Polscy zielonoświątkowcy wybiorą nowego zwierzchnika

6

W dniach od 22 do 24 września br. odbędzie się w Warszawie Synod Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Głównym punktem obrad będzie wybór nowych władz Kościoła, w tym zwierzchnika (biskupa) Kościoła Zielonoświątkowego. Do wyborów stanęło dwóch kandydatów – dotychczasowy biskup, pastor Marek Kamiński, oraz pastor Zboru Stołecznego Arkadiusz Kuczyński.

Kościół Zielonoświątkowy (KZ) jest najliczniejszym wyznaniem tradycji ewangelikalno-zielonoświątkowej w Polsce, największym Kościołem członkowskim Aliansu Ewangelicznego oraz drugim co do wielkości Kościołem protestanckim w Polsce. KZ skupia 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w 229 parafiach (zborach).

Inaczej niż w historycznych Kościołach protestanckich wyrosłych z XVI-wiecznej Reformacji, ustrój wielu Kościołów zielonoświątkowych, w tym także KZ w Polsce, łączy z jednej strony elementy kongregacjonalizmu (daleko idącej niezależności poszczególnych zborów) oraz silnej władzy duchownych, którzy – poza paroma wyjątkami – stanowią prawie cały skład Synodu Kościoła. W Polsce istnieje ponadto kilka innych Kościołów tradycji zielonoświątkowej z różnymi formami pobożności, ustrojem i doktryną.

Trzy pytania

Redakcja ekumenizm.pl zwróciła się do obydwu kandydatów z pytaniami, dotyczącymi Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce: 1) Jak ocenia Ksiądz sytuację Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce; 2) Jakie są, według Księdza, priorytety i wyzwania Kościoła Zielonoświątkowego na najbliższe lata?; 3) Jak Kościół Zielonoświątkowy powinien się w przyszłości pozycjonować wobec ruchu ekumenicznego, nie tylko wewnątrzewangelikalnego?

Za pośrednictwem sekretariatu urzędujący biskup odmówił udzielenia odpowiedzi. Dyrektor Biura Kościoła, Piotr Nowak odpisał nam: „W trosce o harmonijny przebieg Synodu, Biskup nie udziela wywiadów dotyczących Kościoła Zielonoświątkowego”.

Wywiadu bp Kamiński udzielił natomiast na łamach czasopisma Chrześcijanin. Odniósł się tam do kwestii związanych ze stanem i przyszłością KZ, jednak zastrzegł, że szczegóły poznają dopiero synodałowie. Na oficjalnej stronie Kościoła brakuje informacji o sylwetkach kandydatów, a treść witryny zapełniona jest wystąpieniami i wpisami blogowymi bp. Kamińskiego. Pastor Kuczyński stworzył własną stronę, początkowo przeznaczona tylko dla duchownych, ale po interwencjach wiernych sposób jej funkcjonowania zmieniono i treść dostępna jest w formacie PDF poprzez serwis Dropbox.

Odpowiedzi jednego kandydata

Według pastora Kuczyńskiego Kościół Zielonoświątkowy w Polsce jest przejęty swoją misją, czego dowodem ma być rosnąca liczba zborów. – Bez wątpienia musimy być wciąż gotowi na refleksję nad otaczającym nas światem, potrzebami ludzi, ich problemami. Musimy szukać takiego języka, działań i form komunikacji, które sprawią, że ludzie wokół nas zrozumieją niezmienne przesłanie o Jezusie, Panu i Zbawcy (…) Chciałbym bardzo, abyśmy odkryli to bogactwo darów Ducha. Co to znaczy w praktyce? Każdy zbór będzie się rozwijał, jeśli jego członkowie odkryją swoje powołanie. Rolą pastora, starszych zboru, liderów różnych służb jest pomoc w odkryciu tego powołania i stworzenie warunków do jego podjęcia i rozwijania przez wierzących. Dzięki osobistemu rozwojowi wiernych, będzie rozwijał się zbór.

W odniesieniu do drugiego pytania, pastor Kuczyński zaznaczył, że Kościół potrzebuje zmianę paradygmatu przywództwa. – Musimy zacząć w praktyczny sposób realizować przekonanie, że to nie jeden człowiek, ale cała społeczność Kościoła ma odpowiedzi na nasze problemy i potrzeby, a to dlatego, że Duch Święty udziela swoich różnorodnych darów całemu Kościołowi (…) Nie proponuję przy tym instytucjonalnego ujednolicania, ale rozwijanie dobrych relacji z poszanowaniem różnorodności.

Odnosząc się do ruchu ekumenicznego, warszawski pastor udzielił wymijającej odpowiedzi, konstatując, że wspólnota zielonoświątkowa „odkrywa dla wielu wspólnot chrześcijańskich drogę, która pomaga im w odnowieniu swoich więzi z Panem. Dzieląc się tą dobrą nowiną o zesłaniu Ducha Świętego, sami też czerpiemy z darów, którymi z kolei Bóg złożył w innych wyznaniach. Są nam szczególnie bliskie doświadczenia Kościołów z rodziny protestanckiej, zwłaszcza innych Kościołów ewangelikalnych.”

Powściągliwość, sceptycyzm, a czasem nawet wrogość Kościołów zielonoświątkowych wobec ruchu ekumenicznego nie jest tajemnicą, niemniej KZ w Polsce, ale także w wielu innych krajach) uczestniczy na poziomie lokalnym w inicjatywach ekumenicznych. Brakuje natomiast szerszego nurtu proekumenicznego wychodzącego poza ewangelikalne ramy.

Odznaczenia

Oprócz części sprawozdawczo-wyborczej Synod zielonoświątkowców uhonoruje byłych prezbiterów naczelnych KZ, biskupów: Edwarda Czajko, Michała Hydzika oraz Mieczysława Czajko.

W Synodzie weźmie udział znany australijski kaznodzieja Jeremy Griffiths, który wygłosi również kazanie podczas nabożeństwa inauguracyjnego.

galeria


Wyjaśnienie: w nomenklaturze zielonoświątkowej słowo „zbór” odnosi się zarówno do wspólnoty w sensie teologicznym, jak i administracyjnym (parafia). Słowo zbór nie oznacza budynku.