBru

  Nie. Poza tym, nie każda pani diakon chce być prezbiterem. Automatycznie to zmieniono seniorów na biskupów diecezjalnych.

 • Andrea

  We wspólnocie rzymskiej tak, ten układ rozumiany jest hierarchicznie. W ewangelickiej eklezjologii – nie, nie ma na to miejsca.
  Dzisiaj, po przeszło 50 latach oficjalnego dialogu ekumenicznego luterańsko-rzymskokatolickiego, ta właśnie różnica eklezjologii, z której wynika owo odmienne rozumienie tegoż „układu”, pozostała podstawową dystynkcją, która sprawia, że niektóre wspólnoty wyodrębniają się jako rzymskokatolickie, a inne trwają się Kościołach ewangelickich.

 • Andrea

  Skąd w ogóle pomysł o „automatyzmie”?
  Rozumiem, że w KEA każdy/a duchowny, bez względu na płeć, będzie mógł/a pełnić w parafii – stosownie do rozeznania powołania i wyboru – posługę diakona lub prezbitera. Teraz taką możliwość mają jedynie duchowni-mężczyźni, duchowni-kobiety – mimo tej samej przecież ordynacji – są takiej możliwości rozeznania i wyboru, ze względu na płeć, pozbawione.

 • Awi

  To proszę uprzejmie naszkicować, jak będzie wyglądal dalszy ciąg zdarzeń, o ile np. obie warszawskie panie diakon zechcą zostać prezbiterami ( a takie życzenia można było usłyszeć w wielu ich wypowiedziach). Również p. diakon Karina Chwastek, której słuchałam podczas ubiegłorocznej Konferencji, też prezentowała podobne aspiracje.

 • DarBru

  Nie będzie automatyzmu, a proces ewentualnego przechodzenia duchownych z jednej służby do drugiej będzie podejmowany dopiero po fundamentalnej decyzji. Mówienie o aspiracjach jest cokolwiek błędne, ponieważ źle kieruje uwagę na temat ordynacji w ogóle.