Publikacja GUS: „500 lat Reformacji w Polsce”

0

Ukazała się książka „500 lat Reformacji w Polsce” przygotowana wspólnie przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), Kościół Ewangelicko-Augsburski i Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP. GUS od przeszło 25 lat gromadzi informacje o Kościołach i związkach wyznaniowych. Swoje dane upublicznia pokazując współczesny krajobraz wyznań i religii w Polsce.

Podjęcie współpracy nad książką z Kościołami Ewangelicko-Augsburskim i Ewangelicko-Reformowanym przyczyniło się do powstania pierwszej publikacji, która omawia nie tylko dane statystyczne, ale też kontekst historyczny i  współczesną działalność obu Kościołów. Wymiana doświadczeń i wspólna praca nad książką pozwoliła przedstawić szeroką tematykę i ukazać różnorodność zagadnień, tak charakterystyczną dla ewangelicyzmu.

Publikacja stanowi zbiór monograficznych artykułów poświęconych protestantyzmowi i działalności dwóch Kościołów ewangelickich: Kościoła ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) oraz Kościoła ewangelicko-reformowanego. Większość rozdziałów została przygotowana przez autorów zaproszonych do współpracy przez Kościoły ewangelickie, trzy są autorstwa pracowników Głównego Urzędu Statystycznego.

W książce przedstawionom.in.strukturę wyznaniową Polski ze szczególnym uwzględnieniem Kościołów protestanckich, strukturę organizacyjną i działalność oraz relacje wzajemne obydwu Kościołów. Ponadto w publikacji znalazły się wybrane biogramy polskich ewangelików, materiały na temat dziedzictwa kulturowego protestantyzmu, analiza danych statystyczne w ujęciu historycznym oraz podstawowe informacje o Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Wspólnocie Kościołów Reformowanych.

Spis treści:

 1. Luteranie i reformowani w strukturze wyznaniowej Polski (Grzegorz Gudaszewski, Paweł Ciecieląg)

 2. Funkcjonowanie i struktury organizacyjne Kościołów. Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany (Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Ewa Jóźwiak)

 3. Wewnątrzewangelickie dążenia ekumeniczne (Dariusz Bruncz)

 4. Luteranie i reformowani w Polsce wczoraj i dziś (Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska)

 5. Aktywność Kościołów ewangelickich w świetle danych statystycznych (Paweł Ciecieląg)

 6. Luteranie i reformowani na świecie (Arkadiusz Góralczyk)

 7. Ewangelicy polscy – wybitne postaci (Jan Szturc, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Ewa Jóźwiak, Rafał Leszczyński)

 8. Zarys historii działalności diakonijnej Kościołów Ewangelicko- Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego w Polsce (Joanna Kluczyńska)

 9. Dziedzictwo kulturowe protestantyzmu na ziemiach polskich (Joanna Szczepankiewicz-Battek)

 10. Reformacja na świecie i w Polsce (Rafał Leszczyński)

 11. Wyznania protestanckie w Polsce współczesnej wraz z wykazem w układzie działowym (Zbigniew Pasek)

 12. Chronologia najważniejszych wydarzeń

>> Bezpośredni link do publikacji GUS

źródło: luteranie.pl

galeria