Polscy zielonoświątkowcy wybiorą nowego zwierzchnika

6

W dniach od 22 do 24 września br. odbędzie się w Warszawie Synod Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Głównym punktem obrad będzie wybór nowych władz Kościoła, w tym zwierzchnika (biskupa) Kościoła Zielonoświątkowego. Do wyborów stanęło dwóch kandydatów – dotychczasowy biskup, pastor Marek Kamiński, oraz pastor Zboru Stołecznego Arkadiusz Kuczyński.

Kościół Zielonoświątkowy (KZ) jest najliczniejszym wyznaniem tradycji ewangelikalno-zielonoświątkowej w Polsce, największym Kościołem członkowskim Aliansu Ewangelicznego oraz drugim co do wielkości Kościołem protestanckim w Polsce. KZ skupia 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w 229 parafiach (zborach).

Inaczej niż w historycznych Kościołach protestanckich wyrosłych z XVI-wiecznej Reformacji, ustrój wielu Kościołów zielonoświątkowych, w tym także KZ w Polsce, łączy z jednej strony elementy kongregacjonalizmu (daleko idącej niezależności poszczególnych zborów) oraz silnej władzy duchownych, którzy – poza paroma wyjątkami – stanowią prawie cały skład Synodu Kościoła. W Polsce istnieje ponadto kilka innych Kościołów tradycji zielonoświątkowej z różnymi formami pobożności, ustrojem i doktryną.

Trzy pytania

Redakcja ekumenizm.pl zwróciła się do obydwu kandydatów z pytaniami, dotyczącymi Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce: 1) Jak ocenia Ksiądz sytuację Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce; 2) Jakie są, według Księdza, priorytety i wyzwania Kościoła Zielonoświątkowego na najbliższe lata?; 3) Jak Kościół Zielonoświątkowy powinien się w przyszłości pozycjonować wobec ruchu ekumenicznego, nie tylko wewnątrzewangelikalnego?

Za pośrednictwem sekretariatu urzędujący biskup odmówił udzielenia odpowiedzi. Dyrektor Biura Kościoła, Piotr Nowak odpisał nam: „W trosce o harmonijny przebieg Synodu, Biskup nie udziela wywiadów dotyczących Kościoła Zielonoświątkowego”.

Wywiadu bp Kamiński udzielił natomiast na łamach czasopisma Chrześcijanin. Odniósł się tam do kwestii związanych ze stanem i przyszłością KZ, jednak zastrzegł, że szczegóły poznają dopiero synodałowie. Na oficjalnej stronie Kościoła brakuje informacji o sylwetkach kandydatów, a treść witryny zapełniona jest wystąpieniami i wpisami blogowymi bp. Kamińskiego. Pastor Kuczyński stworzył własną stronę, początkowo przeznaczona tylko dla duchownych, ale po interwencjach wiernych sposób jej funkcjonowania zmieniono i treść dostępna jest w formacie PDF poprzez serwis Dropbox.

Odpowiedzi jednego kandydata

Według pastora Kuczyńskiego Kościół Zielonoświątkowy w Polsce jest przejęty swoją misją, czego dowodem ma być rosnąca liczba zborów. – Bez wątpienia musimy być wciąż gotowi na refleksję nad otaczającym nas światem, potrzebami ludzi, ich problemami. Musimy szukać takiego języka, działań i form komunikacji, które sprawią, że ludzie wokół nas zrozumieją niezmienne przesłanie o Jezusie, Panu i Zbawcy (…) Chciałbym bardzo, abyśmy odkryli to bogactwo darów Ducha. Co to znaczy w praktyce? Każdy zbór będzie się rozwijał, jeśli jego członkowie odkryją swoje powołanie. Rolą pastora, starszych zboru, liderów różnych służb jest pomoc w odkryciu tego powołania i stworzenie warunków do jego podjęcia i rozwijania przez wierzących. Dzięki osobistemu rozwojowi wiernych, będzie rozwijał się zbór.

