Ponad 70 milionów członków ŚFL

7

Po raz pierwszy w historii Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) liczba wiernych Kościołów członkowskich w 2009 roku przekroczyła 70 milionów i wynosi obecnie ponad 70 mln 53 tys. osób. W porównaniu z rokiem 2008 nastąpił wzrost o 2,3% (czyli prawie 1,6 mln).

Wzrost o 5,6% (195 tys.) odnotowały Kościoły luterańskie, nie należące do ŚFL. W skali globalnej liczba luteranów wzrosła do prawie 73,8 milionów (o 1,784 mln).


Niezmiennie od kilkunastu lat systematycznie zwiększa się liczba luteranów w Afryce i Azji, a zmniejsza się w Ameryce Północnej i Europie, mimo iż na Starym Kontynencie nadal żyje najwięcej luteranów na świecie (37 mln 100 tys.). Silna ekspansja chrześcijaństwa w Afryce i Azji obejmuje nie tylko Kościoły luterańskie, lecz także inne Kościoły tradycji protestanckiej i anglikańskiej, które w Europie i Ameryce Płn. systematycznie tracą wiernych.


Największym Kościołem luterańskim na świecie jest wciąż Kościół Szwecji, który posiadał w 2009 roku 6 mln 751 tys. wiernych (-1%). Drugie i trzecie miejsce zajmują dwa Kościoły afrykańskie: Ewangelicko-Luterański Kościół Tanzanii (5,3 mln – wzrost o 670 tys. wiernych) oraz Etiopski Kościół Ewangelicki Mykane Yesus (5,28 mln – wzrost o 267 tys. osób). W 2008 roku na drugie miejsce zajmował etiopski Kościół. Na czwartym miejscu znajduje się Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce (ELCA), który stracił 86 tys. wiernych (-1,95%).


Według statystyk ŚFL w Afryce mieszka obecnie 18,5 mln wiernych. Procentowo największy przyrost odnotował Ewangelicko-Luterański Kościół Mozambiku (+94,5%), mający obecnie 12 tys. członków, oraz Luterański Kościół Braterski Czadu (+92%), który posiada obecnie 113 tys. wiernych. Duży wzrost wiernych w afrykańskich Kościołach spowodowany jest nie tylko imponującą aktywnością misyjną, lecz także sposobem liczenia wiernych – niektóre Kościoły podają liczbę osób wpisanych do kartotek parafialnych, a inne liczbę uczestników nabożeństw niedzielnych. Ponadto niektóre Kościoły dokonują spisu wiernych w dużych odstępach czasowych i dopiero po kilku latach mogą przekazać informację o wzroście lub spadku swoich członków – to wyjaśniałoby po części kilkudziesięcioprocentowy wzrost członków wśród niektórych Kościołów.


Liczba luteranów w Azji wzrosła w 2009 roku o prawie 201 tys. Największym azjatyckim Kościołem luterańskim pozostaje Protestancko-Chrześcijański Kościół Batak w Indonezji, posiadający prawie 4,2 mln członków (+4,5%).


Europa wciąż odnotowuje duży spadek wiernych. Wprawdzie liczba członków ŚFL wzrosła w Europie o nieco ponad 250 tys. wiernych, to jednak wynika to nie z ożywienia europejskiego luteranizmu, a ze zmian administracyjnych w niemieckim protestantyzmie. Kościół Ewangelicko-Luterański Turyngii połączył się w zeszłym roku z Ewangelicką Prowincją Kościelną Saksonii (910 tys.), która dotychczas nie należała do ŚFL. Obydwa Kościoły utworzyły Ewangelicki Kościół Środkowych Niemiec, który jest członkiem ŚFL. Pozostałe luterańskie Kościoły krajowe w Niemczech (oprócz Ewangelickiego Kościoła Wirtembergii i Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego) odnotowały spadek wiernych, jednak mimo to w Niemczech wciąż żyje najwięcej luteranów na świecie. Wzrost wiernych w Europie odnotowała Luterańska Rada Wielkiej Brytanii (+33,5%; stan: 174 tys.) oraz Związek Ewangelicko-Luterańskich Kościołów w Szwajcarii i Księstwie Liechtenstein (+27%, stan: 6,8 tys.). Wzrost odnotował również Kościół Norwegii – aż o 3,2% (122 tys. wiernych), co cieszy na tle innych Kościołów skandynawskich. Poważne straty poniósł Kościół Ewangelicko-Luterański w Holandii oraz Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej.


W Ameryce Łacińskiej liczba luteranów pozostała względnie stabilna i utrzymuje się na poziomie ok. 837 tys. Największym Kościołem pozostaje wciąż Ewangelicki Kościół Luterańskiego Wyznania w Brazylii (717 tys.), który nie odnotował zmian w statystykach.


Liczba wiernych Kościołów luterańskich, nie należących do ŚFL zwiększyła się w 2009 roku o 195 tys. i wynosi obecnie nieco ponad 3 mln 704 tys., wiernych (+5,6%). Związane jest to m.in. z uwzględnieniem w statystykach nowych Kościołów, m.in. Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Wysp Owczych (40 tys.), który uzyskał niezależność od Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Ludowego Danii. Przypływ wiernych odnotował Kościół Luterański Synodu Missouri w USA (+0,7%), który posiada obecnie 2,4 mln wiernych. Starty odnotowały natomiast obydwa Kościoły staroluterańskie w Niemczech.


Obecnie do ŚFL należy 140 Kościołów luterańskich, 10 parafii oraz innych struktur organizacyjnych w 79 krajach.