Prorok z Haddington – reformator Szkocji. 450 lat temu zmarł ks. John Knox

0

Na niektórych wizerunkach trudno odróżnić go od Kalwina. Genewę nazywał najdoskonalszą trzódką Chrystusa na ziemi od czasów apostołów. O Mszy mówił, że jej celebracja jest gorsza od kubka trucizny. Królowa Maria Stuart, stwierdziła, że bardziej się boi jego modłów niż połączonych armii Europy. 450 lat temu zmarł ks. John Knox, reformator Szkocji i ojciec prezbiteriańskiej tradycji w ramach reformowanego protestantyzmu.


Haddington – tygiel reformatorów

Właściwie nie wiadomo, kiedy dokładnie urodził się John Knox. Najprawdopodobniej było to ok. roku 1514 w miejscowości Haddington w południowo-wschodniej Szkocji, nieopodal Edynburga. Dziś miejscowość liczy zaledwie 9 tys. mieszkańców i choć nigdy nie miała zbyt wielu mieszkańców to jednak odegrała istotną rolę w historii Szkotów. W mieście znajdował się zamek, który był jedną z rezydencji szkockich królów, ale w XIII w. miasto i zamek zniszczyli Anglicy.

Hrabstwo Haddington było regionalnym centrum życia kulturalnego. Z okolic Haddington pochodziła jedna z najbardziej znanych postaci świata nauki XVI-wiecznej Europy – John Major, szkocki filozof i teolog. Na jego wykłady uczęszczał w Paryżu młody Jan Kalwin, a niektórzy historycy uważają, że nawet Ignacy Loyola. Studentem Majora był z pewnością John Knox, podobnie jak kilku szkockich reformatorów i humanistów Patrick Hamilton czy George Buchanan.


Męczennicy i bodyguard

Kariera Knoxa przebiegała na początkowym etapie dość sztampowo. Ukończył studia teologiczne, został wyświęcony na kapłana, ale nie pracował duszpastersko, gdyż powierzono mu funkcję notariusza. Inaczej niż w przypadku Lutra czy Zwingliego, trudno określić czas, kiedy Knox zbliżył się do reformacji. Z pewnością jednak był świadkiem wydarzeń na Uniwersytecie św. Andrzeja (najstarszego uniwersytetu Szkocji), gdzie za sprawą jednego z profesorów Patricka Hamiltona pojawiły się idee reformacyjne.

Hamilton był nie tylko pierwszym, szkockim luteraninem, ale i pierwszy szkockim teologiem, który tak otwarcie głosił reformacyjne przesłanie. Jest też uznawany za pierwszego męczennika szkockiej reformacji. W 1528 roku został spalony na stosie na dziedzińcu uniwersyteckim – w miejscu, gdzie zginął, do dziś znajduje się emblemat z jego inicjałami, po którym – zgodnie ze zwyczajem – nie depczą studenci. Z Hamiltonem wiąże się ciekawa historia Alexandra Alesa, który został wyznaczony przez katolickie władze kościelne, aby stoczył debatę z Hamiltonem. Ales wygłaszał antyluterańskie kazania, jednak w potyczce z Hamiltonem nie powiodło mu się. Był świadkiem egzekucji swojego przeciwnika – debata i wydarzenie tak nim wstrząsnęły, że przeżył nawrócenie, wyemigrował ze Szkocji i do końca życia był luterańskim księdzem w Lipsku.

Jeszcze większy wpływ na młodego Knoxa wywarł George Wishart, teolog o zdecydowanie reformowanym zabarwieniu, utalentowany kaznodzieja, zwolennik Zwingliego, który chętnie piętnował rozbudowany kult maryjny i występował przeciwko rzymskiej Mszy. Jego powiernikiem i jednocześnie ochroniarzem był… John Knox. Historia Wisharta, który przetłumaczył na język angielski Helweckie Wyznanie Wiary, jest kanwą dla osobnej publikacji, jednak warto podkreślić, iż obok Hamiltona był jednym z kluczowych teologów początkowego okresu szkockiej reformacji, kiedy jeszcze do końca nie wiadomo było, czy reformacja w ogóle przetrwa i w którym kierunku podąży.

Niestety, Wisharta spotkał ten sam los, co Hamiltona. 18 lat po męczeńskiej śmierci tego ostatniego na stos zaprowadzono Wisharta. Knox deklarował, że jako jego ochroniarz pójdzie wraz z nim na stos. Ten mu odpowiedział: „Jeden wystarczy na jedną ofiarę.”


