Powstał Anglikański Kościół w Ameryce Północnej

6

Wieloletnie starania tradycjonalistów wywodzących się z Episkopalnego Kościoła w USA (ECUSA) zostały zinstytucjonalizowane na początku tygodnia powstaniem Anglikańskiego Kościoła w Ameryce Północnej (ACNA), do którego, według szacunkowych obliczeń, należy 100 tys. konserwatywnych anglikanów z USA i Kanady, sprzeciwiających się liberalnej agendzie ECUSA i Anglikańskiego Kościoła Kanady w kwestiach moralno-etycznych oraz doktrynalnych.

Zwierzchnikiem Kościoła w randze arcybiskupa będzie Robert Duncan, były ordynariusz diecezji Pittsburgh ECUSA.


O powstaniu nowej wspólnoty informowaliśmy już na łamach ekumenizm.pl.


Do nowego Kościoła przyłączyło się ok. 700 parafii z obydwu krajów. W przemówieniu do delegatów konferencji anglikańskiej w teksańskim Bedford abp Duncan powiedział, że wprawdzie wychodząc z ECUSA utracili nie tylko piękne kościoły, inne nieruchomości oraz przywileje emerytalne, a czasem nawet przyjaciół, to jednak nikt nie chciałby zawrócić z obranej drogi.


Nowa reformacja w natarciu?


Delegaci przyjęli w Bedford konstytucję ACNA. Rozpoczęła się również procedura uznania nowego Kościoła przez poszczególne prowincje anglikańskie na świecie – nie będzie miała z tym problemów większość Kościołów anglikańskich Afryki i Azji, jednak cały proces może potrwać kilka lat. ACNA została już uznana przez lidera konserwatywnego ruchu we Wspólnocie Anglikańskiej – Kościół Nigerii. Podobnego czasu wymaga stworzenie dobrze funkcjonującej struktury kościelnej. – Czeka nas praca. Najważniejszym celem jest utrzymanie głównego celu, a głównym celem jest misja Jezusa Chrystusa – powiedział arcybiskup.


Według hierarchy powstanie ACNA to tylko początek wielkiej Reformacji Kościoła chrześcijańskiego. Arcybiskup jest przekonany, że podobne procesy obejmą także Kościoły protestanckie z tzw. głównego nurtu, a wśród nich osoby niezadowolone z postępującą liberalizacją teologii oraz praktyki kościelnej. Transwyznaniowy charakter nadciągającej reformacji potwierdzał również gość specjalny ACNA, słynny ewangelista Rick Warren z baptystycznego megakościoła Saddleback, według magazynu TIME, najbardziej wpływowy kaznodzieja w USA.


:: Anglikański Kościół w Ameryce Północnej?


:: Anglikański proces słuchania