W odniesieniu do drugiego pytania, pastor Kuczyński zaznaczył, że Kościół potrzebuje zmianę paradygmatu przywództwa. – Musimy zacząć w praktyczny sposób realizować przekonanie, że to nie jeden człowiek, ale cała społeczność Kościoła ma odpowiedzi na nasze problemy i potrzeby, a to dlatego, że Duch Święty udziela swoich różnorodnych darów całemu Kościołowi (…) Nie proponuję przy tym instytucjonalnego ujednolicania, ale rozwijanie dobrych relacji z poszanowaniem różnorodności.

Odnosząc się do ruchu ekumenicznego, warszawski pastor udzielił wymijającej odpowiedzi, konstatując, że wspólnota zielonoświątkowa „odkrywa dla wielu wspólnot chrześcijańskich drogę, która pomaga im w odnowieniu swoich więzi z Panem. Dzieląc się tą dobrą nowiną o zesłaniu Ducha Świętego, sami też czerpiemy z darów, którymi z kolei Bóg złożył w innych wyznaniach. Są nam szczególnie bliskie doświadczenia Kościołów z rodziny protestanckiej, zwłaszcza innych Kościołów ewangelikalnych.”

Powściągliwość, sceptycyzm, a czasem nawet wrogość Kościołów zielonoświątkowych wobec ruchu ekumenicznego nie jest tajemnicą, niemniej KZ w Polsce, ale także w wielu innych krajach) uczestniczy na poziomie lokalnym w inicjatywach ekumenicznych. Brakuje natomiast szerszego nurtu proekumenicznego wychodzącego poza ewangelikalne ramy.

Odznaczenia

Oprócz części sprawozdawczo-wyborczej Synod zielonoświątkowców uhonoruje byłych prezbiterów naczelnych KZ, biskupów: Edwarda Czajko, Michała Hydzika oraz Mieczysława Czajko.

W Synodzie weźmie udział znany australijski kaznodzieja Jeremy Griffiths, który wygłosi również kazanie podczas nabożeństwa inauguracyjnego.

galeria


Wyjaśnienie: w nomenklaturze zielonoświątkowej słowo „zbór” odnosi się zarówno do wspólnoty w sensie teologicznym, jak i administracyjnym (parafia). Słowo zbór nie oznacza budynku.

komentarze

 • Leszek Jańczuk

  Z tą silną władzą duchownych to poważna wpadka. Nie ma przecież zauważalnego podziału na kler i laikat. W wielu zborach nie ma nawet takiej świadomości. Ale w niektórych zborach, zwłaszcza tych świeżych niestety jest.

 • Marek Kurkierewicz

  Dziękuję za informacje o KZ! Konieczne sa jednak dwa drobne sprostowania: 1) „Zwierzchnikiem” Kościoła Zielonoświatkowego jest „Prezbiter Naczelny” i to jego będzie wybierał Synod. „Biskup” nie jest nazwa urzędu, ale tytułem, który przysługije Prezbiterowi Naczelnemu na czas sprawowania tego urzędu. 2) bp M. Kamiński nie jest obecnie pastorem, nie pełni tego urzędu.

 • Adam Ciućka

  można zamienić „silną władzę duchownych”, na „silną władze pastora” i wszystko gra!

 • Andrea

  Trochę skomplikowana tytulatura. „Pastor” oznacza w terminologii KZ „proboszcza”? Ordynowani duchowni noszą tytuł „prezbitera”, „diakona”, „biskupa”? Czy jest jakaś ogólna forma określająca ordynowanych duchownych? „Prezbiter naczelny”, „prezbiter okręgowy”,”pastor” to urzędy (funkcje)? Jak się ma tytuł prezbitera do nie pochodzącego z ordynacji urzędu (funkcji?) „starszego”?

 • Leszek Jańczuk

  Przede wszystkim nie przywiązuje się u nas wagi do tytułów. Nikt się nimi nie przejmuje.

 • Andrea

  Wishful thinking. Reakcje na artykuł pokazują raczej zupełnie coś innego.