Niewolnik, nadworny kapelan i duszpasterz uchodźców

I właściwie od tego momentu Knox znalazł się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Warto wspomnieć, że zasadniczą rolę w śmierci Wisharta odegrał szkocki prymas kardynał David Beaton (jego wuj wcześniej wcześniej doprowadził do śmierci Hamiltona). Niedługo po zamordowaniu Wisharta grupa protestanckich rebeliantów zdobyła pałac arcybiskupi. Kardynała Beatona zabito, a protestanci zabarykadowali się w pałacu, w którym znalazł się także Knox odpowiedzialny za edukację synów dwóch wpływowych szlachciców. Szkoccy protestanci poprosili o pomoc Anglików, jednak ci niezbyt się spieszyli i na prośbę szkockich władz z odsieczą przyszli katoliccy Francuzi. Knox trafił do niewoli i przez 19 miesięcy skuty w kajdany pływał na francuskiej galerze.

Dzięki staraniom pierwszego protestanckiego króla Anglii Edwarda VI, Knoxa i wielu innych więźniów uwolniono. Knox przeniósł się do Anglii, gdzie poznał swoją przyszłą żonę Marjorie Bowes. Otrzymał własną parafię pod jurysdykcją biskupa Londynu. Został nawet mianowany nadwornym kaznodzieją angielskiego króla i zaproponowano mu objęcie biskupstwa Rochester, jednak Knox nie przyjął propozycji.

Po śmierci Edwarda VI, króciutkim panowaniu Jane Grey, w Anglii restaurowano katolicyzm pod panowaniem królowej Marii I Tudor. Knox wraz z wieloma innymi protestantami uciekł z Anglii na Kontynent i osiedlił się w Szwajcarii, gdzie poznał Jana Kalwina i Henryka Bullingera. Doświadczony prześladowaniami ze strony regentki Marii de Guise i Marii Tudor utożsamiał monarchinie z tyranią, wyprowadzając z tego wniosek, że kobietom nie godzi się panować.

Z błogosławieństwem Kalwina, Knox wyjechał do Frankfurtu nad Menem, gdzie miał opiekować się angielskimi i szkockimi uchodźcami, jednak ze względu na konflikt liturgiczny oraz radykalne stanowisko wobec świeckiej zwierzchności poproszono go o opuszczenie Niemiec. W tym też roku (1556) nastąpiło jego „zerwanie” z Kościołem Anglii, który w ocenie Knoxa za mocno trzymał się katolickich tradycji.

Po tych wydarzeniach Knox powrócił do Genewy, a krótko po tym udał się do Szkocji, gdzie władzę sprawowała Maria de Guise w imieniu niepełnoletniej Marii Stuart. Sytuacja w Szkocji była na tyle inna, że Knox mógł głosić kazania. Jego popularność była tak wielka, że biskupi, którzy wezwali go na przesłuchanie i chcieli osądzić za herezję, odstąpili od tego zamiaru, widząc jakie ma poparcie wśród szlachty i ludności.

Knox jednak długo nie zabawił w Szkocji. W Genewie zaproponowano mu stanowisko pastora dla angielskich, szkockich i włoskich uchodźców. Ofertę przyjął i przez dwa lata z powodzeniem pełnił funkcję kaznodziei. Gdy w 1558 roku na angielski tron wstąpiła Elżbieta I Tudor, wielu uciekineirów postanowiło wrócić na Wyspy. Do Szkocji zdecydował wrócić się również Knox.


Budowanie Kirk

Także w tym roku wydał jedno ze swoich najbardziej znanych dzieł – pamflet „Pierwsze zadęcie trąby przeciwko nienaturalnym rządom kobiet” skierowany przeciwko Marii de Guise i Marii Tudor. Dotknięta poczuła się, oczywiście, także protestancka królowa Anglii Elżbieta, choć nie do niej zaadresowane było dzieło. Timing wybrany przez Knoxa okazał się fatalny, gdyż Elżbieta do końca życia nie ukrywała niechęci wobec Knoxa i zakazała mu głoszenia kazań w Anglii. Mimo że dzieło zostało opublikowane anonimowo, wieści o tym, kto jest jego autorem szybko się rozeszły.

