Pierwsza kapłanka z Anglii nie żyje

0

W wieku 92 lat zmarła ks. dr Joyce M. Bennett, pierwsza kobieta pochodząca z Anglii, która otrzymała święcenia kapłańskie we Wspólnocie Anglikańskiej. Informację podano podczas obradującego w Yorku Synodu Generalnego Kościoła Anglii.

Joyce Bennett była anglikańską misjonarką pracującą w Hong Kongu, głównie w szkole dla dziewcząt św. Katarzyny. 3 grudnia 1971 biskup Hong Kongu Gilbert Baker udzielił jej święceń kapłańskich. Kościół Anglii otworzył się na kapłaństwo kobiet ponad 20 lat później. Bennett powróciła później do Anglii – w londyńskim kościele St. Martin in the Fields sprawowała opiekę duszpasterską nad chińskimi chrześcijanami.

Historyczna ordynacja i wielki powrót

Gdy w 1971 roku ks. Bennett wyświęcano na kapłankę anglikańskiej diecezji Hong Kongu do służby powróciła inna kobieta, która utorowała drogę do kapłaństwa kobiet we Wspólnocie Anglikańskiej. Pierwszą kobietą w historii anglikanizmu, która otrzymała święcenia była ks. Florence Li Tim-Oi, również z Hong Kongu. Została wyświęcona jeszcze podczas wojny w 1944 roku z powodu braku księży. Braki możliwości sprawowania Eucharystii przez kapłanów-mężczyzn skłonił ówczesnego biskupa Hong Kongu do udzielenia święceń ks. Li Tim-Oi. Ponieważ jej ordynacja była dla ówczesnych Kościołów anglikańskich kontrowersyjna, kobieta zrezygnowała z funkcji, jednak nigdy nie zrzekła się święceń kapłańskich, stąd też w 1971 roku została włączona do duchowieństwa diecezji Hong Kong. Zmarła w 1992 roku w Toronto.

Kościół Episkopalny w USA włączył ks. Li Tim-Oi do liturgicznego kalendarza świętych. Powstała nawet ikona z chińską pastorką, przedstawianą najczęściej w geście błogosławieństwa z Pismem Świętym w ręce lub w momencie podniesienia/adoracji Najświętszego Sakramentu.

galeria