Knox cieszył się silnym wsparciem tzw. Lords of Congregation, protestanckiej szlachty, która chciała pozbyć się francuskich monarchów i wprowadzić reformację w kraju. Maria de Guise wolała nie zaostrzać sytuacji i udzielała koncesji protestantom, mimo sprzeciwu biskupów. Po przybyciu Knoxa wiele się zmieniło, gdyż i ton po stronie protestanckiej znacznie się zaostrzył. Knox wygłaszał kazania, gdzie mógł. Wkrótce po stronie reformacji stanął Edynburg.

Jak wspomniano, Elżbieta I nie była przychylna Knoxowi, ale jej biskupi przekonali królową, że warto wesprzeć reformowanych Szkotów, gdyż w ten sposób osłabi się pozycję Francji. Na mocy trójstronnych porozumień Szkocję opuścili w 1560 roku zarówno Francuzi, jak i Anglicy. W tym samym roku szkocki parlament uregulował kwestie religijne. Knox wraz z innymi teologami opracowali Wyznanie Szkotów (Confessio Scotica), które wraz z Księgą Dyscypliny Kościelnej oraz agendą liturgiczną (Book of Common Order) stało się korpusem doktrynalnym zreformowanego Kościoła Szkocji (Kirk) zorganizowanego w ustrój prezbiteriański (w 1647 roku Wyznanie z 1560 roku zostało zastąpione Westminsterskim Wyznaniem Wiary).

Rok później – w 1561 roku – do Szkocji przybyła nowa monarchini Maria Stuart. Fakt, że królowa jest katoliczką i w kaplicy królewskiej odprawiane są msze oburzyło Knoxa, który z ambony kościoła św. Idziego w Edynburgu (kluczowej świątyni miasta) pomstował przeciwko królowej. Królowa wezwała go na audiencję i rozpoczęła się dyskusja nie tylko na temat tego, czy kobieta ma prawo rządzić, ale czy poddani mają prawo pozbyć się władcy namaszczonego przez Boga.

Dla Knoxa pytanie to wiązało się bezpośrednio z kwestią tyrani i prześladowania, a Maria Stuart jako katoliczka, wpisywała się w narrację tyranii, może nie tak mocno jak Maria de Guise czy Maria Tudor, ale zawsze. Spotkań Knoxa z monarchinią odbyło się co najmniej cztery, w tym co najmniej jedno w katedrze św. Idziego, gdzie odbywały się również posiedzenia parlamentu.

O konfrontacji królowej Marii i Knoxa wspomniano podczas nabożeństwa dziękczynnego za życie i panowanie zmarłej niedawno królowej Elżbiety II, która została pożegnana wpierw właśnie w katedrze św. Idziego w Edynburgu. Scenę starcia pokazują też filmy fabularne poświęcone Marii Królowej Szkotów (zewnętrzny link).


Sprzeciw wobec tyranii

Niezmiernie ciekawy jest wspomniany wątek nauczania Knoxa, dotyczący prawa ludzi do sprzeciwiania się władzy zwierzchniej. Wątek ten powrócił ze zdwojoną siłą za sprawą najznamienitszego teologa reformowanego XX wieku Karola Bartha, który w okresie III Rzeszy zaangażował się w walkę o wolność Kościoła ewangelickiego w Niemczech od wpływów nazistowskiej ideologii.

Barth, który w swoim okresie genewskim wygłaszał kazania w tym samym kościele, co Knox, odwoływał się do refleksji szkockiego reformatora poddając refleksji teologicznej temat, który w dramatyczny sposób dopełnił luteranin ks. Dietrich Bonhoeffer, ginąc za udział w spisku na życie Hitlera.

Dla Knoxa było oczywiste: sprzeciw wobec władzy walczącej z Bogiem jest uprawniony. Nieco inaczej patrzyli na to zagadnienie inni reformatorzy – zarówno Luter, jak i Kalwin – ten ostatni krytycznie odnosił się do pism i wystąpień Knoxa, odnoszących się do władz świeckich.


Knox, czyli prezbiterianizm

Kolejne lata działalności Knoxa to czas stabilizacji i umacniania wpływów Kościoła reformowanego, który przybrał jednoznacznie wymiar kalwiński i prezbiteriański. Nie bez przesady określa się Knoxa „ojcem prezbiterianizmu”, a więc tego nurtu reformowanego protestantyzmu, który kładzie nacisk na lokalną organizację zboru poprzez prezbiteria, w skład których wchodzą zarówno duchowni, jak i świeccy. Tradycja prezbiteriańska w rodzinie Kościołów reformowanych obejmuje dziś kilkanaście milionów chrześcijan na całym świecie, a wpływy prezbiterianizmu widoczne są również w polskiej historii reformacji, a także we współczesnym Kościele ewangelicko-reformowanym.

Demokratyczny ustrój, z naciskiem na demokrację reprezentatywną przy jednoczesnym zachowaniu aspektu wspólnotowego (jednota) sprawiło, że idee prezbiteriańskie mocno zakorzeniły się w dalszym rozwoju nie tylko Kościoła Szkocji, ale także amerykańskiej demokracji. – Amerykański system check and balances władzy jest wzorowany na systemie prezbiteriańskim – przekonuje ks. dr Kazimierz Bem, teolog reformowany i prawnik oraz duchowny kongregacjonalistycznego Zjednoczonego Kościoła Chrystusa w USA. Wskazuje, że wzajemna kontrola różnych urzędów państwowych wynika wprost z prezbiteriańskiego systemu kościelnego, który ze Szkocji przywędrował do Stanów Zjednoczonych.

Zresztą, nie tylko prezbiterianizm, gdyż Szkocki Kościół Episkopalny jest kanonicznie Kościołem-matką dla Kościoła Episkopalnego w USA. Jakkolwiek Knox kojarzony jest z protestanckim ikonoklazmem to zbyt rzadko wspomina się o jego ogromnym udziale w tym, że anglikanizm w wersji szkockiej nie przyjął się i pozostał denominacją mniejszościową.

Kształt, jaki John Knox nadał Kościołowi Szkocji, przetrwał w dużej mierze do dziś. Widać to chociażby w relacji między Kościołem, który ma charakter państwowy, a monarchą, który przy objęciu władzy przysięga chronić przywilejów Kościoła Szkocji. Niedawno tę ceremonię można było obserwować podczas obejmowaniu tronu przez Karola III w Pałacu św. Jerzego (od 3:31).

Jednocześnie tenże monarcha, przebywając na terenie Szkocji jest członkiem reformowanego Kościoła Szkocji (będąc jednocześnie najwyższym zarządcą anglikańskiego Kościoła Anglii), ale tylko zwykłym członkiem bez jakiegokolwiek przełożenia na decyzje Kościoła.


Historia, pomniki i teraźniejszość

Swoje ostatnie lata Knox spędził w Edynburgu jako główny kaznodzieja kościoła św. Idziego, gdzie został również pochowany. Z tego okresu pochodzi również jego najważniejsze dzieło literackie – Historia reformacji w Szkocji.

O tym, jak wielkie znaczenie Knox miał dla kontynentalnej (i nie tylko) reformacji świadczy fakt, że postać Knoxa przedstawiona jest obok Ferella, Kalwina i Bezy na odsłoniętym w 1917 roku, znanym na całym świecie Pomniku Reformacji w Genewie. W bocznej części rozległego monumentu ukazana jest też scena Knoxa napominającego królową Marię Stuart. Przy okazji warto dodać, że słynny pomnik ma również swój polski element, gdyż jednym z dwóch rzeźbiarzy figur pomnika był Paul Landowski, francuski artysta polskiego pochodzenia (jego ojciec wyemigrował z Polski po upadku powstania styczniowego), ten sam, który zaprojektował słynna figurę Chrystusa w Rio de Janeiro. Na bocznym elemencie wspomniany jest również polski reformator Jan Łaski.

Pomnik Johna Knoxa znajduje się oprócz tego w Edynburgu przy New College. Inny stoi na kolumnie za katedrą w Glasgow na terenie starej nekropolii. W XIX wieku postawiono jeszcze figurę Knoxa w rodzinnym Haddington.

Dawniej Kirk oraz lokalny Kościół rzymskokatolicki stanowiły – przy wielkim udziale Johna Knoxa – dwie wrogo nastawione i zwaśnione wspólnoty. 450 lat po śmierci reformatora, którego dziedzictwo wciąż jest ważne dla szkockich prezbiterian, obydwa Kościoły łączy przyjaźń, którą obydwie wspólnoty postanowiły uwiecznić w tzw. Deklaracji św. Małgorzaty – Deklaracji Przyjaźni – zawartej w maju 2022 r.